Sprawdź dziennik przemieszczania zapasówSystem Yuman CMMS rejestruje wszystkie ruchy magazynowe dokonywane, gdy dana pozycja została użyta w pracy lub przyjęta do lub z magazynu.


Informacje te są zestawiane w tabeli, do której dostęp można uzyskać na stronie Akcje > Działania > Dziennik ruchów.


Możesz filtrować według pozycji, okresu, rodzaju zapasu (zapas główny, zapas dodatkowy, jeśli korzystasz z zarządzania wieloma magazynami, lub interwencje), autora ruchu magazynowego i eksportować te dane w formacie PDF.


ruchy giełdowe dziennik historyczny gmao.


.