Terug naar artikelen

Onderhoud van elektrische laadstations

Onderhoud van elektrische laadstations

Vrijdag 21 april 2023

De vervanging van het thermische wagenpark door elektrische auto's zal de milieu-impact van het vervoer verminderen. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de klimaatverandering tegengaan.

CAMM en duurzame ontwikkeling, bondgenoten voor het behoud van het milieu

De Europese kioskmarkt

De markt voor oplaadstations in Europa groeit, omdat steeds meer autobezitters op zoek zijn naar handige en efficiënte manieren om hun auto op te laden. Volgens een studie van de Europese Commissie zal de markt voor laadstations in Europa de komende jaren exponentieel groeien, van 100.000 laadpunten in 2019 tot meer dan 1,2 miljoen in 2025.

De Europese landen zullen hun marktaandeel de komende jaren naar verwachting vergroten.

De Europese landen die het verst gevorderd zijn met de installatie van oplaadpunten zijn Noorwegen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Noorwegen is meer dan de helft van de verkochte nieuwe auto's elektrisch, waardoor de vraag naar laadstations is toegenomen. Nederland heeft ook een hoge opname van elektrische auto's en heeft een plan om tegen 2030 1,9 miljoen publieke en private laadpunten te bereiken.

Duitsland heeft een hoge opname van elektrische auto's en heeft een plan om tegen 2030 1,9 miljoen publieke en private laadpunten te bereiken.

Duitsland heeft ook zijn inspanningen opgevoerd om een netwerk van oplaadpunten te ontwikkelen met het nationale plan "Ma&icircuiting electric mobility" dat tot doel heeft tegen 2030 1 miljoen oplaadpunten te installeren. Frankrijk heeft een soortgelijk plan gelanceerd om tegen 2022 over 100.000 openbare oplaadpunten te beschikken. Het VK heeft ook een aantal initiatieven gelanceerd om een netwerk van oplaadpunten te ontwikkelen, waaronder het Rapid Charging Fund, dat tot doel heeft 2500 extra snellaadstations in het land te installeren.

Het VK heeft ook een aantal initiatieven gelanceerd om een netwerk van oplaadstations te ontwikkelen, waaronder het Rapid Charging Fund, dat tot doel heeft 2500 extra snellaadstations in het VK te installeren.

In feite groeit de markt voor elektrische laadstations in Europa snel en zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien, dankzij overheidsinitiatieven om de invoering van elektrische voertuigen en de installatie van laadstations te bevorderen.

Welk onderhoud voor elektrische laadstations?

Net als alle apparatuur hebben laadstations onderhoud nodig om hun goede werking en lange levensduur te garanderen. De frequentie en de aard van het onderhoud zijn afhankelijk van het type paal, het gebruik, de klimatologische omstandigheden en de omgevingsfactoren.

Het onderhoud van laadpalen wordt uitgevoerd door de fabrikant.

Publieke laadstations worden over het algemeen intensiever gebruikt dan particuliere stations, die mogelijk vaker onderhoud nodig hebben.

De stations moeten regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat vuil, stof of sneeuw de laadpoorten verstopt of de kwaliteit van de elektrische verbinding beïnvloedt.

De stations moeten regelmatig worden schoongemaakt om te voorkomen dat vuil, stof of sneeuw de laadpoorten verstopt of de kwaliteit van de elektrische verbinding beïnvloedt.

Oplaadstations moeten ook regelmatig worden geïnspecteerd om mogelijke problemen op te sporen, zoals beschadigde kabels, losse stekkers of elektrische veiligheidsproblemen. Snellaadstations vereisen vaker onderhoud dan standaardlaadstations omdat ze onderhevig zijn aan hogere elektrische spanningen.

Tot slot moeten laadstations regelmatig worden bijgewerkt om aan de veiligheidsnormen en de compatibiliteit met verschillende modellen elektrische auto's te voldoen. Leveranciers van laadstations bieden vaak onderhoudscontracten aan om de betrouwbaarheid en veiligheid van laadstations te garanderen en ongeplande stilstand te minimaliseren.

Enkele van de belangrijkste kwesties zijn de volgende

Wat zijn de gevolgen van een niet-functionerend laadpunt?

