Terug naar artikelen

CMMS: 10 KPI om de prestaties van een onderhoudsdienst te verhogen

CMMS: 10 KPI om de prestaties van een onderhoudsdienst te verhogen

Donderdag 30 april 2020

Enige tijd geleden publiceerden we een eerste artikel over KPI's, Key Performance Indicators. We gaan verder met de presentatie van 10 nieuwe indicatoren die gericht zijn op curatieve interventies. Ze zijn eenvoudig op te bouwen uit de tijden die worden gemeten tijdens de behandeling van een incident, met behulp van een mobiel CMMS.

> Hoe maak je betere beslissingen met een CMMS?

Deze keer gaan we het niet hebben over onderhoudsbereiken of uitgekiende preventieve onderhoudsplannen. We gaan een reeks van 10 indicatoren beschrijven die de efficiëntie van een onderhoudsafdeling, een technisch team, een technicus in termen van responsiviteit bij het behandelen en oplossen van incidenten die zich voordoen op technische apparatuur, zeer nauwkeurig zullen evalueren. 

Hoewel deze indicatoren zeer eenvoudig te begrijpen en te implementeren zijn wanneer het juiste instrument beschikbaar is, d.w.z. een mobiel CMMS van de laatste generatie, zullen ze een schat aan informatie opleveren die het mogelijk maakt om verbeteringsgebieden aan te geven om de efficiëntie, productiviteit en klanttevredenheid snel te verhogen.

Rijke" KPI's opgebouwd uit "slechte" gegevens

We gaan u voorstellen hoe u met CMMS uw KPI's kunt creëren, meten en monitoren vanuit zeer eenvoudige tijdregistratiegegevens in de verschillende stadia van het verloop van uw curatieve interventiebeheerproces, en hoe u direct op deze indicatoren kunt reageren om de prestaties van uw onderhoudsteam te verbeteren.

📰 Lees ook: KPI's voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen

De 10 te volgen KPI's om het curatief onderhoud te verbeteren

U hoeft ze niet allemaal te implementeren, u hoeft alleen maar de indicatoren te kiezen die, volgens de gedefinieerde verbeteringsgebieden, u in staat stellen uw doelstellingen te bereiken. De lijst die we hebben opgesteld is als volgt:

 • Tijd tussen storingen: de gemiddelde tijd tussen twee storingen aan een apparaat.
 • Totale tijd om te herstellen: de totale tijd vanaf het moment dat de apparatuur niet meer werkt tot het moment dat deze weer wordt ingeschakeld.
 • Tijd om de onderhoudsopdracht te geven: De tijd tussen het optreden van het probleem en het moment waarop de onderhoudsopdracht wordt gegeven. 
 • Doorlooptijd van de onderhoudsopdracht: De tijd tussen het moment dat de onderhoudsopdracht wordt gegeven en het begin van de taak.
 • Totale tijd van aankomst voor de apparatuur: de tijd tussen het moment dat de apparatuur defect raakt en de aankomst van de onderhoudstechnicus.
 • Reistijd: de tijd tussen het vertrek van de technicus en de aankomst op de plaats van interventie
 • Diagnostische vertraging: de tijd tussen de aankomst van de servicetechnicus en het moment dat de oorzaak van het probleem wordt ontdekt.
 • On-Site Repair Time: De tijd vanaf het moment dat de servicetechnicus met de reparatie begint tot het moment dat het systeem weer operationeel is.
 • Inventarisatietijd: de tijd tussen de afgifte van een order en de ontvangst ervan.
 • Levertijd voor een enkel onderdeel: als een onderdeel wordt besteld voor een specifieke reparatie, de tijd tussen het moment dat de bestelling wordt geplaatst en het moment dat de monteur begint te werken aan de reparatie van het probleem.

De 10 gedetailleerde KPI's

1. Tijd tussen de mislukkingen,

De gemiddelde tijd tussen twee storingen in de apparatuur

Omschrijving: Het kwantificeren van de gemiddelde tijd tussen storingen is de belangrijkste indicator voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van apparatuur. Het is een bepalende factor bij de keuze van de vervanging ervan als er te vaak storingen optreden en deze leiden tot herhaalde stilleggingen, waardoor de prestaties en de productiviteit aanzienlijk afnemen.

Berekeningsmethode: Totale bedrijfstijd / Aantal storingen

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: versterkt de preventieve acties. Maakt het mogelijk om voorspellend te werken. Verbetert de kwaliteit van de reparaties en maakt ze duurzamer. Geeft aan of de apparatuur moet worden vervangen.

2. Totale reparatietijd,

De totale tijd vanaf het moment dat de apparatuur defect raakt tot het moment dat deze opnieuw wordt opgestart

Omschrijving: Deze leidende indicator meet de gehele reparatieworkflow, inclusief de inkoop van onderdelen. Als u zich wilt beperken tot één enkele KPI, dan is dit de keuze.

