Terug naar artikelen

CMMS en wettelijke controles in Europa

CMMS en wettelijke controles in Europa

Maandag 04 mei 2020

Periodiek onderhoud, inspecties en audits, de essentiële technische uitrusting van een gebouw zijn onderworpen aan bij wet geregelde onderhoudsverplichtingen. Hun perfecte werking en conformiteit zijn inderdaad doorslaggevend om de veiligheid van de mensen die er wonen of er gebruik van maken te garanderen. Van het ene land naar het andere, en zelfs van de ene regio naar de andere, verandert de regelgeving... laten we een rondgang door Europa maken om een duidelijker beeld te krijgen.

> Waarom een CMMS?

Liften, verwarming, brandbestrijdingssystemen, elektrische installaties of zelfs beveiligings- en alarmsystemen - dit is een paneel met apparatuur die essentieel is voor de werking van een gebouw. Zonder onderhoud kunnen deze installaties echter te maken krijgen met storingen die een potentieel gevaar vormen voor de veiligheid van mensen. Tal van wettelijke voorschriften verplichten hen dan ook om periodiek te worden gecontroleerd en om advies te geven of om regelmatig onderhoud op te leggen. Inspectie, onderhoud, twee termen die op elkaar lijken maar zeer verschillend zijn... Maar wat is dan het verschil?

Onderhoud omvat de door een technicus uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur, zoals het smeren, reinigen, afstellen, vervangen van onderdelen, upgraden van verbruiksartikelen, etc., op een preventieve manier om te anticiperen op mogelijke storingen en deze te voorkomen. Het wordt voornamelijk uitgevoerd door een onderhoudsbedrijf.

De technische inspectie bestaat uit het waarborgen van de conformiteit van de installaties en het vereisen van een interventie in geval van een storing, met als doel de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de mensen op het terrein. In de meeste gevallen wordt het uitgevoerd door een deskundige technicus met de nodige kwalificaties, die werkt in een door de staat erkend bedrijf en onafhankelijk is van de onderhouder.

Terwijl de technische inspectie voor alle apparatuur verplicht wordt gesteld, wordt preventief onderhoud zeer vaak geadviseerd door de autoriteiten en kan het soms zelfs verplicht worden voor bepaalde apparatuur die een hoger veiligheidsrisico met zich meebrengt. 

De voorschriften voor de inspectie van fabrieken verschillen van land tot land om aan de specifieke kenmerken van elk land tegemoet te komen. Hierdoor zijn de inspectiecriteria, de verantwoordelijke voor de inspecties, de periodiciteit en de onderhoudsverplichtingen niet dezelfde.

Laten we eens goed kijken naar de specifieke kenmerken van elk land en zien hoe een CMMS-oplossing, een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem, door zijn aangepaste functionaliteiten deze bezoeken aanzienlijk zal vergemakkelijken en organiseren en zal reageren op elk ondervonden probleem.

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 1: België

De Belgische installaties zijn onderworpen aan technische keuringsvoorschriften die verschillen van het ene apparaat tot het andere, maar het zijn de verwarmingsinstallaties die voldoen aan de meest complexe periodieke onderhoudsverplichtingen. In Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voorschriften niet dezelfde: de voorwaarden worden bepaald in functie van het type van verbranding van de installatie of in functie van haar capaciteit. De Belgische autoriteiten hebben ook zeer gedetailleerde verplichtingen vastgesteld voor olie-installaties, die weer in elk gewest anders zijn. De grootte van het reservoir, het type, de kenmerken (ondergronds, bovengronds, toegankelijk, niet toegankelijk, enkel- of dubbelwandig, enz.), de leeftijd, de plaats (preventiezone enz.) en de regio waarin het zich bevindt, kunnen de verificatiecriteria en de inspectiefrequenties wijzigen. Details zijn beschikbaar over Regulerende controles en audits in Europa - Episode 1: België. Er zij op gewezen dat de wetgeving inzake stookolietanks veel strenger is dan in de andere onderzochte landen. Zo mag een olieleverancier bijvoorbeeld geen tank vullen die niet over de groene korrel beschikt.

Het is noodzakelijk dat de eigenaar of de verantwoordelijke van de apparatuur zich aan deze voorschriften houdt, met het risico van financiële sancties en civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij moet dus in staat zijn om deze massa aan gegevens te registreren, te centraliseren en te delen, zodat hij gemakkelijk zijn weg kan vinden en de opvolgingscontrole van de apparatuur kan verzekeren. Een moderne Computer Aided Maintenance Management oplossing die al deze functionaliteiten biedt, wordt hier het geschikte instrument om perfect aan deze verplichtingen te voldoen. 

