Interwencja

Interwencja

Więcej interwencji w krótszym czasie

 

Dedykowany do utrzymania nieruchomości, przemysłu i usług, Yuman ułatwia zadania techników, zapewnia liderom zespołów potężne narzędzie do zarządzania, radykalnie zmniejsza zadania administracyjne, poprawia zadowolenie klientów i zwiększa konkurencyjność Twojej firmy.

 

 

👉 Ułatwione zadania

 

CMMS mobile intervention management software / on the move

 

Ekipy remontowe nie potrzebują już papieru do przeprowadzania swoich interwencji, wszystko jest zdigitalizowane. W terenie, będąc w ruchu, każdy technik ma dostęp do wydajnego i stale aktualizowanego oprogramowania do optymalizacji, planowania i organizacji dzięki aplikacji mobilnej, co pozwoli mu zaoszczędzić znaczną ilość czasu w ciągu dnia pracy. Ma dostęp do swojego harmonogramu prac naprawczych, zapobiegawczych lub instalacyjnych. Otrzymuje on powiadomienia o nowych misjach w czasie rzeczywistym. Ze swojej aplikacji ma dostęp do wszystkich danych niezbędnych do sprawnego przebiegu misji, takich jak: 
 

 

 • Rodzaj interwencji
 • Ramy czasowe
 • Czas na déumieszczenie między poszczególnymi miejscami
 • Waze lub Google Maps trasa do następnego miejsca
 • Informacja o kliencie (paramètrable)
 • Poziom usług
 • Zaangażowany sprzęt
 • Szczegółowy opis sprzętu biorącego udział w postępowaniu
 • Ogłoszenia, plany, procedury operacyjne
 • Lista niezbędnych części zamiennych
 • Stan magazynowy
 • Cytat (costed; or un-costed)
 • Sprawa o współudział

 

Poprzez proste naciśnięcie START na swoim telefonie komórkowym technik informuje dyspozytora lub swojego kierownika o rozpoczęciu interwencji. Zaraz po jego zakończeniu, wciśnięcie STOP oznacza koniec misji. Wpisanie raportu z interwencji, wykonanie zdjęć, podpis klienta, lista użytych części i materiałów: wszystko jest natychmiast dostępne dla wszystkich graczy. Wersja mobilna pola została zaprojektowana tak, aby była szczególnie łatwa w obsłudze.

 

Oprogramowanie oferuje standardowo wersję podłączoną w trybie off-line. Bardzo lekki, zużywa bardzo mało energii i pasma internetowego.

Podstawowy telefon lub tablet i tani abonament zapewnią mu sprawne działanie.

 

 

👉  Zapewnia potężne narzędzie do zarządzania

 

Poprzez istotne funkcje, kierownik pozostanie w kontakcie z tymi technikami przez cały dzień. Jest on informowany w czasie rzeczywistym o rozpoczęciu i zakończeniu interwencji, o zapotrzebowaniu na części zamienne oraz o zapytaniach ofertowych. Rozwiązanie to informuje również swoich klientów o postępach interwencji. Dostępnych jest kilka automatycznych kanałów komunikacji: e-maile, SMS-y oraz portal klienta z prywatnym dostępem. Rozwiązanie zapewnia każdemu uczestnikowi wszystkie potrzebne mu informacje.

 

Follow-up of YUMAN mobile CMMS interventions

 

 

Z listy interwencji, mapowania, planowania zobacz planowanie interwencji i pulpitów nawigacyjnych, dyspozytorzy, kierownicy, kierownicy utrzymania ruchu mogą zoptymalizować planowanie tras i śledzić, przez cały dzień, aktywność swojego zespołu technicznego lub swojego działu. Kodem kolorystycznym do kodowania statusu interwencji jest:

 

 

 • Czerwony: interwencja zarejestrowana, jeszcze nie przydzielona
 • Żółty: interwencja planowana
 • Niebieski: interwencja w toku, interwencja na miejscu przed sprzętem
 • Zielony: interwencja zakończona

 

Response Management

 

 

Zaawansowane wskaźniki są dostarczane w celu monitorowania postępów dnia i umożliwienia optymalizacji trasy. Dostępne są również wskaźniki KPI, które pozwalają monitorować wydajność całej usługi. W każdej chwili można uzyskać do nich dostęp w odniesieniu do konkretnego okresu, zespołu, klienta, interesariusza itp.

