Terug naar artikelen

Alles wat u moet weten over wettelijke controles in bedrijven

Alles wat u moet weten over wettelijke controles in bedrijven

Maandag 21 maart 2022

Een bedrijfsleider moet bepaalde verplichte controles uitvoeren op zijn productie-uitrusting. De veiligheid van klanten, werknemers en structuren is van essentieel belang. CMMS-software is daarom van essentieel belang voor het afhandelen van wettelijke controles in Europa. Wat zijn de wettelijke controles? Wanneer moeten ze worden uitgevoerd? Wat zijn de risico's en verantwoordelijkheden in geval van een ongeval? 

Laten we eens kijken hoe CMMS software en regelgevende controles in Europa kunnen samenwerken...

Wat zijn wettelijke controles in een onderneming en waartoe dienen zij?

Het gebruik van een CMMS-software maakt onder meer de follow-up mogelijk van de reglementaire controles die op de productie-uitrusting worden uitgevoerd. Wat is een reglementaire inspectie? Het is een controle die wordt opgelegd door een wet, een decreet of een verordening, zoals het arbeidswetboek, het milieuwetboek of het bouwwetboek. Alle voorgeschreven controles zijn opgenomen in een evaluatierooster. De voorgeschreven controle van de productie-uitrusting van een inrichting maakt het mogelijk storingen te voorzien. Het garandeert ook de veiligheid van het personeel en het publiek tegen het risico van schade.

Wat zijn de verschillende soorten inspecties voor bedrijfsuitrusting?

Er zijn verschillende soorten verplichte controles van arbeidsmiddelen.

Verificatie 1: de zogenaamde "eerste" verificatie van technische installaties

Dit type inspectie vindt plaats wanneer technische apparatuur in gebruik wordt genomen. De aangewezen deskundige controleert de conformiteit van de installatie en de goede werking van de apparatuur.

Verificatie 2: de periodieke algemene verificatie of VGP van technische uitrusting

Deze verificatie vindt regelmatig plaats tijdens de levensduur van de apparatuur. Het doel ervan is te anticiperen op elke storing die een gevaar voor personen of de inrichting zou kunnen opleveren. Bepaalde uitrusting is onderworpen aan verplichte periodieke keuringen. In een verordening worden de aard, de inhoud en de frequentie van deze controles vastgesteld. Alleen gecertificeerde vakmensen mogen deze controles uitvoeren en een document afgeven met betrekking tot het bewijs van werking.

Verificatie 3: een verificatie voor het opnieuw in bedrijf stellen van installaties

Indien uw installaties zijn gedemonteerd en na een defect en een vervanging van onderdelen weer in elkaar zijn gezet, bent u verplicht een controle uit te voeren alvorens de apparatuur weer in gebruik te nemen. Deze controle garandeert de goede werking van de machine nadat zij opnieuw in gebruik is genomen en dient als preventieve maatregel tegen elk potentieel gevaar.

Welke installaties worden door regelgevingsinspecties getroffen?

Deze controles hebben betrekking op verschillende soorten apparatuur, zoals apparatuur ter bescherming van het publiek en het personeel. Opgemerkt zij dat de wettelijke inspectie onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider blijft vallen. Onder deze installaties, vinden we

 • Uitrusting voor het werken op de grond en op hoogte (hefwerktuigen, steigers, enz.)Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Technische inspecties van bedrijfsvoertuigen
 • Speeltoestellen en -terreinen
 • Brandpreventieapparatuur (brandblussers, rookafzuiginstallaties, enz.)
 • Elektrische installaties

Hoe worden de voorgeschreven controles van de technische uitrusting uitgevoerd?

De installaties worden als volgt gecontroleerd

 • Een visuele controle van de technische installatie
 • Bestudering van de documentatie betreffende het betrokken materieel (handleiding, schema, rapport)
 • Het verrichten van specifieke metingen
 • Het uitvoeren van preventieve tests of proeven

De wettelijke keuring van een machine wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde keuringsinstantie, zoals een keuringsbureau. Alleen gecertificeerde en bekwame technici kunnen dit soort inspecties uitvoeren.

Wat zijn de risico's van het niet uitvoeren van verplichte inspecties?

Het niet uitvoeren van een inspectie van installaties kan ernstige gevolgen hebben:

 • Persoonlijk letsel
 • Ernstige storingen en defecten die kunnen leiden tot brand of kabelbreuk

CMMS-software maakt een zeer nauwkeurige traceerbaarheid van interventies op apparatuur mogelijk. Het beheert ook het schema van verplichte controles van de apparatuur.

 

Terug naar artikelen