Jak spersonalizować kontakty?Administrator konta Yuman może dodawać pola własne do kontaktów ("Ustawienia > Pola własne").


Może również określić charakter pola niestandardowego: tekst, pole wyboru, data, liczba (całkowita lub dziesiętna).


Liczba pól własnych jest nieograniczona. Mogą być obowiązkowe lub nie.


Możliwe jest również dostosowanie zleceń roboczych, klientów, miejsc i sprzętu.


custom

.


.