Terug naar artikelen

Follow-up van de wettelijke controles van arbeidsmiddelen: om welke installaties gaat het?

Follow-up van de wettelijke controles van arbeidsmiddelen: om welke installaties gaat het?

Maandag 21 maart 2022

Voor een inrichting die onder de arbeidswet valt of een voor het publiek toegankelijke inrichting (ERP), schrijft de regelgeving regelmatige technische inspecties van alle installaties voor. 

Wat zijn de wettelijke controles voor het beheer van preventie en veiligheid van mensen en gebouwen? Ontdek het in dit artikel.

Wettelijke controles van elektrische installaties

Wat de bescherming en de veiligheid op het werk betreft, is de controle van de staat en de conformiteit van de elektrische installaties een essentieel punt. Het bestaan van onderhoudsgebreken op dit niveau kan dramatisch zijn:

 • risico's van elektrificatie
 • risico op brand
 • ongevallen als gevolg van stroompieken
 • elektrische schokken

Voor een onderneming die onder het arbeidswetboek valt, vereist dit wetboek een regelmatige en periodieke controle van de conformiteit van de elektrische installaties om een onberispelijke veiligheid te waarborgen.

Wettelijke controles in bedrijven: controle van gasinstallaties

Slecht of onbestaand onderhoud van gasinstallaties kan tot ernstige ongevallen leiden:

 • verstikking
 • explosies
 • intoxicatie
 • branden ten gevolge van defecte of slecht onderhouden toestellen

Frequente en regelmatige controles zijn verplicht in de ERP en op de werkplekken van deze uitrustingen:

 • Brandstofgasinstallaties
 • Verwarming
 • Uitrusting in verband met kooktoestellen (ventilatie, evacuatie, signalering)

Wettelijke controles op brandbestrijdingsapparatuur

Het is van essentieel belang om de rookafvoersystemen te controleren. Het is geldig voor een onderneming die onder de arbeidswet valt. In het geval van ERP zijn ten minste geluidsinstallaties en nooduitrusting vereist.

Wettelijke controles op toegankelijkheid voor gehandicapten

Sinds 2015 moeten alle openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Dit betreft:

 1. De buitenkant van de inrichting: gebruikte paden, deuren, ingang, parking
 2. Het interieur van de instelling: receptie, circulatie, trappen, toiletten, kleedkamers

Wettelijke controle op de conformiteit van liften in bedrijven

Voor de veiligheid van personen moeten liften om de vijf jaar worden gekeurd. Deze veiligheid omvat een algemene diagnose van de installatie en de werking ervan.

Verplichte controle van automatische deuren in een inrichting

Om de zes maanden moet een onder de arbeidswet vallende inrichting de volgende reglementaire controles uitvoeren:

 • deuren
 • automatische en halfautomatische poorten
 • gemotoriseerde poorten voor voertuigen en voetgangers

Andere soorten wettelijke controles voor een onderneming

Andere soorten apparatuur in een bedrijf zijn onderworpen aan periodieke reglementaire controles voor het onderhoud ervan.

Technische arbeidsmiddelen

Periodieke en technische inspecties hebben betrekking op de volgende uitrusting

 • productiemachines
 • hefapparatuur
 • drukapparatuur

Verplichte wettelijke keuring van ketels

Alle ketels met een vermogen tussen 400 kW en 20 MW moeten om de twee jaar aan een voorgeschreven keuring worden onderworpen. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde keuringsinstantie.

Regelgevende controles van de energieprestatiediagnose van het APB

De DPE staat voor het geraamde energieverbruik van een inrichting en voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is verplicht voor een bedrijf met een oppervlakte van meer dan 250 m².

Regelgevende controles zijn nog steeds sterk gereglementeerde handelingen binnen een inrichting. De implementatie van een CMMS-software maakt een perfecte traceerbaarheid en opvolging van deze controles betreffende het technisch onderhoud van uw uitrusting mogelijk.

 

 

Terug naar artikelen