Digitalisering? Essentieel!Handmatige planningssystemen, of zelfs Excel of Google Calendar, hebben hun limieten definitief bereikt, daarom hebben we Yuman ontwikkeld, een digitale en mobiele oplossing, gespecialiseerd in het beheer van onderhoudsinterventies, om de bedrijven aanzienlijke productiviteitswinsten te bieden.

Digitalisering maakt het mogelijk om de werktijd van technici in het veld te optimaliseren door hen een tool voor interventiebewaking aan te bieden die beschikbaar is via hun smartphone. Zo kunnen ze hun interventieformulier van Yuman vollediger invullen dan in de papieren versie: onbeperkt aantal gegevens, toevoeging van foto's en gebruikte onderdelen met één klik, enz.

Yuman informeert ook automatisch technici en klanten over wijzigingen en aanpassingen in de planning.


vue mobile yuman technicien


Onze oplossing is cloud en mobiel om op elk moment te voldoen aan uw eisen in het veld. Door Yuman toe te passen wordt u zeker efficiënter door de uitwisseling van informatie te vereenvoudigen en te optimaliseren.

Voor meer informatie kan u ons artikel over het digitaliseren onderhoudstaken eens lezen.