Dostosowanie rozliczeń

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania usługami Yuman, możesz stworzyć fakturę bezpośrednio po wykonaniu usługi i wysłać ją do klienta bezpośrednio z aplikacji.


Dodatkowo oprogramowanie dostosowuje się do Twojej firmy i pozwala na dostosowanie parametrów rozliczeniowych pracy, takich jak koszt pracy technika, sposób obliczania kosztów dojazdu, cena ryczałtowa usług oraz obowiązujące stawki VAT.


Można również dostosować inne elementy, w szczególności kodowanie faktury, aktywację fakturowania na miejscu, wybór elementów, które mają się pojawić na dokumencie wysyłanym do klienta (kod klienta, opis zgłoszenia serwisowego, raport technika, wypełnione pola niestandardowe, adres miejsca serwisowego), aktywację komunikacji strukturalnej, domyślny termin płatności, tekst wiadomości e-mail wysyłanych do klientów itp. Parametry te znajdziesz w "Preferencjach" oprogramowania.


Tak więc Yuman CMMS dostosowuje się do sposobu działania Twojej firmy!


Oprogramowanie do zarządzania interwencjami - Yuman CMMS - faktury interwencyjne z możliwością dostosowania

.

Program


Program


Program
.