Berekeningsmethode: Datum/tijd terugkeer naar de dienst - Datum/tijdstip waarop de storing zich voordeed

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: de implementatie van een CMMS binnen het onderhoudsteam dat verantwoordelijk is voor de reparaties zal een zeer positieve invloed hebben op deze indicator door het verkorten van de verwerkingstijden van alle fasen van het proces zoals hieronder beschreven.

3. Tijd om de werkopdracht te geven,

De tijd tussen het optreden van het probleem en het tijdstip waarop de onderhoudsopdracht wordt gegeven

Omschrijving: Het opsporen van een storing in het bedrijf is de eerste stap in het onderhoudsproces. Om de oplossing van het probleem te bespoedigen, is het daarom noodzakelijk om te beginnen met het sturen van nuttige informatie naar de verzender/beslisser om de interventie te starten.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van optreden van de storing (eventueel geschat) - Datum/tijdstip van afgifte van de werkopdracht

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: integratie met sensornetwerken die automatisch waarschuwingen via e-mail, PLC, SMS in het CMMS triggeren. De EO kan automatisch worden getriggerd en direct aan de technicus worden geleverd. Handmatige registratie van de interventie via het CMMS-portaal dat toegankelijk is voor machineoperators of gebruikers van het gebouw.

4. Uitvoeringsduur van de werkopdracht,

De tijd tussen het tijdstip waarop de onderhoudsopdracht wordt gegeven en het begin van de interventie

Omschrijving: De snelheid waarmee uw teams reageren op een directe opdracht van de manager of dispatcher is bepalend. Het team moet reactief zijn en elke technicus moet in staat zijn om niet-dringende taken op te schorten ten gunste van dringende reparaties.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip waarop de technicus voor de apparatuur aankomt - Datum/tijdstip waarop de opdracht wordt gegeven en aanvang van de interventie  

CMMS bijdrage aan de verbetering van deze KPI: geeft prioriteit aan taken. Vergemakkelijkt de communicatie tussen de treindienstleider en de technicus in het veld. Geolocates technici. Geeft de beste responder aan op basis van criteria zoals: aard van de storing, expertise, opruiming, beschikbaarheid, afstand.

5. Totale tijd van aankomst voor de uitrusting,

De tijd tussen het moment dat de apparatuur uitvalt en de aankomst van de onderhoudstechnicus

Omschrijving: Wanneer een machine uitvalt, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen om stilstand tot een minimum te beperken. Om dit gebied te verbeteren, moeten de methoden voor het melden van storingen, de feedback en de verspreiding van informatie worden herzien met het oog op een grotere efficiëntie en nauwkeurigheid. Het managementaspect is ook zeer belangrijk omdat het noodzakelijk is om de gegevens in het veld te koppelen aan de beschikbare en gekwalificeerde mankracht voor deze taak, terwijl de materialen en reserveonderdelen die nodig zijn voor de interventie worden aangepast.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van aankomst voor de apparatuur - Datum/tijdstip van optredende storing

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: Informeert technici in real time, ook als ze mobiel zijn. Sluit de apparatuur aan op de interventies om vergetelheid en tijdverlies te voorkomen. Toont waar de dichtstbijzijnde operationele technicus zich bevindt en verkort de tijd om ter plaatse te komen met behulp van GPS en routeringssoftware.

6. Reistijd,

De tijd tussen het vertrek van de technicus en de aankomst op de plaats van interventie

Omschrijving: Mobiele service technici kunnen meerdere uren per dag onderweg zijn om van de ene naar de andere klant te gaan. Nemen ze de kortste weg? Optimaliseren ze hun routes met betrekking tot de interventies die ze overdag moeten uitvoeren? Het verkorten van de reistijd verkort de reactietijd en verhoogt het aantal interventies dat per dag kan worden uitgevoerd.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van aankomst voor de apparatuur - Datum/tijdstip van vertrek van de vorige locatie/plaats

De bijdrage van CMMS aan het verbeteren van deze KPI: Met een CMMS gericht op mobiliteit, verspil geen tijd meer! De adressen van de interventies koppelen aan een karteringsapplicatie zoals WAZE of Google Maps die de technicus automatisch naar de interventiesite leidt. Het CMMS geeft ook aan welke technicus het snelst bij de apparatuur kan komen.

7. Diagnose tijd,

De tijd tussen de aankomst van de onderhoudstechnicus en het moment dat de oorzaak van het probleem wordt ontdekt

Beschrijving: Een storing kan een complexe storing zijn die moeilijk te identificeren is. Het kan enkele uren duren voordat de technici de oorzaak van het probleem hebben vastgesteld. De expertise en ervaring van de technici wordt hier benadrukt, omdat ze hierdoor efficiënter kunnen zijn in deze gecompliceerde situaties.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van de diagnose vastgesteld - Datum/tijdstip van aankomst voor de apparatuur 

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: geeft de technicus vanaf zijn mobiele telefoon alle nuttige informatie: geschiedenis van de gebeurtenissen, berichten, onderzoeksmethodologie, door kennis te kapitaliseren via een gedeelde technische basis. Versterkt de wederzijdse hulp tussen technici door de uitwisseling van ideeën en advies en real-time ondersteuning aan te moedigen.

