Terug naar artikelen

Buiten werking ! Om te repareren of te vervangen ?

Buiten werking ! Om te repareren of te vervangen ?

Woensdag 19 februari 2020

Of het nu gaat om normale slijtage van een onderdeel, geprogrammeerde of ongeplande veroudering of een onvoorziene gebeurtenis, er komt een moment dat het gedrag van de apparatuur verandert, verandert en uiteindelijk kapot gaat. U staat dan voor de beslissing: moet het worden gerepareerd of vervangen? Welke informatie heb je dan om de beste beslissing te nemen?

> Hoe kun je met een CMMS betere beslissingen nemen?

Naar een ideaal besluitvormingsproces

Als informatie niet de beslissing is, blijft het hebben van informatie doorslaggevend en essentieel wanneer een beslissing moet worden genomen. Dit complexe cognitieve proces moet altijd gebaseerd zijn op duidelijk omschreven criteria. Bij gebrek aan precieze informatie wordt de keuze zuiver empirisch gemaakt. Aangezien het niet gebaseerd kan zijn op concrete elementen, zal het dan meer reageren op het geloof dan op een echt besluitvormingsproces.

CMMS, voor Computerized Maintenance Management Systemen, stelt bedrijven nu in staat om steeds grotere hoeveelheden gegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te delen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de komst van smartphones en mobiele toepassingen in de onderhoudssector een belangrijke doorbraak betekent die de op papier gebaseerde oplossingen met verplichte re-keying, die nog steeds gangbaar zijn in de oudere generatie CMMS, op voordelige wijze vervangt. Inderdaad, de mobiele applicatie is de ideale manier om direct in het veld gegevens te verzamelen. De technicus voltooit zijn digitale werkopdracht vanaf zijn mobiele telefoon op hetzelfde moment dat hij curatieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Dubbele vermeldingen achteraf behoren nu tot het verleden en het bedrijf profiteert van zeer verse informatie. 

Dankzij deze nieuwe massa informatie die in real time wordt verzameld, verwerkt, verrijkt en beschikbaar gesteld door CMMS, zal uw keuze om het eigendom te herstellen, te vervangen of in goede staat te laten, nu gebaseerd zijn op tastbare elementen, wat niet alleen de besluitvorming zal vergemakkelijken, maar het ook meer geïnformeerd zal maken. Het hebben van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zal immers van essentieel belang zijn om snel en vol vertrouwen de beste beslissing te kunnen nemen.

Door de geschiedenis van gebeurtenissen die verband houden met een technisch activum, die automatisch worden gewaardeerd (uurloon, onderdelen, reiskosten, bijbehorende bedrijfskosten), heeft de besluitvormer op elk moment in realtime toegang tot de eigendomskosten. Deze uitgaven die zijn afgestemd op de boekwaarde van het actief, rekening houdend met de afschrijving ervan, de kosten van de reserveonderdelen en de arbeid die nodig is voor de herstelling, kunnen onmiddellijk worden vergeleken met de vervangingskosten. Namelijk: kosten voor de aankoop, de installatie en het onderhoud van de nieuwe apparatuur die zou worden vervangen. Het CMMS zal u direct voorzien van al deze operationele, organisatorische en financiële gegevens en zal u in staat stellen om de meest geschikte handelswijze te bepalen.

Naast de budgettaire aspecten zijn er ook voordelen verbonden aan de reparatie van een bestaande technische voorziening. Technici kunnen er vertrouwd mee zijn, beschikken over de nodige vaardigheden om het te onderhouden en kunnen het dus beter beheersen, in tegenstelling tot het nieuwste model van de fabrikant. Er moet rekening worden gehouden met opleidings- en opfriscursussen. Het hebben van deze informatie is ook van cruciaal belang voor het besluitvormingsproces. Het is echter algemeen aanvaard dat de leeftijd van de goederen van invloed is op de moeilijkheid om ze in operationele conditie te houden, met de gevolgen van meer incidenten of productiestops of gevolgen voor het comfort en de veiligheid van de gebruikers.

Er moet ook rekening worden gehouden met milieuaspecten: als de defecte apparatuur enerzijds meer vervuilend is en meer energie verbruikt dan een nieuwer goed omdat het een oud ontwerp heeft of omdat de prestaties en de efficiëntie ervan zijn verslechterd, zal de vervanging ervan de vervaardiging van een nieuw goed met alle bijbehorende ecologische en maatschappelijke implicaties vereisen. Zo blijkt uit vele studies dat driekwart van de ecologische voetafdruk van technische apparatuur zich concentreert in de productiefase. Op middellange termijn kan het effect echter zeer gunstig zijn vanwege het lagere verbruik van vervangende apparatuur. Deze analyse is bijzonder moeilijk uit te voeren zonder geschikt gereedschap. Het CMMS is heel goed in staat om deze informatie vast te houden (stroomverbruik in vergelijking met de kenmerken van de vervangende apparatuur of machine) en om u de koolstof- en milieubalansen van de 2 oplossingen op korte, middellange en lange termijn te leveren.

Voorbereiding op de toekomst - Preventief onderhoud

Zodra de technische activa zijn hersteld of vervangen, moet het onderhoudsplan worden opgesteld of opnieuw worden aangepast om de toekomstige stilstand en de gemaakte kosten tot een minimum te beperken. Deze terugkerende preventieve acties zullen storingen aanzienlijk verminderen door goed onderhoud en monitoring. Dit is het beroemde gezegde, voorkomen is beter dan genezen.

Op dit punt is er geen alternatief, het is noodzakelijk om in uw onderhoudsstrategie een CMMS-oplossing te integreren die robuust, compleet, gebruiksvriendelijk voor iedereen (managers, technici en dispatchers) en zeer snel operationeel moet zijn. U verbetert onmiddellijk de efficiëntie van uw onderhoudsafdeling. 

De juiste beslissing: CMMS

Dus als het gaat om de beslissing om een defecte apparatuur te repareren of te vervangen, is het enige waar u zeker van kunt zijn dat een CMMS essentieel is om een snelle en optimale beslissing te kunnen nemen. Het is immers de controletoren voor uw onderhoud, die de technische teams voor u beheert, het onderhoud in operationele omstandigheden van uw technische activa en de levenscyclus van elk apparaat optimaliseert. Daarnaast zal CMMS uw besluitvormingscapaciteit versterken.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen