Welke meldingen bestaan er voor de technicus?De technicus ontvangt een melding:

- Wanneer een interventie aan hem is toegewezen

- Wanneer een toegewezen interventie is gewijzigd,

- Wanneer een taak die eraan is toegekend, is gewist
Je kunt dezelfde pushmeldingen ook ontvangen, beschikbaar in je mobiele en pc-meldingencentrum.


Hij kan ook een e-mail ontvangen als:

- Er een opdracht gecreëerd is

- Een interventie is bewerkt

- Een interventie moet worden geschrapt.