 

Intervention management - statistics

Intervention management - statistics

Zarządzanie interwencjami - Yuman CMMS - KPI - wskaźniki statystyczne

 

 

 

KPI dedykowane są zarządzaniu interwencjami i utrzymaniu ruchu. Firma Yuman oferuje w standardzie wiele wskaźników efektywności utrzymania ruchu, w tym:

 

 

 • Czas między awariami: średni czas między dwoma awariami na elemencie wyposażenia
 • Pokrycie profilaktyczne: wskaźnik wykonanych interwencji profilaktycznych vs. zakontraktowanych
 • Stosunek prewencyjno-leczniczy: liczba przeprowadzonych interwencji prewencyjnych w stosunku do leczniczych: jest to jedna z podstawowych danych do pomiaru działalności utrzymaniowej.
 • Całkowity czas naprawy: całkowity czas od momentu awarii do ponownego uruchomienia sprzętu
 • Czas interwencji: czas pomiędzy wystąpieniem problemu a włączeniem BI
 • Czas interwencji: czas pomiędzy założeniem BI a rozpoczęciem interwencji.
 • Całkowity czas dotarcia do sprzętu: czas od momentu awarii sprzętu do momentu przybycia serwisanta
 • Czas dostawy: czas pomiędzy wyjazdem technika a przybyciem na miejsce
 • Czas diagnostyki: czas pomiędzy przybyciem serwisanta a momentem odkrycia przyczyny problemu.
 • Czas naprawy na miejscu: czas od momentu rozpoczęcia naprawy przez serwisanta do momentu ponownego uruchomienia systemu.
 • Czas uzupełniania zapasów: średni czas od złożenia zamówienia do otrzymania materiałów.
 • Czas dostawy pojedynczej części: jeśli część jest zamawiana do konkretnego zadania, czas od momentu złożenia zamówienia do momentu rozpoczęcia pracy przez technika nad rozwiązaniem problemu

 

 

👉  Zmniejsza ilość pracy administracyjnej

 

Moduł fakturowania umów, interwencji i kosztorysów został szczególnie dobrze zbadany. Doskonale zintegrowany z działalnością operacyjną, zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do znacznego skrócenia czasu potrzebnego do przygotowania i wysłania faktur. Więcej informacji na temat naszych rozwiązań back-office znajdziesz klikając w link Jak Yuman uzyskuje dostęp do rozliczeń?

 

Zarządzanie zapasami i dostawami zwiększa dostępność materiałów, skraca czas realizacji zamówień i przyspiesza czas realizacji. Czytaj również Jak skrócić czas realizacji zamówień?

 

 

👉  Zwiększ zadowolenie swoich klientów

 

Yuman, oferuje znacznie więcej funkcjonalności niż proste oprogramowanie do zarządzania zadaniami czy biletami. Yuman to kompletny system CMMS, zaprojektowany tak, aby umożliwić firmom i działom utrzymania ruchu wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami biurowymi i terenowymi oraz ułatwienie komunikacji z klientami. Poprzez moduł portalu internetowego zarządzasz ich dostępem: tworzysz bilety, inwentaryzujesz i udostępniasz zasoby terenu i sprzętu, obieg dokumentów dla ofert i faktur itp. sam decydujesz, jakie informacje chcesz udostępnić swoim klientom.

 

 

Efekt: większe zróżnicowanie, konkurencyjność i wzrost dla Twojego biznesu.

 

Dostępny w wersjach webowych na Mac i PC, na smartfony oraz na tablety z systemem Android i iOS, Yuman, to obecnie najlepsze oprogramowanie dedykowane firmom zajmującym się utrzymaniem ruchu w przemyśle i nieruchomościach oraz obsługą posprzedażową. Zarezerwuj wideokonferencję 30', aby samemu ją objąć