Categorieën boekhouding in Yuman?In Yuman kunt u met categorieën boekhouding de financiële resultaten van uw bedrijf en de bijdrage van elk van uw activiteiten aan uw resultaten analyseren.


Je kunt je opdrachtaccounts in Yuman toevoegen. Ga naar het tabblad Instellingen > Categorieën boekhouding en vul de tabel in met zoveel accounts als je nodig hebt.


compta analytique yuman


Deze gegevens vindt u dan terug in de facturen: het vakje "Categorieën boekhouding" laat u toe om elke factuur toe te wijzen aan een rekening.


U kunt ook een analytische rekening toewijzen per factuurregel. In dit geval gaat u naar Instellingen > Voorkeuren, sectie Facturatie en zorgt u ervoor dat het selectievakje Kostenberekening per regel toestaan is geselecteerd.