Terug naar artikelen

De voordelen van succesvol preventief onderhoud

De voordelen van succesvol preventief onderhoud

Woensdag 05 juni 2019

Technici uit de bouw en de industrie verdelen hun tijd tussen twee soorten interventies: curatief en preventief. Preventief onderhoud mag niet worden beperkt tot onderhoud op basis van wettelijke voorschriften en moet worden beschouwd als een volwaardige activiteit die het mogelijk maakt het volledige potentieel van de uitrusting en de machines te behouden d.m.v. periodiek onderhoud, inspecties en controles.

> Hoe maak je betere beslissingen met een CMMS?

Daarom wordt dit ook wel proactief onderhoud genoemd: het doel is te anticiperen op de onderbrekingen van machines, de werkomstandigheden van de teams, het comfort van de gebruikers en de veiligheid van iedereen te verbeteren.

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: uw auto. Olie verversen en regelmatig onderhoud maken deel uit van preventief onderhoud dat ervoor zorgt dat uw auto goed en zonder onverwachte defecten rijdt. Als u dit schema negeert, zal uw voertuig aan waarde, veiligheid en comfort inboeten en zal het aantal storingen toenemen. Hetzelfde geldt voor machines die zich op industriële sites bevinden, maar ook in woon- of bedrijfsgebouwen waarin wij wonen en werken.

In dit artikel zullen we de belangrijkste elementen van succesvol preventief onderhoud opnieuw definiëren en aantonen hoe CMMS u in staat zal stellen om deze uitdagingen perfect aan te gaan.

De voordelen van preventief onderhoud

Voor klanten

Preventief onderhoud maakt het mogelijk om apparatuur in operationele conditie te houden en de ongeplande stilstand van machines te beperken door het inplannen van periodieke onderhoudsbezoeken. De klanten zullen dus profiteren van een betrouwbare installatie, die zorgt voor meer comfort (geen verwarmingsuitval bijvoorbeeld) en een betere veiligheid (minder risico op ongevallen). Het verlengt ook de levenscyclus van technische activa, waardoor eigenaars worden gespaard van dure investeringen.

Voor technici

Preventief onderhoud, vooraf gepland, uitgevoerd en gecontroleerd, vermindert de stress die gepaard gaat met noodreparaties onder de dubbele druk van de beheerder en de klant, drastisch. Het versterkt de veiligheid van de werknemers, aangezien de werking van de machines beter wordt gecontroleerd en de uit te voeren taken beter worden bewaakt. Goed georganiseerd, levert het een aanzienlijke tijdsbesparing op voor de technieker, die veel minder vaak geconfronteerd wordt met problemen die moeilijk of zelfs onmogelijk op te lossen zijn. Tot slot zijn de machines in betere staat, waardoor ze gemakkelijker te repareren zijn als er zich toch een incident voordoet.

De mobiliteit van CMMS maakt het mogelijk om onmiddellijk onderhoudsinterventies vast te leggen en geeft toegang tot het digitale onderhoudslogboek van de apparatuur voor een eenvoudige diagnose. Al deze elementen zullen een veiligere en serene interventie bevorderen, tijd vrijmaken voor een analyse en bijgevolg minder stress en risico's voor de apparatuur genereren. De perfecte toe-eigening van de mobiele CMMS-toepassing door de technici is hier essentieel.

Voor onderhoudsdienstverleners

Een goed beheer van preventieve interventies vermindert de directe arbeids- en reiskosten, bijvoorbeeld door ze geografisch te groeperen of per type installatie.

Het leidt ook tot een aanzienlijke klantenbinding door de ondertekening van terugkerende onderhoudscontracten en lage uitvalpercentages van de apparatuur. Bovendien maakt het beheren van de planning van onderhoudsinterventies de dienstverlener proactief door zijn klanten te herinneren aan de komende deadline voor een interventie. Zo hoeft de klant zich geen zorgen meer te maken over het maken van een afspraak! Het optimaliseren van dit deel van de activiteit zal zorgen voor groei van de onderhoudsprovider die op deze manier in staat zal zijn om een kwalitatieve dienstverlening te bieden.

Tot slot stelt de preventieve interventieplanning de onderhoudsleverancier in staat om reglementaire interventies op tijd uit te voeren en teams toe te wijzen op basis van hun vaardigheden en werklast. Een projectie over een periode van enkele maanden kan het mogelijk maken om te anticiperen op de rekruteringsbehoeften, afhankelijk van de prognoses en de termijnen van de interventiecontracten die in het schema van CMMS staan ingepland.

Noodzaak om software van de laatste generatie te hebben

Preventief onderhoud kan niet langer effectief worden beheerd zonder software die deze complexe processen kan ondersteunen. Cloudopslag in combinatie met een perfect management van de mobiliteit is dus essentieel geworden om de planning en opvolging van de onderhoudswerkzaamheden te beheren.

CMMS dekt al deze operaties door het vergemakkelijken en versnellen van de behandeling van deze complexiteit. De methode is gebaseerd op de inventarisatie van de activa van het materiaal, met inbegrip van hun beschrijving, datum van ingebruikname, foto's, instructies, digitale onderhoudslogboeken en de bibliotheek van onderhouds- en serviceaanbiedingen, die vormt de catalogus van de preventieve onderhoudsacties die door de dienstverlener worden aangeboden volgens zijn vakgebied: verwarming, airconditioning, koeling, koeling, lift, hotels, enz.

Om de onderhoudswerkzaamheden te structureren, zal deze informatie in de onderhoudsplannen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Het onderhoudsplan is de gedetailleerde voorlopige planning van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de apparatuur. Het geeft een overzicht van de betrokken technische activa, de periodiciteit van de  uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de tijd die nodig is om elke taak uit te voeren. Het is ook mogelijk om vooraf een technicus toe te wijzen, de nodige verbruiksgoederen te specificeren en de apparatuur die nodig is om de taak uit te voeren, vooraf te reserveren.

Vervolgens worden automatisch of door middel van handmatige actie, preventieve interventieorders gegenereerd, gepland en toegewezen aan de techniekers volgens hun beschikbaarheid en vaardigheden: een kinderspel. Vanaf nu zijn geen fouten meer mogelijk!

Conclusie

Een perfecte beheersing van preventief onderhoud is cruciaal voor het succes van een onderhoudsservicebedrijf. Deze controle vereist onvermijdelijk de keuze van een toepassing die in staat is om de complexiteit te beheren en de door elke gebruiker verwachte vereenvoudiging te realiseren.

CMMS speelt perfect in op deze uitdaging door een digitaal en mobiel platform aan te bieden. Een goed beheer van de preventieve interventies levert de onderhoudsleverancier veel voordelen op voor de kwaliteit van de dienstverlening, het comfort en de veiligheid van de bewoners en gebruikers en komt de efficiëntie van de apparatuur ten goede. Het is essentieel om te vertrouwen op een digitaal en mobiel instrument om perfect te slagen op dit gebied voor eigenaars, managers, onderhoudsdienstverleners en hun onderaannemers...

Om nog verder te gaan in het proces van service optimalisatie, opent predictief onderhoud nu nieuwe perspectieven. CMMS kan u ook in dit proces ondersteunen en we zullen dit onderwerp in de nabije toekomst bespreken.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen