News feed
News feed
Vrijdag 15 november 2019

Laatste nieuwtjes
📝Digitaliseer uw CERFA-formulieren voor mobiel gebruik
🛠️Beheer minimumvoorraadniveaus
👨‍🔧De gebruikerstoegang gemakkelijker beheren
📱 Scannen van barcodes en QR-codes van Yuman
💲Bereken automatisch de marges van uw offerte

Vrijdag 20 september 2019
Waarom zou je een CMMS online kopen?
Waarom zou je een CMMS online kopen?

Volgens een studie van eMarketer zal de omzet van de wereldwijde e-commerce tegen 2021 meer dan 5 biljoen dollar bedragen - dat is meer dan 5.000 miljard. Deze complete verandering in de manier waarop we goederen of diensten inkopen, wordt zowel bij B2C- als B2B-aankopen...

Woensdag 31 juli 2019
Yuman ontvangt de "Premium Software" badge van Appvizer
Yuman ontvangt de "Premium Software" badge van Appvizer

Appvizer, Europa's toonaangevende software-aanbevelingsplatform, heeft Yuman geselecteerd als een van de beste CMMS-software [Computer Assisted Maintenance Management] door ons een Premium Software badge te overhandigen. De...

Woensdag 31 juli 2019

Laatste nieuwtjes
📚 Je kan templates voor je offertes of offerte-onderdelen nu opslaan in een bibliotheek om ze te hergebruiken. Zo maak je nieuwe offertes aan in een oogwenk.
🔩 Onderhoudstakenlijsten zitten in een nieuw kleedje, en hebben een zoekfunctie gekregen. 🔎
🚦 Onderhoudsplannen zien er voortaan wat kleuriger uit. Zwart, geel, blauw, groen, oranje … Bekijk nu in één oogopslag hoe het staat met je preventieve onderhoudstaken, en check of je nog op schema zit 📅
💾 En voor de nostalgici onder ons: alle gegevens kunnen nu worden geëxporteerd in csv-formaat
Het Yuman team gaat nu even genieten van een welverdiende vakantie ⛱️ maar uiteraard staan we niet stil, en zijn er al nieuwe snufjes in de aanmaak. Meer nieuws hierover vanaf 25 augustus!

Woensdag 24 juli 2019
Digitalisering en automatisering: heel goed nieuws voor de werkgelegenheid!
Digitalisering en automatisering: heel goed nieuws voor de werkgelegenheid!

In het tijdperk van de digitalisering van onze samenleving is het voor iedereen duidelijk dat veel economische sectoren in een diepe transitie zitten. Het doel is om te profiteren van de kracht van nieuwe technologieën om de efficiëntie en...

Vrijdag 12 juli 2019
Een mobiele CMMS, of niets!
Een mobiele CMMS, of niets!

Noodzakelijk bij de implementatie van een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem (CMMS) is mobiliteit voor bedrijven de belangrijkste hefboom om snel te winnen op het gebied van productiviteit.

Vervolgens...

Dinsdag 25 juni 2019

Laatste nieuwtjes
🛠️ Mogelijkheid om één of meer uitrustingen te koppelen aan een interventieformulier.
📖 Linken van instructies, bedieningsprocedures, enz. aan apparatuur
⚙️ Nieuwe en nog eenvoudigere voorkeurpagina
😃 En ... geweldige reviews over Yuman! Sluit je bij hen aan!

Woensdag 05 juni 2019
De voordelen van succesvol preventief onderhoud
De voordelen van succesvol preventief onderhoud

Technici uit de bouw en de industrie verdelen hun tijd tussen twee soorten interventies: curatief en preventief. Preventief onderhoud mag niet worden beperkt tot onderhoud op basis van wettelijke voorschriften en moet worden beschouwd als een volwaardige...

Dinsdag 04 juni 2019

Laatste nieuwtjes
📲 Informeer uw klanten via een SMS.
📝 Pas uw klanten, locaties, apparatuur, contactpersonen naar eigen believen aan
🔔 Ontvang onmiddellijke meldingen van uw technici en klanten
📎 Link specifieke documenten aan de apparatuur
📂 Perfect beheer van de bestuurders, mede-eigenaars, bewoners/gebruikers.
🗓️ Vermeld in het overzicht de vakanties en afwezigheden.
🇪🇸 En vanaf nu.... is Yuman ook beschikbaar in het Spaans!