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 2: Zwitserland

Zwitserland of de Zwitserse Bondsstaat, die bekend staat om zijn geest van onafhankelijkheid en directe democratie, heeft ook zijn eigenaardigheden. Federalisme is een grondbeginsel van het land en met een grondgebied dat is verdeeld in 26 kantons, elk met een eigen grondwet en eigen autoriteiten, kunnen de voorschriften voor de controle van de apparatuur, de periodiciteit en de onderhoudsvoorwaarden aanzienlijk verschillen van de ene regio tot de andere. 

Het is daarom essentieel dat de onderhoudsdienstverleners die in Zwitserland actief zijn, zichzelf uitrusten met een CMMS dat hen voorziet van een gecentraliseerde en georganiseerde gegevensopslag. Op die manier kan hij de voorschriften die van toepassing zijn op elke installatie gemakkelijk identificeren op basis van de kenmerken ervan en natuurlijk de plaats waar ze zich bevindt. We laten u dit alles ontdekken in het artikel Regulerende controles en audits in Europa - Episode 2: Zwitserland

Regulerende controles en audits in Europa - Aflevering 3: The UK

Het Verenigd Koninkrijk staat bekend om het vertrouwen dat de regering in haar burgers stelt. Deze culturele specificiteit komt tot uiting in de regelgeving voor de periodieke controle van apparatuur. In het Verenigd Koninkrijk zijn de frequentie van de inspectie-eisen in feite aanbevelingen van de regering, die in wezen zijn afgeleid van de regelgeving met betrekking tot de normen voor de naleving van de apparatuur.  

Het hoofddoel van de onderhoudsaanbieders of bevoegde instanties die deze inspecties uitvoeren, is dus om een installatie voortdurend in overeenstemming met de voorschriften te houden. Ook al wordt de inspectiefrequentie vaak "geadviseerd" en niet opgelegd, managers nemen het risico om aansprakelijk te worden gesteld in het geval van een incident na het uitvallen van een installatie. Door minder streng te zijn in haar regelgeving doet de overheid meer een beroep op ieders verantwoordelijkheid. U kunt dit zien in Regelgevende controles en audits in Europa - Episode 3: The United Kingdom

Het is natuurlijk van essentieel belang dat leveranciers van onderhoudsdiensten voor gebouwen worden uitgerust met een mobiel CMMS dat hen in staat stelt de toestand van de apparatuur die onder hun verantwoordelijkheid valt voortdurend te controleren, te weten welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en toekomstige werkzaamheden te plannen om aan de gedicteerde aanbevelingen te voldoen. 

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 4: Frankrijk

Frankrijk, dat terecht bekend staat om zijn consequente wetgevingskader en solide administratie (dank u wel Napoleon!), is het land met de strengste regels voor het onderhoud van liften in Europa. Het vereist dat technische inspecties worden uitgevoerd met een bepaalde frequentie en maakt ook het onderhoud van de liften verplicht, met een vaste frequentie van één bezoek om de 6 weken. Resultaat: CMMS is essentieel om eigenaren in staat te stellen om ervoor te zorgen dat de bezoeken goed worden uitgevoerd en onderhoudspersoneel om ervoor te zorgen dat zij hun contractuele verplichtingen nakomen. Voor meer informatie: Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 4: Frankrijk

Ook goed om te weten, zowel voor liften als voor andere apparatuur, beveelt de Franse regering aan om na elke interventie een rapport op te stellen. Wanneer het gaat om inspectie, wordt dit geregistreerd in het veiligheidsregister, terwijl het voor onderhoud wordt geregistreerd in het onderhoudslogboek. 

Het is dan ook van essentieel belang dat de verantwoordelijke exploitant in staat is om een actueel register bij te houden van elk apparaat en om gemakkelijk de opgelegde periodieke verplichtingen te kunnen identificeren, teneinde aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Hij moet ook in staat zijn om de interventierapporten gemakkelijk terug te vinden en te communiceren met de betrokken belanghebbenden. Alleen door te vertrouwen op een moderne CMMS-applicatie kan de facilitair manager zijn massa aan gegevens eenvoudig organiseren, informatie delen met zijn partners en klanten en deze uitdaging aangaan.

Om meer te weten te komen, nodigen wij u uit om te ontdekken: Alles wat u moet weten over wettelijke controles in bedrijven

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen