Terug naar artikelen

Regelgevende controles en audits - Aflevering 3: The United Kingdom

Regelgevende controles en audits - Aflevering 3: The United Kingdom

Dinsdag 28 april 2020

Na een bezoek aan België en Zwitserland gaan we nu verder met onze Europese tournee van normen en voorschriften voor het onderhoud en de inspectie van technische apparatuur via het Verenigd Koninkrijk. Laten we een dubbele dosis... slijm en excentriciteit nemen en dan gaan we.

> CMMS en wettelijke controles in Europa

Welke wet is van toepassing op elk apparaat? Hoe vaak moeten ze worden geïnspecteerd? Wie moet de inspecties uitvoeren? Als de vragen overal hetzelfde zijn, verschillen de antwoorden vaak van land tot land en blijft de rol van CMMS essentieel: om de naleving van de regelgeving te vergemakkelijken, om de digitalisering van controles en audits mogelijk te maken, om het administratieve papierwerk te elimineren en opnieuw in te voeren, om de efficiëntie te vergroten. 

We zullen eerst een overzicht geven van de regelgeving en de toepassing ervan in het Verenigd Koninkrijk voor de volgende technische activa:

 • Liften en andere hefwerktuigen
 • Verwarmingsinstallaties
 • Brandbestrijdingsapparaten 
 • Elektrisch materiaal 
 • Beveiligingsinstallaties en alarmen 

En dan komen we terug op de essentiële bijdrage van een modern CMMS, d.w.z. cloud, SaaS, web en mobile om zowel de onderhoudswerkzaamheden te organiseren als de reglementaire bezoeken te plannen en te controleren. 

Liften en andere hefwerktuigen 

In het Verenigd Koninkrijk zijn liften die voornamelijk passagiers naar een werkplek vervoeren, onderworpen aan de Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) en de Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER), beide uit 1998 en afgeleid van de Health and Safety Executive (HSE) Regulations.

Deze Britse regelgeving heeft betrekking op apparatuur op de werkplek. LOLER richt zich voornamelijk op hefwerktuigen en PUWER op alle arbeidsmiddelen in het algemeen. Zij bieden een kader voor periodieke inspecties en bepalen de frequentie ervan. 

Als algemene regel geldt dat de keuring van hefwerktuigen één keer per jaar moet plaatsvinden. Apparatuur die mensen vervoert, zoals liften, wordt echter om de 6 maanden geïnspecteerd omdat ze een hoger risicopotentieel hebben. Hefaccessoires worden elke zes maanden geïnspecteerd. Hefaccessoires: apparatuur die niet in een machine is ingebouwd en die tussen de machine en de last wordt geplaatst, zoals stroppen, spreiders, zelfborgende klemmen, magneten, zuignappen en hijssleutels. 

Deze onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. De Britse autoriteiten specificeren dat "een bevoegd persoon" onafhankelijk en onpartijdig moet zijn om objectieve beslissingen te kunnen nemen en kennis en expertise moet hebben op het gebied waar hij of zij werkzaam is. De officiële inspecteur en de onderhoudstechnicus die het onderhoud uitvoert, moeten dus duidelijk gescheiden zijn. 

Na de periodieke keuring moet het verslag van de keuringen worden bijgewerkt en is de deskundige verplicht de geconstateerde gebreken te melden aan de eigenaar van de apparatuur, maar ook aan de wetshandhavingsinstantie, indien nodig.

De VGM eist ook dat er onderhoudswerkzaamheden aan de liften worden uitgevoerd, waarvan de frequentie wordt vastgesteld door de bevoegde persoon die belast is met de technische keuring. Het benadrukt dat preventief onderhoud bedoeld is om ervoor te zorgen dat de hefwerktuigen dagelijks in goede staat verkeren en dat het de risico's van slijtage of beschadiging vermindert. In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals grote schade, falen of een lange periode van niet-gebruik, kan de frequentie van dergelijke preventieve interventies variëren. 

Verwarmingsinstallaties

Het Verenigd Koninkrijk neemt een belangrijke positie in op de wereldmarkt voor verwarmingsketels. Het land heeft in 2017 meer dan 26 miljoen ketels geïnstalleerd, die bijna allemaal gascondenserend zijn. 
De Britse gasinstallaties zijn gereguleerd en moeten een veiligheidscertificaat (CP12) krijgen door middel van een gasveiligheidsinspectie die één keer per jaar moet plaatsvinden. 

Het doel van deze controle is om alle gastoestellen in een woning te inspecteren, met name de verwarmingsketels. Het moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde Gas Safe ingenieur.  

Voor olietanks voor commercieel of huishoudelijk gebruik, hoewel ze een kleiner aandeel van de Britse markt vertegenwoordigen, beveelt de Federation of Petroleum Suppliers (FPS) aan dat de eigenaars van plan zijn om één keer per jaar een inspectie uit te voeren. Het moet worden uitgevoerd door een door de Oil Firing Technical Association (OFTEC) erkende technicus. 

Evenzo wordt aanbevolen dat de eigenaar een regelmatige visuele inspectie uitvoert om te controleren of er geen abnormale voorvallen zijn zoals scheuren, lekken, roest, enz. die preventief onderhoud vereisen om eventuele incidenten of ongevallen te voorkomen. 

Het is inderdaad van essentieel belang om de toestand van de tank te waarborgen, gezien de gevolgen voor het milieu die een lek zou kunnen veroorzaken, wat ook zou leiden tot een aanzienlijke boete en zeer hoge saneringskosten voor de eigenaar van de verontreinigde locatie. 

Brandbestrijdingsapparaten 

Volgens de British Standards 5306-3 van 2009 moeten brandblussers één keer per jaar worden gecontroleerd door de onderhoudsmonteur en moet er om de tien jaar een grondig onderhoud worden uitgevoerd.

Naast deze verplichte inspecties zijn werkgevers in bedrijven verplicht om één keer per maand een visuele inspectie uit te voeren. Dit betekent dat CMMS met zijn onderhoudsplannen en zijn mobiele toepassing op dit gebied een aanzienlijke hulp zal zijn bij de planning en de controle van deze technische rondes.

Elektrische installaties en apparatuur

De Health and Safety Executive (HSE) regelgeving in het Verenigd Koninkrijk vereist een periodieke inspectie van elektrische installaties met de volgende frequenties: 

 • Elke 5 jaar voor bedrijven 
 • Elke 5 jaar voor huurwoningen en bij verandering van huurder
 • Elke 10 jaar voor privéwoningen

De inspectie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bevoegd persoon en aan het einde van de inspectie wordt een verslag over de toestand van de apparatuur verstrekt. 

Daarnaast moet in werkomgevingen preventief onderhoud ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd door een onderhoudsbedrijf. 

Beveiligingsinstallaties en alarmen 

BS 4737 stelt dat inbraakalarmen verplicht periodiek moeten worden geïnspecteerd om de conformiteit en de toestand van de interne componenten en sensoren te controleren. 

Hoorbare inbraakalarmen worden één keer per jaar door een bevoegd persoon geïnspecteerd, terwijl degenen die zijn aangesloten op een bewakingscentrum twee keer per jaar worden gecontroleerd. 

Met betrekking tot brandalarmen bepaalt de Britse regelgeving alleen dat het systeem goed moet worden onderhouden. De overheid beveelt echter aan om de norm BS 5839 te volgen, die een inspectie van het brandmeldsysteem door een specialist om de 6 maanden aanbeveelt. 

De voordelen van CMMS voor de naleving van de regelgeving 

Het hoofddoel van deze periodieke keuringen is ervoor te zorgen dat de apparatuur gedurende de gehele levenscyclus perfect in overeenstemming blijft met de voorschriften. Een grote storing kan leiden tot het tijdelijk uitschakelen van het apparaat en in sommige gevallen kan het nodig zijn het apparaat permanent uit te schakelen en volledig te vervangen. Regelgeving kan dus leiden tot een aanzienlijk financieel verlies voor de eigenaar(s). 

Wanneer het aantal technische middelen enorm wordt en de technische teams die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan uitbreiden, wordt het onmogelijk om georganiseerd te blijven zonder de bijdrage van een CMMS. De eigenaar en het onderhoudsbedrijf worden geconfronteerd met een exponentieel toenemende hoeveelheid informatie, zoals onderhoudsfrequenties en -duur, soorten toe te passen onderhoudsbereiken, mededelingen, plannen, schema's, foto's, fiches met de beschrijving van de apparatuur, voorschriften die moeten worden nageleefd, enz. Op dit gebied zal alleen een CMMS, zorgvuldig geselecteerd uit de beste, in staat zijn om zowel de onderhoudswerkzaamheden te organiseren als de reglementaire bezoeken te plannen en te controleren. 

Het CMMS zal de onderhoudsdatarepository ontwikkelen, structureren en vastleggen:

 • Volledige inventarisatie van de technische activa die onder haar verantwoordelijkheid vallen
 • Geschiedenis van alle gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan bij de apparatuur: storingen, stilleggingen, vervanging van onderdelen, verbruik, metingen, bezoeken, enz.
 • Bijgewerkte planning van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden met vermelding van alle uit te voeren werkzaamheden binnen het onderhoudsbereik
 • Actueel schema van de uitgevoerde controles
 • Alle noodzakelijke informatie wordt in real time verzameld en gedeeld 
 • Reguleringsformulieren die rechtstreeks aan elk apparaat zijn bevestigd 
 • Digitale controleregisters, beschikbaar voor alle belanghebbenden 

Deze informatie moet worden gedeeld tussen alle actoren van het onderhoud: de technisch beheerder, de beheerder en/of verzender van de onderhouder of onderaannemer en niet in de laatste plaats de onderhoudstechnicus die belast is met het onderhoud en de reparatie van de apparatuur.  Ze moeten altijd en overal toegankelijk zijn.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen