Toegang tot de geschiedenis van de apparatuur in interventie

Wanneer een technicus van uw bedrijf werkzaamheden, onderhoud, service of installatie uitvoert, kan hij vanuit het mobiele CMMS de historie van de eerder uitgevoerde interventies bij een klant, op een locatie of op apparatuur raadplegen.


Datum van het laatste bezoek, aard van het onderhoud, reeds vervangen apparatuur of onderdelen, verslagen van vroegere interventies, uitgevoerd preventief onderhoud, foto's, beschrijving van de installatie, enz ... Al deze gegevens worden geregistreerd door de software en staan ter beschikking van de technicus wanneer hij zijn interventieblad raadpleegt. De technicus leest de informatie over de klant, de site, de aanvraag van de dag en kan "Toegang tot de geschiedenis van de site" selecteren.


Zo helpt het mobiele CMMS de technicus bij het uitvoeren van onderhoud, preventief of correctief onderhoud door hem te voorzien van waardevolle gegevens voor het stellen van een diagnose of het vinden van een terugkerende storing. De kwaliteit van de beschikbare informatie en de terugkoppeling vanuit het veld door het CMMS helpt u bij het optimaliseren van het beheer en de bewaking van de apparatuur waaraan u werkt.