Powrót do artykułów

CMMS: 10 wskaźników KPI w celu zwiększenia wydajności utrzymania ruchu

CMMS: 10 wskaźników KPI w celu zwiększenia wydajności utrzymania ruchu

Czwartek 30 kwiecień 2020

Jakiś czas temu opublikowaliśmy pierwszy artykuł na temat KPI, czyli kluczowych wskaźników efektywności. Kontynuujemy prezentację 10 nowych wskaźników skoncentrowanych na interwencjach leczniczych. Można je łatwo skonstruować z czasów mierzonych podczas leczenia zdarzenia, wykorzystując mobilny system CMMS.

> Jak podejmować lepsze decyzje dzięki systemowi CMMS?

.

Tym razem nie będziemy mówić o zakresach konserwacji, ani o wyrafinowanych planach konserwacji zapobiegawczej. Opiszemy serię 10 wskaźników, które bardzo precyzyjnie ocenią efektywność działu utrzymania ruchu, zespołu technicznego, firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy, pracowników firmy;Po raz pierwszy dział utrzymania ruchu, zespół techniczny czy technik może ocenić skuteczność swoich działań w zakresie obsługi i rozwiązywania incydentów, które wystąpiły na urządzeniach technicznych. 

.

Choć wskaźniki te pozostają bardzo proste do zrozumienia i wdrożenia, gdy dostępne jest odpowiednie narzędzie, tj. nowoczesny mobilny CMMS, dostarczą one wielu informacji, które umożliwią identyfikację obszarów do poprawy, aby szybko zyskać na efektywności, produktywności i zadowoleniu klienta.

Bogate KPI zbudowane z kiepskich danych

.

Przedstawimy Ci jak CMMS pozwoli Ci stworzyć, zmierzyć i śledzić Twoje KPI z bardzo prostych danych dotyczących rejestracji czasu pracy w różnych lokalizacjach;Będziesz mógł mierzyć i śledzić swoje KPI na podstawie prostych danych z rejestracji czasu pracy na różnych etapach procesu zarządzania konserwacją oraz działać bezpośrednio na podstawie tych wskaźników w celu poprawy wydajności zespołu konserwatorów.

📰   Czytaj także: KPI do realizacji celów organizacyjnych

.

 

.

10 wskaźników KPI, które należy śledzić, aby poprawić jakość konserwacji korekcyjnej

.

Nie musisz wprowadzać ich wszystkich, wystarczy, że wybierzesz wskaźniki, które w zależności od obszarów, które chcesz poprawić, pozwolą Ci osiągnąć Twoje cele. Sporządzona przez nas lista jest następująca

  .
 • Czas między awariami: średni czas między awariami na elemencie wyposażenia
 • .
 • Całkowity czas naprawy: całkowity czas od momentu awarii do ponownego włączenia sprzętu
 • .
 • Czas zlecenia pracy: czas pomiędzy wystąpieniem problemu a momentem uruchomienia zlecenia pracy
 • .
 • Czas realizacji zamówienia na pracę: czas od momentu złożenia zamówienia na pracę do rozpoczęcia interwencji
 • .
 • Całkowity czas dotarcia do sprzętu: czas od momentu awarii sprzętu do momentu przybycia serwisanta
 • .
 • Czas dostawy: czas pomiędzy wyjazdem technika a przybyciem na miejsce
 • .
 • Czas diagnostyki
 • : czas pomiędzy przybyciem serwisanta a momentem odkrycia przyczyny problemu.
 • Czas naprawy na miejscu
 • : czas od momentu rozpoczęcia naprawy przez serwisanta do momentu ponownego uruchomienia systemu.
 • Czas uzupełniania zapasów: czas od złożenia zamówienia do jego otrzymania
 • .
 • Czas dostawy pojedynczej części: jeśli część jest zamawiana do konkretnej naprawy, czas od momentu złożenia zamówienia do momentu rozpoczęcia przez technika pracy nad naprawą problemu
 • .