De gevolgen van een niet-functionerend oplaadpunt variëren, afhankelijk van de locatie van het punt, het oplaadniveau van nabijgelegen elektrische voertuigen en de duur van de onbeschikbaarheid van het punt. Voor een snel overzicht volgt hier een lijst met de belangrijkste gevolgen

Ongemakken voor gebruikers: Als een elektrisch oplaadpunt niet werkt, kan dit grote ongemakken veroorzaken voor gebruikers die van dit station afhankelijk zijn om hun elektrische voertuig op te laden. Zij moeten dan misschien een ander oplaadpunt zoeken, hun route wijzigen of zelfs hun reis afbreken als er geen ander oplaadpunt in de buurt beschikbaar is.

Inkomstenverlies voor exploitanten: Als een oplaadpunt niet werkt, kan dit leiden tot inkomstenverlies voor de exploitanten van oplaadpunten. Gebruikers die hun voertuig niet bij het defecte station kunnen opladen, gaan op zoek naar een ander werkend station, waardoor de exploitant klanten en inkomsten verliest.

Dit betekent dat de exploitant klanten en inkomsten verliest.

Slechte gebruikerservaring: Een niet-functionerende kiosk kan een negatief effect hebben op de gebruikerservaring, vooral voor gebruikers die op deze kiosken vertrouwen voor hun dagelijkse verplaatsingen of voor lange reizen. Gebruikers kunnen gefrustreerd raken door de onbetrouwbaarheid van het netwerk van kiosken, wat andere potentiële gebruikers kan afschrikken om over te stappen op een elektrisch voertuig.

Verlies van zichtbaarheid voor elektrische mobiliteitsinitiatieven: Als elektrische kiosken worden gezien als onbetrouwbaar of slecht presterend, kan dit de geloofwaardigheid van elektrische mobiliteitsinitiatieven ondermijnen en gebruikers terughoudender maken om elektrische voertuigen te gebruiken.

Hoe Yuman kioskonderhoudsbedrijven helpt

Een cloud en mobiel CMMS zoals Yuman is de must-have tool voor kiosk-onderhoudsbedrijven. Het zorgt ervoor dat ze gemakkelijk en tijdig toegang hebben tot informatie over kioskonderhoud, waar ze ook zijn.
Met Yuman ontvangen onderhoudsmedewerkers real-time meldingen van onderhoudsproblemen, serviceverzoeken en noodgevallen rechtstreeks op hun smartphone of tablet. Ze kunnen ook de onderhoudsgeschiedenis van elke terminal, geplande taken en procedures voor het oplossen van problemen bekijken. Met kunnen onderhoudsmedewerkers ook foto's en video's maken van terminals en elektrische apparatuur, deze toevoegen aan de database en delen met externe onderhoudsteams. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen teams en zorgt ervoor dat problemen sneller en efficiënter kunnen worden opgelost.

Daarnaast kan Yuman zijn klanten een breed scala aan diensten aanbieden.

Verder beheert Yuman gedetailleerde onderhoudsrapporten, produceert het prestatie-indicatoren en voorspellende analyses om onderhoudsmedewerkers te helpen duidelijke beslissingen te nemen over preventief onderhoud en optimalisatie van middelen. Deze rapporten kunnen eenvoudig worden gedeeld met onderhoudsmanagers, kioskeigenaren en andere belanghebbenden.

Yuman zal ervoor zorgen dat de rapporten eenvoudig toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden.

Yuman zal ervoor zorgen dat kioskonderhouders de kwaliteit van hun onderhoud kunnen verbeteren, de uitvaltijd van de apparatuur waarvoor zij verantwoordelijk zijn kunnen verminderen en de efficiëntie van hun werkzaamheden kunnen verbeteren;Zij zullen ook de kwaliteit van hun onderhoud verbeteren, de uitvaltijd van de apparatuur waarvoor zij verantwoordelijk zijn verminderen en hun middelen optimaliseren, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van de oplaadstations gewaarborgd blijven.

Om verder te gaan en aan te geven hoe Yuman alle spelers in de energietransitie helpt:

 

 

Terug naar artikelen