Terug naar artikelen

CMMS Kameroen. Een kort overzicht van de situatie

CMMS Kameroen. Een kort overzicht van de situatie

Maandag 19 april 2021

Afrika heeft nu zijn plaats gevonden op de digitale ontwikkelingssnelweg, met name in het gebied ten zuiden van de Sahara. Tegen 2025 zal dit deel van het continent een aanzienlijke groei kennen in termen van ICT gebruik en adoptie. Laten we dit eens nader onderzoeken, met een focus op de verspreiding en het gebruik van CMMS software in Kameroen. 

DE VEELBELOVENDE TOEKOMST VAN INFORMATICA IN KAMEROEN

Wat de opkomst van nieuwe technologieën betreft, is Kameroen niet achtergebleven. Sinds bijna een decennium wordt een exponentiële groei waargenomen. In 2010 was de internetpenetratiegraad 4,3%, maar sinds 2018 bedraagt deze 35%, wat aantoont dat de digitale transformatie in Kameroen aan de gang is.

Volgens het Britse adviesbureau Ovumone zullen tegen 2022 ongeveer een miljard mensen in Afrika toegang hebben tot het internet. Ook wordt geschat dat in 2025 de bijdrage van digitaal aan het Afrikaanse bbp 300 miljard dollar zal bedragen (of 10% van het bbp). En dat vooral dankzij onlinehandel en productiviteitsstijgingen.

DE UITDAGINGEN VAN DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN KAMEROEN

Verscheidene factoren vormen uitdagingen die moeten worden overwonnen en die in drie categorieën kunnen worden ingedeeld: die welke het aanbod van diensten belemmeren, die welke het stimuleren van de vraag verhinderen en ten slotte die welke verband houden met goed bestuur, regelgeving en opleiding:

1.Aanbodzijde

 • Ontbreken van een masterplan voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur
 • Zwakke ontwikkeling van breedbandinfrastructuur
 • Ontoereikende kwantiteit en kwaliteit van de infrastructuur
 • Geringe dekking van 3G- en 4G-mobiele netwerken
 • Monopolistische structuur van de nationale en internationale markt voor bandbreedtetoegang
 • Niet-regulering van deze marktsegmenten, met hoge kleinhandelstarieven tot gevolg
 • Gebrek aan een lokale industrie voor de ontwikkeling van digitale inhoud
 • Onderzoek en innovatie onvoldoende begeleid

2. De vraag

 • Digitale transformatie van de opkomende samenleving
 • Laag percentage huishoudens met toegang tot breedbandinternet
 • Lage toegang tot zeer snel internet voor bedrijven
 • Gebrek aan ICT-kennis
 • Retailtarieven nog steeds hoog
 • Weinig dematerialisatie van overheidsdiensten
 • Geringe beschikbaarheid van onlinediensten

3.Bestuur en opleiding

 • Het vertrouwenskader in de digitale economie is nog niet voldoende aangepast
 • Aanpassing van het huidige regelgevingskader aan de ontwikkeling van de digitale economie aan de gang
 • Het institutionele kader is niet aangepast aan de ontwikkeling van de digitale economie
 • Zwakte van het regelgevingskader voor de ontwikkeling van de digitale economie
 • Ontoereikendheid van de opleiding ten aanzien van de behoeften aan werk in het veld
 • Gebrek aan de nodige financiële middelen

DE STAND VAN DE GMAO-SOFTWARE IN KAMEROEN

CMMS is de afkorting van computer-aided maintenance management system. Deze softwarefamilie, die kan worden gebruikt door een bedrijf, een lokale overheid of een administratie, beheert correctief onderhoud, automatiseert de planning van preventief onderhoud op basis van kalender en tellers, stroomlijnt processen en procedures en optimaliseert workflows. Onderhoudsprofessionals gebruiken CMMS-software om het onderhoud van productie-installaties, gebouwen en faciliteiten te plannen, te beheren en te verbeteren. Bij optimaal gebruik verlengt dergelijke software de levensduur van apparatuur, verlaagt zij de totale kosten en verhoogt zij de betrouwbaarheid en productiviteit van technische activa.

Wat is de situatie en de maturiteit van de CMMS-markt in Kameroen? Heeft de golf van moderne CMMS-oplossingen, d.w.z. software voor computerondersteund onderhoudsbeheer op basis van webtechnologieën en mobiliteit, Kameroen bereikt?

In Kameroen vinden we een lokale markt van CMMS. Veel Kameroense bedrijven gebruiken namelijk CMMS voor het beheer van hun onderhoudstaken, en dus voor het inventariseren van apparatuur, het beheren van preventief en correctief onderhoud van apparatuur, het aanvullen van reserveonderdelen, en het beheren van onderaannemers en leveranciers.

Het invoeren van een CMMS oplossing in Kameroen maakt het mogelijk om een technische en financiële follow-up van de onderhoudswerkzaamheden van een bedrijf te maken, daarom is het een instrument dat snel onmisbaar wordt voor de Kameroense bedrijven die een semi-objectief beheer van hun materiaal en personeel wensen. Desondanks vinden we op de Kameroense markt nog steeds veel CMMS-oplossingen van de oude generatie, die grotendeels verouderd zijn, erg duur en complex in het gebruik, en die functionaliteiten missen die vandaag de dag als essentieel worden beschouwd. Gelukkig zijn we nu getuige van de komst van nieuwe spelers op de Kameroense markt die moderne CMMS-oplossingen aanbieden, rendabele oplossingen die een echte toegevoegde waarde bieden aan het bedrijf met het genereren van een interessante ROI.

CONCLUSIE

De digitale en computerrevolutie in Kameroen zal alleen zin hebben als de samenleving als geheel ICT in haar manier van leven invoert. De komst van de digitale economie in Kameroen zal dus onvermijdelijk gepaard gaan met de veralgemening van het gebruik van ICT door particulieren, overheidsdiensten en ondernemingen. Wat CMMS in Kameroen betreft, moet het CMMS worden ontworpen om aan de reële lokale behoeften van Kameroen te voldoen en de lokale economische en organisatorische beperkingen het hoofd te bieden.

Terug naar artikelen