 

.

10 kluczowych wskaźników efektywności

.

1. Czas między awariami,

.

średni czas pomiędzy awariami na elemencie wyposażenia

.

Opis: Kwantyfikacja średniego czasu między awariami jest wiodącym wskaźnikiem oceny niezawodności sprzętu. Decyduje o wyborze jego zamiennika, jeśli zbyt częste awarie prowadzą do powtarzających się przestojów, powodując w konsekwencji straty w wydajności i produktywności.

Metoda obliczania: Całkowity czas sprawności / Liczba awarii

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: wzmacnia działania prewencyjne. Umożliwia realizację działań zapobiegawczych. Poprawia jakość napraw, czyniąc je bardziej trwałymi. Wskazuje, czy sprzęt wymaga wymiany.

 

.

2. Całkowite koszty reparacji

.

całkowity czas od momentu zepsucia się sprzętu do momentu jego ponownego włączenia

.

Opis: ten główny wskaźnik mierzy integralność przebiegu napraw, w tym dostaw części. Jeśli chcesz ograniczyć się tylko do jednego wskaźnika efektywności, to właśnie ten należy zapamiętać.

.

Metoda obliczeniowa: Data/godzina powrotu do służby - Data/godzina wystąpienia awarii

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI : Wdrożenie systemu CMMS w zespole utrzymania ruchu odpowiedzialnym za naprawy będzie miało bardzo korzystny wpływ na ten wskaźnik poprzez skrócenie czasu przetwarzania wszystkich etapów procesu, co opisano poniżej.

 

.

3. Czas realizacji zamówienia na zadanie

.

Czas od wystąpienia problemu do momentu wystawienia zlecenia pracy

.

Opis: Wykrycie usterki w firmie to pierwszy krok w procesie utrzymania ruchu. Aby uzyskać dostęp do rozwiązania problemu, należy więc zacząć od dostarczenia dyspozytorowi/decydentowi przydatnych informacji w celu zainicjowania operacji interwencyjnej.

.

Metoda obliczania:Data/godzina awarii (ewentualnie szacunkowa) - Data/godzina zlecenia pracy

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: integracja z sieciami czujników automatycznie wyzwalająca alerty przez email, API, SMS w CMMS. EO może być automatycznie uruchamiany i natychmiast przekazywany technikowi. Ręczna rejestracja interwencji z portalu CMMS dostępnego dla operatorów maszyn lub użytkowników budynku.

.

 

.

4. Czas realizacji zamówienia na pracę,

.

czas od momentu wystawienia zlecenia pracy do rozpoczęcia interwencji

.

Opis: Szybkość, z jaką Twoje zespoły zareagują na bezpośrednie polecenie kierownika lub dyspozytora jest krytyczna. Zespół musi być aktywny i każdy technik musi mieć możliwość zawieszenia niepilnych prac na rzecz pilnych zadań.

Metoda obliczania : Data/godzina przybycia technika przed sprzęt - Data/godzina zlecenia i cel interwencji  

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: Nadaje priorytety zadaniom. Ułatwia komunikację między dyspozytorami a technikami w terenie. Zarządzaj technikami lokalnie. Wskazuje, kto jest najlepszym technikiem według kryteriów takich jak: charakter awarii, wiedza, umiejętności, dostępność i lokalizacja.

 

.

5. Całkowity czas dotarcia przed sprzęt

.

czas od momentu awarii sprzętu do momentu przyjazdu serwisanta

.

Opis: Kiedy maszyna ulegnie awarii, ważna jest jak najszybsza interwencja, aby zminimalizować czas przestoju. W celu usprawnienia tego obszaru należy dokonać przeglądu metod zgłaszania awarii oraz eskalacji i rozpowszechniania informacji w celu zwiększenia efektywności i dokładności. Bardzo ważny jest również aspekt menedżerski, ponieważ konieczne jest połączenie danych na miejscu z dostępną i wykwalifikowaną siłą roboczą do tego zadania przy jednoczesnym dostosowaniu niezbędnego sprzętu i części do interwencji.

