Wat is een uitrusting?

Voor een optimaal beheer van onderhoudsinterventies bij uw klanten is het noodzakelijk om een kwaliteitsdatabase op uw web en mobiele CMMS te hebben die alle apparatuur integreert waarop de technici werken.In het Yuman CMMS is de apparatuur de installaties (elektrisch circuit, ketelhuis, productielijn, etc.) waarop u eenmalig ingrijpt voor het oplossen van storingen of regelmatig als het een onderhoudscontract betreft. De apparatuur is gekoppeld aan klanten, locaties en gebouwen, kan op de werkbonnen verschijnen en kan door de technicus via de mobiele telefoon worden geraadpleegd.Om een 'apparatuur' bestand aan te maken, gaat u naar het tabblad Eigenschappen > Apparatuur van de software en voegt u de gegevens toe die u heeft (naam, klant, site, merk, serienummer, datum van ingebruikname en einde van de garantie, onderhoudscontract, ...).U kunt aangepaste velden toevoegen om de apparatuurbestanden aan te passen aan uw bedrijf en aan de specifieke kenmerken van de installaties. U kunt ook de beschrijving van de apparatuur verrijken door documenten toe te voegen zoals foto's, gebruikershandleidingen, referentie van de leverancier van reserveonderdelen, enz. U vindt deze velden in de selectiefilters om uw zoekopdrachten te vergemakkelijken.Om het beheer van de installaties te vergemakkelijken, is het mogelijk om de verschillende onderdelen of componenten via sub-apparatuur te detailleren. Voeg zoveel gegevens, apparatuur en subapparatuur toe als u nodig heeft voor uw CMMS.Tot slot kunt u de geschiedenis van vroegere en toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur raadplegen via de knop "Meer bekijken > Bewerkingen" of een nieuwe bewerking programmeren via "Toevoegen > Bewerkingen".gmao