Toevoegen van bij de interventie gebruikte voorwerpenVanuit de mobiele applicatie Yuman kan de technicus de voor zijn interventie benodigde artikelen en reserveonderdelen toevoegen. Deze producten zullen op het interventieverslag verschijnen en kunnen worden gefactureerd.


Om een item toe te voegen, zijn er verschillende mogelijkheden:


- scan de QR Code

- de naam van het artikel of het referentienummer zoeken

- maak het artikel aan, als het niet bestaat in de databaseWanneer de technicus een materiaal uit de database toevoegt aan zijn of haar taak, ziet hij of zij ook het voorraadniveau.


Materiaal dat door mobiele technici is gemaakt, kan in de hoofddatabank worden opgeslagen. Dit is een instelling die u kunt wijzigen via Voorkeuren, sectie Mobiele toepassing. U kunt ook kiezen of de prijs van de artikelen al dan niet moet worden getoond.


products items workorders qrcodes cmms stocks