Onderhoudscontracten beheren

Stelt u zich voor dat u uw onderhoudscontracten vanuit financieel en operationeel oogpunt organiseert en structureert, uw onderhouds- en regelgevingsbezoeken beheert, zeer, zeer eenvoudig anticipeert op de bijbehorende interventies ... Met Yuman CMMS is het mogelijk!
1 - Beheer uw onderhoudscontracten
CMMS [Computerized Maintenance Management System] helpt u bij het beheer van uw onderhoudscontracten, vooral vanuit financieel oogpunt. Zo definieert u in het tabblad "Contract" van de software de indexen en revisieformules die u binnen uw bedrijf wilt toepassen.
Tijdens de creatie van een contract, in het financiële gedeelte, heeft u de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen operationele data en facturatiedata, om de herzieningsfrequentie te bepalen (van maandelijks tot meerdere jaren), om een einddatum in te voeren of om het contract in "running" te laten staan. De herwaarderingsgeschiedenis is ook beschikbaar. Contracten kunnen zowel single als multi-site zijn.
Zo vergemakkelijkt u het financiële beheer van onderhoudscontracten: alle contractuele facturen kunnen in één klik vanuit de applicatie worden gegenereerd, zonder dat een nieuwe invoer nodig is.
Onderhoudscontractbeheersoftware - Yuman CMMS - Onderhoudscontracten - facturering
2 - Voeg uw onderhoudslijnen toe
De onderhoudsbereiken maken het mogelijk om de uit te voeren preventieve onderhoudswerkzaamheden aan een apparaat, de noodzakelijke frequentie en de geschatte duur vast te stellen. Importeer uw huidige takenlijsten of gebruik standaardbibliotheken. De inhoud van de onderhoudstaaklijsten verschijnen op de mobiele applicatie van de technicus en ondersteunen hem in de verschillende stadia van de uitvoering van de taak en verschijnen ook op het voltooide taakkaartje.
Software voor het beheer van onderhoudscontracten - Yuman CMMS - Onderhoudsbereik - Computeronderhoudsbeheer
3 - Maak uw onderhoudsplannen
Een echt onderhoudsschema, met details over de technische uitrusting, de onderhoudswerkzaamheden, de frequentie en de geschatte duur van elke interventie. Naarmate de interventies worden uitgevoerd, wordt het onderhoudsplan kleurrijker: rood voor late interventies, geel voor geplande interventies en groen voor uitgevoerd onderhoud.
Met het tabblad "Onderhoudslijst" van de software kunt u de geplande onderhouds- en regelgevingswerkzaamheden op al uw installaties of bij uw klanten visualiseren. In één oogopslag kunt u de werklast evalueren, de planning verbeteren en technische apparatuur beheren.
Software voor het beheer van onderhoudscontracten - Yuman CMMS - Onderhoudsplan voor interventies in apparatuur
Ten slotte kunt u met CMMS in één klik alle preventieve en reglementaire onderhoudsinterventies genereren die over een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is ze toe te wijzen aan elke technicus.
Om gebruik te maken van deze functie, bekijk ons Advanced plan.