Dinsdag 07 mei 2019
De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud
De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud

Wanneer een technieker 
een andere technieker ontmoet, 
waar hebben ze het dan over? 
Verhalen van techniekers... 

en hiervoor hebben ze hun eigen taal. Elk beroep heeft zijn eigen specifieke vaktermen en de sector van...

Terug naar artikelen

De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud

De Van Dale van Yuman: Het woordenboek van het onderhoud

Dinsdag 07 mei 2019

Wanneer een technieker 
een andere technieker ontmoet, 
waar hebben ze het dan over? 
Verhalen van techniekers... 

en hiervoor hebben ze hun eigen taal. Elk beroep heeft zijn eigen specifieke vaktermen en de sector van het onderhoud is hierop geen uitzondering. Als expert op dit gebied biedt Yuman u hier een kort overzicht van de woordenschat binnen de sector.

Identificeer de verschillende categorieën van onderhoud:

Onderhoud is het geheel van handelingen die tijdens de levenscyclus van een apparaat worden uitgevoerd om het optimaal te laten functioneren.Het is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: curatief, preventief en voorspellend. De juiste balans van deze drie benaderingen maakt het mogelijk om de gemaakte kosten te optimaliseren in relatie tot de snelheid van de goede werking.

Curatief onderhoud wordt ook wel corrigerend onderhoud of reactief onderhoud genoemd. Deze nood ontstaat na het ontdekken van een probleem dat meestal wordt waargenomen door een gebruiker of werfleider: waterlekkage, verwarmingsstoring, liftstoring, geblokkeerde automatische poort, elektrisch probleem, etc., de lijst met problemen is eindeloos. Curatief onderhoud bestaat uit het herstellen van de apparatuur in werkende staat. De uitdaging is dan om de noodsituatie te behandelen door de reparatie toe te wijzen aan de persoon die het dichtst bij de plaats van de interventie staat en die bovendien op een passende manier kan reageren. Yuman versnelt uw curatieve interventies door de planning, het in kaart brengen, de activa en het mobiliteitsbeheer voor de technici op het terrein te behandelen.

Preventief onderhoud: is de periodieke en verwachte controle en het onderhoud van apparatuur (bijv. wekelijks, om de 6 maanden, elk jaar, elke 6 maanden, elke 300 uur gebruik) om de kans op storingen of defecten te verminderen. Voorkom onderbrekingen of storingen binnen het bedrijf die ongemak of zelfs gevaar voor bewoners en gebruikers kunnen veroorzaken. In deze branche is het essentieel om de frequentie van de geplande bezoeken te respecteren. Maar het grote volume van de uit te voeren interventies, het gebied dat moet worden bestreken en de omvang van de teams kunnen al snel een probleem vormen binnen de onderneming. Yuman zal deze complexiteit voor u beheren door het beheer van de uitrustingslijst, het bereik van het onderhoud, de onderhoudsplannen, de vaardigheden, de teams, de belasting en de capaciteit voor zich te nemen. Het genereren, plannen en toewijzen van interventies wordt zo kinderspel.

Voorspellend of predictief onderhoud bestaat uit het nauwkeurig monitoren van apparatuur, via sensoren en het rechtstreeks van de machine naar de cloud verzenden van technische gegevens, om storingen zo veel mogelijk te voorkomen en technische problemen te beperken voordat ze zich voordoen. De machinebewaking maakt het mogelijk om de timing van de interventie zo nauwkeurig mogelijk te plannen, om de kosten zo veel mogelijk te beperken en "just in time" onderhoud uit te voeren om onderbrekingen in de werking te vermijden en tegelijkertijd de verplaatsingen te beperken. Het ultieme onderhoud, bij wijze van spreken. Dit is het domein van het IoT, waarbij alle machines uitgerust zijn met sensoren. De waarschuwingen gaan rechtstreeks naar Yuman en kunnen ofwel rechtstreeks de tussenkomst van een technicus in gang zetten, ofwel een diagnose en analyse op afstand mogelijk maken.

Zoals u hebt begrepen, kan Yuman worden gebruikt als een eenvoudige interventiesoftware, maar ook perfect geschikt voor de meer complexe  onderhoudsprocessen. Onze applicatie combineert perfect de eenvoud van het beheer van interventies met alle rijkdom van een echt computerondersteund onderhoudsbeheersysteem (CMMS).

Vindt u de weg in de verschillende softwareprogramma's: MWM, EAM, CMMS.... Wat?

