Jak tworzyć zlecenia zakupu w CMMS?Yuman CMMS umożliwia tworzenie zamówień zakupu zawierających listę elementów do uzupełnienia i wysyłanie ich pocztą elektroniczną do zwykłego dostawcy.


Aby utworzyć dane kontaktowe swoich dostawców przejdź do Zakupy / Zapasy > Dostawcy i uzupełnij informacje kontaktowe.


Możesz utworzyć zamówienie zakupu:


- z zakładki o tej samej nazwie

- bezpośrednio z pliku dostawcy

- z przyjętego cytatuPo wyszczególnieniu wszystkich pozycji do uzupełnienia (korzystając z zakładki śledzenia dostaw i filtrów na stronie Zapasy w szczególności), można kliknąć przycisk "Zamów".


Zamówienie zakupu można następnie wysłać e-mailem do dostawcy, ze śledzeniem wysłanego e-maila: status wysłany, dostarczony, otwarty przez odbiorcę.


Ilość w magazynie jest następnie aktualizowana do ilości zamówionej wyświetlanej w nawiasach. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, zamówiona ilość dołączy do rzeczywistego stanu magazynowego.


Na koniec przejdź do Ustawienia > Preferencje, aby wybrać, czy pokazać ceny zakupu i ustawić domyślny tekst, który towarzyszy e-mailom z formularzem zamówienia.


.