Powrót do artykułów

CMMS i utrzymanie ruchu dla przemysłu jądrowego

CMMS i utrzymanie ruchu dla przemysłu jądrowego

Środa 08 czerwiec 2022

Niestetyprzemysł jądrowy powstał w połowie XX wieku, po II wojnie światowej, jako efekt dziesięcioleci badań i wynalazków prowadzonych na świecie od końca XIX wieku. Od odkryciauran, radioaktywność, neutron i bomba atomowa, pierwsza elektrownia jądrowa przeznaczona do produkcji energii cywilnej pojawiła się w 1954 roku w Związku Radzieckim. Głównym procesem wykorzystywanym w przemyśle jądrowym jest rozszczepienie paliwa jądrowego: 400;">’atomyuranu. Będą one uwalniać ciepło, które ogrzeje jakąś wodę. Wytworzona para wodna umożliwia następnie pracę turbiny połączonej z generatorem w celu produkcji energii elektrycznej.

Dzisiajświatowe tempo produkcji energii jądrowej wciąż pozostaje daleko w tyle za amerykańskim: 400;">’eksploatacji węgla, gazu ziemnego ihydro, ale znacznie wyprzedza inne istniejące źródła energii. W najbliższych latach przemysł jądrowy będzie się nadal rozwijał, w szczególności: 400;">’pojawienie się nowych technologii i procesów produkcyjnych. Ten trwały trend, w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie świata na energię elektryczną oraz ostatnie konflikty geopolityczne, które doprowadziły do coraz większej presji na ceny paliw kopalnych, doprowadził do znacznego wzrostu cen paliw kopalnych. podczas integracji z planem bycia neutralnym węglowo do 2050 roku. 

Jako interesariusz tego sektora, który korzysta z energii jądrowej lub pomaga w jej wytwarzaniu, musisz koniecznie przestrzegać obowiązujących norm i mieć ku temu możliwości: 400;">&’prowadzić irracjonalne utrzymanie majątku, aby zapewnić cele i bezpieczeństwo produkcji. Rolą systemu CMMS jest towarzyszenie i prowadzenie Cię w tej pracy. Ale jak narzędzie utrzymania ruchu może interweniować w przemyśle jądrowym?

przemysł jądrowy

Przypomnijmy, że energia jądrowa wykorzystujeuranium do działania. Uran jest uważany za rzadki minerał i choć nie jest paliwem kopalnym, nie jest też energią odnawialną. Ale o co chodzi? Zgodnie ze swoją definicją jestnieodnawialną energią węglową. Rzeczywiście,eksploatacja energii jądrowej nie powoduje powstawania dwutlenku węgla w momencie syntezy. Poza innymi działaniami prowadzonymi w celu wykorzystania energii jądrowej (wydobycie, transport rud itp.), energia ta nie jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.W niektórych krajach energia ta wydaje się być częścią miksu energetycznego, który pozwala na rozwój nowych źródeł energii: 400;">’osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. W przypadku energii odnawialnej zobaczymy, że ten behemot produkcji energii wciąż rośnie dzięki utrzymaniu istniejącej energetyki jądrowej i budowie nowych elektrowni (nowa energetyka jądrowa). Zgodnie zIAEA (International Atomic Energy Agency), energia jądrowa na świecie ma wzrosnąć o 15% dodo 2030 roku

Pamiętajmy również, żebranża jądrowa obejmuje wszystkie podmioty, które dostarczają urządzenia i usługi potrzebne do budowy, eksploatacji, utrzymania i konserwacji elektrowni jądrowej: 400;">’zasilanie iobsługa elektrowni jądrowych produkujących energię elektryczną. Podmioty te są liczne i biorą udział zarówno wwydobywaniuuran 235 i 238,pobór rudy, transport paliw, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej. Wykorzystanie technologii jądrowej jest ważne dla produkcji energii elektrycznej, ale nie tylko. W rzeczywistości, napromieniowanie jest wykorzystywane w szczególności w dziedzinie rolnictwa i medycyny. Technologia jądrowa jest również wykorzystywana do zasilania statków kosmicznych oraz do instalacji odsalania wody. Energia jądrowa jest również wykorzystywana w wojsku do produkcji broni atomowej, atomowych okrętów i łodzi podwodnych.

Jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, niemiecki portal statystyczny Statista wymienia 441 reaktorów jądrowych działających na świecie w 2021 roku i wiele kolejnych w budowie. Reaktory te produkują około 11% światowej energii elektrycznej i pochodzą głównie z USA, Francji, Chin, Rosji i Korei Południowej. We Francji działa obecnie 58 podmiotów jądrowych w 19 elektrowniach. Według EDF produkcja we Francji w 2021 roku wyniesie 360,7 TWh, co stanowi około 70% całkowitej produkcji energii elektrycznej w tym kraju. Według raportu RTE 2021 tylko 20% energii końcowej byłoby dystrybuowane w sieci francuskiej. Pozostała część energii byłaby redystrybuowana poprzez połączenia międzysystemowe europejskich sieci elektrycznych.’> połączenia międzysystemowe europejskich sieci elektrycznych.

Francja wydaje się być głównym graczem w dystrybucji energii jądrowej ze swoich krajów granicznych. To również na południu kraju, w okolicach Aix-en-Provence, powstaje projekt badawczo-rozwojowy ITER. W skład tego globalnego partnerstwa naukowego, tworzonego od 1988 roku, wchodzą Chiny, Stany Zjednoczone, Europa, Japonia i Wielka Brytania: 400;">Europa, Japonia,Indie, Republika Korei, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone. Wspólnie kraje te próbują przenieść energię jądrową z rozszczepienia rudy na fuzję, która ma nie wytwarzać prawie żadnych odpadów, a jednocześnie produkować więcej energii. Ten nowy zakład będzie musiał poczekać jeszcze kilka lat, zanim zacznie działać. Oprócz fuzji jądrowej badanych jest kilka innych innowacji jądrowych. Tak jest np. w przypadku Małych Reaktorów Modułowych, reaktorów na neutronach prędkich, reaktorów torowych i reaktorów na stopionej soli.

Podczas gdy energia jądrowa wciąż się rozwija, należy zauważyć, żehistoria tej branży jest naznaczona problemem odpadów nuklearnych i wypadków jądrowych. Choć rzadkie, są one wyniszczające. Przykładami takich katastrof są Czarnobyl w 1986 roku i Fukushima Daiichi w 2011 roku. W pierwszej ukraińskiej elektrowni doszło dowybuchu jednego z jej reaktorów z powoduwada konstrukcyjna i błąd ludzki orazinne obecne w Japonii doznały katastrofalnego trzęsienia ziemi i tsunami. Te przypadki, a także inne nie wymienione, rodzą pytanie o bezpieczeństwo zakładów i ich właściwe utrzymanie. Czy może to zapewnić lepszy wizerunek publiczny przemysłu jądrowego?

Utrzymanie ruchu w przemyśle jądrowym

Jak każda inna branża, przemysł jądrowy musi mieć skuteczną konserwację, aby w pełni wykorzystać swoją działalność. Konserwacja ta pomaga zapewnić bezpieczeństwo aktywów potrzebnych do tej operacji oraz osiągnąć dobry zwrot z inwestycji. Dobrze utrzymana elektrownia jądrowa pozwala uniknąć awarii technicznych, które w przypadku energetyki jądrowej mają dramatyczne konsekwencje. Aby to osiągnąć, w przemyśle jądrowym zaangażowanych jest wielu specjalistów: spawaczy, kotlarzy, informatyków, elektryków, inżynierów, automatyków, fizyków itp. Te liczne zespoły współpracują w bezpieczny sposób, aby zapewnić rygorystyczną i zaplanowaną konserwację. Normy bezpieczeństwa, raporty techniczne i usługi kontrolne świadczone są przez pracowników firmy: 400;">przeglądu bezpieczeństwaIAEA w szczególności pomaga Państwom Członkowskim w osiągnięciu tych celów.

W elektrowni jądrowej misje utrzymania ruchu obejmują działania prewencyjne i korygujące, które mają zapewnić, że każdy składnik majątku doskonale spełnia swoje funkcje. Misje te to przede wszystkim rewizja, reparacja i wymiana elementów. Po tym wszystkim następują testy,kalibracja iinspekcje podczas oddania do użytku. Oprócz tych samoocen jest jeszcze przegląd jakości sprzętu: 400;">dodaje przegląd séł i wycenę aktywów, aby nadal korzystać z licencji naoperację.

Taka konserwacja występuje na każdym składniku majątku obecnego w elektrowni jądrowej. Począwszy od reaktora jądrowego, wytwornic pary, presurizera, pomp chłodzących, turbiny parowej, skraplacza, systemu kondensat-woda itd: 400;">’zasilanie i wszystkie różne systemy bezpieczeństwa. Znajdziemy tu systemy ochrony aktora, system wody użytkowej, systemy chłodzenia i klimatyzacji: 400;">’rdzeń awaryjny, awaryjne systemy zasilania i systemy powstrzymywania. Aby zorganizować wszystkie te zadania konserwacyjne i uniknąć błędów ludzkich, ważne było scentralizowanie wszystkiego w jednym miejscu. To właśnie tutajCMMS przychodzi z pomocąbranży jądrowej. Jakie są jednak konkretne korzyści z zastosowania takiego narzędzia? 

Niestetyzależność od CMMS dla przemysłu jądrowego

Aby sprostać surowym przepisom i kontrolom, zapewnić bezpieczeństwo personelu i ogólnie zakładu, coraz więcej elektrowni zwraca się ku skomputeryzowanym systemom zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). Wynika to z faktu, że możliwe jest zapisanie wszystkich danych rejestrowanych codziennie przez poszczególne działy firmy: 400;">’w przemyśle jądrowym, oprogramowanie CMMS pomoże wzmocnić bezpieczeństwo i zoptymalizować wydajność zakładu. Istotnie, analizy oprogramowania i dostarczane przez nie KPI pozwolą na zaproponowanie proaktywnych działań konserwacyjnych.

Konkretnie, CMMS dostarcza Twoim zespołom szczegółowy harmonogram konserwacji, aby jak najlepiej pokierować technikami (praktyczne arkusze, zdjęcia, filmy, niezbędne narzędzia i PPE itp.) Takie planowanie pozwala na ustalenie priorytetów zadań, dostarczając jednocześnie kluczowych informacji na temat pracy, która ma być wykonana. Warto wiedzieć, że dobrze utrzymane maszyny mogą pracować dłużej i w optymalnych warunkach. Dzięki temu zmniejsza się koszty utrzymania i opóźnia zakup nowego sprzętu. Na tym rynku konserwacji zapobiegawczej,narzędzie CMS automatyzuje zlecenia pracy Twoich zespołów, jednocześnie umożliwiając im udział w każdej kontroli.

Wreszcie, wspólna praca nowych technologii czujników i CMMS umożliwiadostęp do danych z maszyn w czasie rzeczywistym i otrzymywanie alertów w przypadku ewentualnych przyszłych awarii. Nazywa się to monitorowaniem stanu i konserwacją predykcyjną (PdM). Dzięki temu Twoi technicybędą mieli czas na szybką reakcję.

Wniosek

Widzimy tuwprowadzeniewykorzystanienarzędzia CMMS w celu zapewnienia optymalnego utrzymania majątku. Gwarancja ta jest tym bardziej ważna w tak wrażliwej branży, jaką jest energetyka jądrowa. Dzięki temu konserwacja może zapewnić jakość i niezawodność bezpieczeństwa oraz umożliwić długą żywotność instalacji. Należy zauważyć, że wymagane ciężkie inwestycje i koniecznośćposiadać personel o wysokich kwalifikacjach, naciskać, aby utrzymać życiezakładu do 80 roku życia.

Energetyka jądrowa musi pozostać konkurencyjna wobec innowacji na rynku energii elektrycznej. I to tym bardziej w kontekście zmian klimatycznych i redukcji zanieczyszczeń. CMMS, energia jądrowa i innowacje technologiczne wciąż mają przed sobą świetlaną przyszłość i jesteśmy bardzo ciekawi, jak się ona rozwinie.

Aby przekonać się, że CMMS jest niezbędnym sprzymierzeńcem energii odnawialnej, zapraszamy do lektury następujących artykułów:


Powrót do artykułów