Bedrijven voor het onderhoud en de reparatie van onroerend goed, die apparatuur installeren, onderhouden en repareren, hebben het specifieke kenmerk dat hun personeel op locaties ver van elkaar werkt en bestrijken bijgevolg een grote regio. Daardoor hebben ze hun eigen problemen met de organisatie en het beheer op afstand van mensen. Er zijn drie categorieën van software die trachten aan deze belofte te voldoen.

Allereerst interventiebeheersoftware (FSM Software for Field Service Management Software of MWM for Mobile Workforce Management in het Engels). Het is software voor het beheer van medewerkers die op een mobiele manier werken. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en opvolging van de teams op het terrein.

Daarna komt Enterprise Asset Management software (EAM). Deze softwareprogramma's zijn gewijd aan de levenscyclus van de activa van het bedrijf, of het nu gaat om gebouwen, technische installaties of industriële machines. Als ze alleen worden gebruikt, bieden ze slechts een gedeeltelijk antwoord op de uitdagingen van het onderhoud van onroerende goederen.

Het volledige antwoord is een CMMS (Computerized Maintenance Management System). CMMS'en hebben een dubbele functie: enerzijds ondersteunen ze de werking van technische teams en anderzijds de levenscyclus van apparatuur. Yuman is een complete, van nature mobiele CMMS van de nieuwste generatie die alle functionaliteiten dekt die een onderhoudsserviceprovider verwacht. Lees ons artikel over dit onderwerp.

De belangrijkste prestatie-indicatoren begrijpen

Of het nu gaat om industrieel onderhoud of onderhoud van onroerend goed, storingen in apparatuur en infrastructuur kunnen kostbare gevolgen hebben voor het betrokken bedrijf, invloed hebben op het comfort of de veiligheid van bewoners of gebruikers en leiden tot een afname van de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de klant. Daarom is het van essentieel belang om over nauwkeurige indicatoren te beschikken die helpen om de goede werking van de apparatuur te maximaliseren.

MTTR voor Mean Time To Recovery en in het Franse Temps Moyen de Récupération: het is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de storing wordt gedetecteerd en het moment dat de apparatuur weer in een normale bedrijfstoestand komt. Het omvat de herkenning van de storing, verplaatsing van de monteur, diagnose, de reparatie zelf en heringebruikname. Een betere samenwerking tussen de planner, de beheerder en de betrokken techniekers is essentieel om deze indicator te verbeteren.

Wees voorzichtig om het niet te verwarren met Mean Time To Repair (ook MTTR, geen geluk!) of Average Repair Time die beperkt is tot de reparatietijd. De verbetering van deze indicator wordt mogelijk gemaakt door het trainen van het personeel, maar ook door het ter plaatse beschikbaar stellen van alle informatie die nodig is voor een succesvolle afronding van de interventie, zoals de historiek van de apparatuur, gebruiksaanwijzingen, enz.

MTBF voor de gemiddelde tijd tussen storingen: het is de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen twee storingen van dezelfde apparatuur. Het wordt berekend door de operationele bedrijfstijd te delen door het aantal storingen. Dit maakt het mogelijk om het betrouwbaarheidsniveau van het bedrijfsmiddel te analyseren en eventueel een groter probleem aan het licht te brengen, als dezelfde storing zich achtereenvolgens voordoet.

MTTF voor Mean Time To Failure: wordt voornamelijk gebruikt voor niet-herstelbare apparatuur, die eenvoudigweg moet worden vervangen. Deze indicator bepaalt de verwachte levensduur totdat de storing zich voordoet. Het analyseren van deze maatregel vergemakkelijkt het anticiperen op orders en vervangingen van het betreffende object, waardoor langdurige stilstand kan worden voorkomen.

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness: het is een indicator die voornamelijk binnen het industriële onderhoud wordt gebruikt om de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de apparatuur te analyseren. Het maakt het mogelijk om de productiviteit van een machine te evalueren en te bepalen wat er verbeterd kan worden, bijvoorbeeld het gebruik van preventief onderhoud of het vervangen van reserveonderdelen.

Bij Yuman zijn we goed bekend met de technische aspecten en noden van de onderhoudssector. Dankzij deze ervaring en de nabijheid tot onze klanten hebben we een compleet softwarepakket ontwikkeld dat alle onderdelen van het onderhoud dekt, de kennis van de te onderhouden technische uitrusting registreert en benut en de prestatie-indicatoren beheert.

Terug naar artikelen