Zarządzanie projektem.

Metoda obliczania: Data/godzina przybycia do sprzętu - Data/godzina wystąpienia awarii

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: Informuje techników w czasie rzeczywistym, nawet gdy są mobilni. Powiązanie sprzętu z interwencjami, aby uniknąć zapomnienia i straty czasu. Wskazuje, gdzie znajduje się najbliższy technik operacyjny i skraca czas dotarcia na miejsce dzięki GPS i oprogramowaniu do wyznaczania tras.

.

 

.

6. Czas oczekiwania na umieszczenie

.

Czas pomiędzy wyjazdem technika a przyjazdem na miejsce interwencji

.

Opis: Mobilni technicy utrzymania ruchu mogą spędzać kilka godzin dziennie w drodze, aby dotrzeć od jednego klienta do drugiego. Czy wybierają najkrótszą drogę? Czy optymalizują swoje podróże w stosunku do pracy, którą mają do wykonania w danym dniu? Skrócenie czasu dojazdu skraca czas reakcji i zwiększa liczbę interwencji, które można przeprowadzić każdego dnia.

.

Sposób obliczania: Data/godzina przybycia do obiektu - Data/godzina wyjazdu z obiektu/miejsca

.

Wkład systemu CMMS w poprawę tego wskaźnika KPI: Dzięki systemowi CMMS skoncentrowanemu na mobilności nie trać ani sekundy! Skojarzenie adresów interwencji z aplikacją mapującą, taką jak WAZE lub Google Maps, która automatycznie poprowadzi technika do miejsca interwencji. CMMS wskazuje również, który technik jest w stanie najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia.

 

.

7. Czas diagnostyki

.

czas pomiędzy przyjazdem serwisanta a momentem wykrycia przyczyny problemu

.

Opis: Awaria może być złożoną usterką, którą trudno zidentyfikować. Ustalenie przyczyny problemu przez techników może zająć kilka godzin. Podkreśla się tutaj wiedzę i doświadczenie techników, ponieważ pozwala im to być bardziej skutecznymi w tych skomplikowanych sytuacjach.

.

Metoda obliczania : Data/godzina diagnozy établi - Data/godzina przybycia przed sprzęt 

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: dostarcza technikowi wszystkie przydatne informacje z jego telefonu komórkowego: historię operacji, powiadomienia, metodologię dochodzenia, kapitalizuje wiedzę dzięki wspólnej bazie technicznej. Wzmacnia wzajemną pomoc między technikami, zachęcając do wymiany pomysłów i porad oraz wsparcia w czasie rzeczywistym.

Jest to również narzędzie do wymiany informacji i porad między technikami.

 

.

8. Czas na réżnienie “na miejscu”

.

czas od momentu rozpoczęcia naprawy przez serwisanta do momentu ponownego uruchomienia systemu

.

Opis: To ostateczny wskaźnik efektywności: dzięki temu KPI jesteś w stanie zobaczyć, jak wydajni są Twoi technicy, określając średni czas, jaki spędzają na swoich interwencjach. Możliwe jest również porównanie ich wydajności, dzięki czemu można ustalić np. limity czasowe.

Metoda obliczania: Data/godzina zakończenia operacji - Data/godzina rozpoczęcia operacji

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI : skraca czas diagnozy, przyspiesza wysłanie posiłków w razie potrzeby, może wskazać, czy część zamienna jest dostępna w różnych zasobach (centrala, pojazdy techników, miejsca itp.), skraca czas naprawy i zmniejsza liczbę napraw.), skraca czas dostawy części.

 

.

9. Czas na uzupełnienie zapasów

.

Czas pomiędzy nadaniem zlecenia a jego otrzymaniem

.

Opis: Posiadanie wystarczającej ilości zapasów to stały problem każdej firmy remontowej. Dzięki oprogramowaniu CMMS można łatwo skonsultować stan zapasów i dokładnie wiedzieć, które części są potrzebne. Nie zawsze jednak można kontrolować czasy dostaw od swoich dostawców, ani ewentualne opóźnienia. Biorąc pod uwagę wszystkie złożone zamówienia i kojarząc ich czasy dostawy, będziesz mógł poznać średni czas dostawy dla każdego dostawcy. Wtedy łatwo będzie Ci dostosować swoje nawyki zakupowe do potrzeb i wymagań.

.

Metoda obliczania : Data/godzina otrzymania - Data/godzina przekazania zlecenia

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: globalny widok zapasów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem scentralizowanego interfejsu. Oferuje gotowy i dostosowany do potrzeb katalog. Śledzenie statusu zamówienia (zrealizowane, wysłane, w trakcie realizacji itp.).

.

 

.

10. Termin dostawy dla pojedynczej sztuki

.

jeśli część jest zamówiona do konkretnej naprawy, to czas od momentu zamówienia do momentu rozpoczęcia pracy przez technika nad naprawą problemu

.

Opis: tym razem jesteśmy w sytuacji kryzysowej. Technik potrzebuje części, której zwykle nie ma na stanie firmy i trzeba ją jak najszybciej zamówić, aby można było rozpocząć naprawę. Jeszcze bardziej niż przy uzupełnianiu zapasów, ważne jest posiadanie aktywnych dostawców, aby otrzymać część w jak najkrótszym czasie.

Metoda kalkulacji: Data/godzina dostępności części zamiennej przed urządzeniem - Data/godzina przekazania zamówienia

.

Wkład CMMS w poprawę tego KPI: automatycznie rejestruje wszystkie zamówienia, ceny, czasy reakcji, a następnie czasy dostaw. Dzięki tym danym będziesz mógł porównać czasy dostawy części według dostawców. Będziesz wtedy wiedział, z kim współpracować w sytuacji kryzysowej.

 

.

CMMS mierzy i poprawia wydajność

.

System CMMS będzie zatem zapewniał:

.
  .
 • wskaźniki pomiaru efektywności
 • .
 • Zestaw narzędzi do poprawy wyników
 • .
 • Benchmarking
 • .

Wskaźniki efektywności

.

Zostały one wymienione powyżej. W zależności od tego, które z nich aktywujesz, będziesz mniej lub bardziej precyzyjny w swoich pomiarach, ale w każdym przypadku będziesz miał wreszcie dokładne dane ilościowe. CMMS pozwoli na pomiar wszystkich opisanych wskaźników i ich restytucję poprzez pulpit nawigacyjny: jest to długi czas, który pozwala zrozumieć, jak działa Twój dział utrzymania ruchu.

CMS jest narzędziem, które pozwala zmierzyć wydajność Twojego działu utrzymania ruchu.

Zestaw narzędzi do poprawy wydajności

. .

Benchmarking

Ostatnio, ale nie mniej ważne, KPI pozwolą na benchmarking pomiędzy różnymi okresami działalności, pomiędzy różnymi zespołami itp,

Maintenance Management System (CMMS): narzędzie do drobiazgowej analizy, czyniące z CMMS zasadniczego sprzymierzeńca dla sukcesu Twoich operacji utrzymania ruchu i wzrostu zadowolenia klientów.

Maintenance Management System (CMMS): narzędzie do drobiazgowej analizy, czyniące z CMMS zasadniczego sprzymierzeńca dla sukcesu Twoich operacji utrzymania ruchu i wzrostu zadowolenia klientów.

Maintenance Management System (CMMS): narzędzie do drobiazgowej analizy, czyniące z CMMS zasadniczego sprzymierzeńca

Na koniec dnia.

Przy okazji, naszą ambicją jest zaoferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na założenie konta, będziesz obejmował najnowsze w tej kategorii oprogramowanie.

.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

 

.

📰   Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów