Hoe bereken je de kosten van onderhoud?Yuman CMMS berekent automatisch de kosten van uw onderhoudsinterventies, zowel preventief als curatief.


Bepaal eerst de kosten per uur voor elk van uw technici. Ga hiervoor naar het tabblad Gebruikers > Actieve accounts en klik op Bewerken om de kosten per uur in te vullen. U kunt deze gegevens ook invullen zodra een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt.


Ga vervolgens naar het tabblad Onderhoud > Operationele kosten. Hier vindt u de samenvattende tabel: de interventies zijn geboekt, de arbeidskosten zijn geraamd op basis van de bestede tijd en de uurkosten van elke technicus. CMMS houdt ook rekening met de kosten van de gebruikte artikelen en reserveonderdelen.


Deze gegevens kunnen worden gesorteerd per periode, klant of type interventie: curatief onderhoud, preventief onderhoud, installatie.


cmms maintenance cost labor cost pieces technician client