Onderhoud & Contracten

Wat is een lijst met onderhoudstaken ?Een onderhoudsreeks is een lijst van preventieve acties die aan een apparaat moeten worden uitgevoerd. Het wordt met regelmatige tussenpozen uitgevoerd en zorgt ervoor dat de verplichte en voorgeschreven controles worden nageleefd. Het onderhoudsassortiment omvat de fasen van de voorbereiding van de operatie, de uitvoering, de controle en het opnieuw opstarten van de betrokken uitrusting.


U kunt uw onderhoudsreeksen in Yuman configureren: importeer uw huidige reeksen of gebruik standaardbibliotheken. Voeg de frequentie en de geschatte duur van de interventie toe.


Dit zal nuttig zijn voor het opstellen van uw onderhoudsplannen.


Om een onderhoudsbereik te creëren, gaat u naar Onderhoud > Onderhoudstakenlijst.


maintenance ranges yuman


News feed
Donderdag 06 oktober 2022
Woensdag 08 juni 2022
Woensdag 27 april 2022
Vrijdag 22 april 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022