Dla kogo jest system Yuman CMMS?

Jako firma programistyczna z siedzibą w Brukseli stworzyliśmy Yuman, który na nowo odkrywa, czym powinno być mobilne rozwiązanie CMMS (Computerised Maintenance Management System), z ambicją zaoferowania najlepszego narzędzia dostępnego na rynku.


Yuman to oprogramowanie biznesowe dedykowane dla firm zarządzających serwisem i utrzymaniem ruchu. Naszymi klientami są inżynierowie ogrzewania, specjaliści od klimatyzacji, inżynierowie chłodnictwa, hydraulicy, elektrycy, dekarze, operatorzy wind, a także firmy zajmujące się konserwacją bram automatycznych, utrzymaniem terenów zielonych, sprzątaniem przemysłowym, wykrywaniem pożarów itp.


Jesteśmy w stanie odpowiedzieć również na problemy związane z utrzymaniem ruchu w innych sektorach, takich jak przemysł, kompleksy hotelowe i infrastruktura portowa.


CMMS (Computerised Maintenance Management System) stanowi kompletne rozwiązanie, które nie tylko ułatwia planowanie zespołów technicznych, przetwarzanie operacji konserwacyjnych i optymalizację rund, ale także zarządzanie aktywami i wyposażeniem technicznym, monitorowanie planów i umów konserwacyjnych, fakturowanie usług, sporządzanie kosztorysów, zakupów i zapasów.


Yuman umożliwia menedżerom natychmiastową komunikację z technikami z zespołów operacyjnych i technicznych zajmujących się utrzymaniem ruchu, aby lepiej radzić sobie z pilnymi sprawami, rozwiązywać złożone przypadki, zbierać informacje i bezpośrednio je udostępniać. Nasze oprogramowanie integruje predykcyjne, prewencyjne i korekcyjne utrzymanie ruchu, aby w pełni dostarczyć wartość obiecaną przez cyfryzację operacji zarządzania utrzymaniem ruchu.


Nie ma już potrzeby używania papieru! Nasze narzędzie internetowe i mobilne zarządza wszystkimi dokumentami administracyjnymi, a także stanami magazynowymi części zamiennych i sprzętu niezbędnego do przeprowadzania interwencji. Dane wprowadzane przez techników podczas wezwań serwisowych są automatycznie dostępne dla użytkowników w biurze, a portal klienta pozwala upoważnionym użytkownikom na wgląd w ich sprzęt, dane dotyczące serwisu i konserwacji, zapewniając jakość komunikacji.


Niezależnie od rodzaju i wielkości firmy, już po kilku tygodniach użytkowania można uzyskać korzyści w postaci wzrostu produktywności i poprawy jakości usług, przy jednoczesnym obniżeniu związanych z tym kosztów. Intuicyjny i łatwy w użyciu, Yuman jest systemem CMMS, który jest dostępny dla wszystkich.


Zobacz film objaśniający
Uzyskaj dostęp do wszystkich filmów


.