8. Reparatietijd "op locatie",

De tijd vanaf het moment dat de servicetechnicus met de reparatie begint tot het moment dat het systeem weer operationeel is

Omschrijving: Dit is de efficiëntie-indicator bij uitstek: met deze KPI kunt u zien of uw technici efficiënt zijn door de gemiddelde tijd die ze aan hun interventies besteden te bepalen. Het is ook mogelijk om hun prestaties te vergelijken om bijvoorbeeld tijdslimieten vast te stellen.

Berekeningsmethode: Verrichtings einddatum/tijd - Verrichtingsbegindatum/tijd

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: verkort de diagnosetijden, versnelt de verzending van versterkingen indien nodig, weet aan te geven of er een vervangingsonderdeel beschikbaar is in de verschillende voorraden (centraal, technische voertuigen, sites, enz.), verkort de inkooptijden van onderdelen.

9. De tijd die nodig is om de voorraden aan te vullen,

De tijd tussen het geven van een bevel en de ontvangst ervan

Omschrijving: Het hebben van voldoende voorraad is een constant probleem voor elk onderhoudsbedrijf. Met een CMMS-software is het eenvoudig om de status van uw voorraad te raadplegen en precies te weten welke onderdelen u moet bestellen. Aan de andere kant kunt u niet altijd de levertijden van uw leveranciers controleren, noch eventuele vertragingen. Door rekening te houden met alle geplaatste bestellingen en de bijbehorende levertijden kunt u de gemiddelde levertijd per leverancier kennen. Het zal dan gemakkelijk voor u zijn om uw aankoopgewoonten aan te passen aan uw behoeften en eisen.

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van ontvangst - Datum/tijdstip van begin van verzending van de bestelling

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: globale visie op voorraden in real time via een gecentraliseerde interface. Biedt een vooraf gedefinieerde en aanpasbare catalogus. Opvolging van de status van de bestellingen (te maken, te verzenden, te ontvangen, enz.).

10. Levertijd voor een enkel onderdeel,

Als een onderdeel wordt besteld voor een specifieke reparatie, de tijd tussen het moment dat de bestelling wordt geplaatst en het moment dat de technicus begint te werken aan de reparatie van het probleem

Beschrijving: deze keer zitten we in een noodsituatie. De technicus heeft een onderdeel nodig dat meestal niet op voorraad is bij het bedrijf, het moet zo snel mogelijk worden besteld om met de reparatie te kunnen beginnen. Nog meer dan bij het aanvullen van de voorraad is het van cruciaal belang dat de leveranciers snel reageren om het onderdeel in de kortst mogelijke tijd te krijgen. 

Berekeningsmethode: Datum/tijdstip van beschikbaarheid van het reserveonderdeel voor de apparatuur - Datum/tijdstip van aanvang van de verzending van de bestelling

De bijdrage van CMMS aan de verbetering van deze KPI: het automatisch vastleggen van alle orders, prijzen, responstijden en levertijden. Met deze gegevens kunt u de levertijden van onderdelen volgens leveranciers vergelijken. U weet dan met wie u het beste kunt werken in een noodsituatie.

CMMS meet en verbetert de prestaties

Het CMMS zal daarom zorgen voor :

 • Indicatoren voor prestatiemeting
 • De Performance Improvement Toolbox
 • Benchmarking

Prestatie-indicatoren

Ze zijn hierboven opgesomd. Volgens degenen die u zult activeren zult u min of meer nauwkeurig zijn in uw meting, maar in ieder geval zult u uiteindelijk over precieze kwantitatieve gegevens beschikken. CMMS maakt het mogelijk om alle beschreven indicatoren te meten en terug te geven via een dashboard: het is de lange tijd die u toelaat om te begrijpen hoe uw onderhoudsservice werkt.

De gereedschapskist om de prestaties te verbeteren

Naast het verzamelen van KPI's zal mobiel CMMS ook een positieve invloed hebben op elk van deze indicatoren en het mogelijk maken om tijdens de verwerking van een curatieve interventie te allen tijde de productiviteit en de reactiviteit te verhogen. Het zal real-time antwoorden geven op vragen als: "Welke technicus is het best in staat om dit specifieke probleem snel op te lossen", "Welke technicus is het dichtstbij", "Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van deze storing", "Welke reserveonderdelen moeten worden genomen", "Welke is de beste route", enz.

Benchmarking

Ten slotte maken KPI's het mogelijk om te benchmarken tussen verschillende periodes van activiteit, tussen verschillende teams, etc., voor een goede analyse, waardoor CMMS een essentiële bondgenoot is voor het succes van uw onderhoudswerkzaamheden en de verhoging van de klanttevredenheid.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

 

 

Terug naar artikelen