Terug naar artikelen

Digitalisering en automatisering: heel goed nieuws voor de werkgelegenheid!

Digitalisering en automatisering: heel goed nieuws voor de werkgelegenheid!

Woensdag 24 juli 2019

In het tijdperk van de digitalisering van onze samenleving is het voor iedereen duidelijk dat veel economische sectoren in een diepe transitie zitten. Het doel is om te profiteren van de kracht van nieuwe technologieën om de efficiëntie en productiviteit van de entiteiten te verbeteren. Bedrijven maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie, robotisering of het uitrusten van zichzelf met verschillende software. Deze omwenteling in de manier van werken heeft nogal verontrustende stemmen doen opgaan...Maar is het nog steeds waar?

Digitalisering is een fenomeen dat in alle lagen van ons economisch weefsel terug te vinden is, en in het bijzonder in de onderhoudsdienstensector, zoals we in dit artikel zullen zien. Digitalisering staat vaak synoniem voor jobdestructie, en er gaan geruchten dat robots binnenkort overal het menselijk werk zullen vervangen. Maar moeten we deze digitale revolutie in onze economie volledig vrezen? Het blijkt dat het ondanks deze aannames meer wordt gebruikt om mensen te helpen effectiever te zijn dan om ze volledig te vervangen. Het enige wat we moeten doen is de juiste wereld kiezen en de technologie zal ons helpen slimmer te zijn.

Is deze bezorgdheid over de technologie recentelijk? Niet echt. Zo verbrandden al in 1788 in Normandië 2000 arbeiders een katoenspinmachine en enkele jaren later, in 1811, brak de Luddismebeweging uit in het hart van de Engelse industriële revolutie. De Luddites waren arbeiders die vochten tegen fabrieken die machines gingen gebruiken, waardoor ze hun werk dreigden te verliezen. Deze ambachtslieden hadden demonstraties, opstanden en de vernietiging van apparatuur georganiseerd. Deze angst voor "technologische werkloosheid", zoals beschreven door Keynes, is dus al 250 jaar latent aanwezig, terwijl de kapitalistische economie in deze periode heeft laten zien dat ze in staat is om een aanzienlijk aantal nieuwe banen te creëren in een context van mechanisatie en enorme wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Automatisering, een must in het digitale tijdperk

Het is absoluut juist om te stellen dat de dienstensector zal worden beïnvloed door de digitalisering. Volgens een rapport van McKinsey over digitalisering en het effect daarvan op de werkgelegenheid in de wereld, wordt opgemerkt dat er onder de banen die het meest getroffen worden door digitalisering in de ontwikkelde landen, bouwmachines en -uitrustingsoperatoren zijn, maar ook kantoorpersoneel, zoals loonkostenverantwoordelijken en administratief personeel. Als er banen verloren gaan die weinig kwalificaties vereisen, moeten deze opmerkingen worden genuanceerd, zoals we later zullen zien.

Deze negatieve eerste benadering van de "4e industrialisatie", met de introductie in alle sectoren van robotisering, digitalisering, automatisering en algoritmen die uiteindelijk het werk van een mens kunnen vervangen, maakt het een bedreiging. Een meer gedetailleerde evaluatie toont echter aan dat door snellere algoritmes, efficiëntere, efficiëntere, vertragingen zullen worden verminderd, fouten als gevolg van een eventuele deconcentratie zullen worden geëlimineerd en de productiviteit drastisch zal toenemen, waardoor toegevoegde waarde en rijkdom zal worden gecreëerd, en dit kan alleen worden gedaan door een menselijke aanwezigheid in bedrijven te handhaven om de machine met mensen te associëren.

Vervolgens heeft het luchtvaartonderhoud een grote transformatie ondergaan door geleidelijk aan gerobotiseerd te worden. Het doel was om de inspecties en de traceerbaarheid van vliegtuigen te verbeteren door een van de belangrijkste beperkingen van de mensheid te overwinnen: vermoeidheid en deconcentratie. Repetitieve en vermoeiende taken leiden natuurlijk tot versnippering, tot de wens om zich van het werk af te keren en tot een gebrek aan motivatie. Algoritmen hebben het voordeel dat ze repetitieve geautomatiseerde handelingen kunnen uitvoeren zonder de activiteit te wijzigen. Dit resulteert in een verhoogde betrouwbaarheid en een perfecte herhaling van de inspecties. Als gevolg hiervan maken snellere onderhoudsoperaties het mogelijk om de beschikbaarheid van vliegtuigen te optimaliseren, de operationele onderhoudskosten te verlagen en een betere veiligheid voor vliegtuigpassagiers te garanderen. Machines hebben ook een oneindige capaciteit om enorme hoeveelheden informatie en gegevens zeer snel te verwerken op plaatsen waar de mogelijkheden van mensen beperkt zijn.

Overwegen van synergie met technologie in plaats van vervanging van menselijke arbeid

Het zou dus niet juist zijn om ons te beperken tot de opmerking dat digitalisering slechts een vervanging is van de mens binnen productieve entiteiten zoals in ons vorige voorbeeld. Inderdaad, het kan vaak worden gecoördineerd met zijn werk, het optimaliseren en bevorderen in plaats van het te vervangen.

Het is een bewezen feit dat als het gaat om de volgorde van identieke taken en het centraliseren van informatie, de machine de overhand heeft. Een algoritme heeft echter niet de wil, het onderscheidings- of beslissingsvermogen, waardoor de aanwezigheid van een mens aan het begin van de keten essentieel is voor productief handelen. Bovendien kan de machine geen precieze handbewegingen uitvoeren, zoals onderhoudsleveranciers doen bij het repareren van een machine of systeem. Het lijkt erop dat de combinatie van de reflecterende capaciteiten van de mens en de activiteit van de machine dus het hoogtepunt van de productieve prestaties vormt.

Zo maakt een software die door een dienstverlener wordt gebruikt zijn werk efficiënter, sneller en slimmer.  Dit is het geval bij CMMS (Computer Assisted Maintenance Management) zoals Yuman, dat in plaats van de plaats in te nemen van de onderhoudsdienstverleners, hun taak aanzienlijk vergemakkelijkt en hen in staat stelt om sneller interventies uit te voeren. Het leidt tot een betere communicatie tussen technici en de backoffice en ook met de klant. Toepassingen die het werk dus menselijker en minder tijdrovend maken, die de digitaliseringsgolf volgen en mannen in dit nieuwe tijdperk begeleiden zonder hem uit te sluiten. In vergelijking met ons voorbeeld van luchtvaartonderhoud zou de ontwikkeling van software om de betrokken agenten bij te staan hun werk efficiënter en minder vermoeiend hebben gemaakt en zou het risico dat ze fouten maken, een risico dat zelfs met een robot nooit nul is, hebben verminderd.

The jobs destroyed during this digitalization are synonymous of "creative destruction", according to the Schumpeterian expression, which marks the transition from an old mode of production to a new way of working. Indeed, the wave of digitalization is bringing about changes that will inevitably change our work and production system. This impulse is a source of renewal to which we must adapt, and using software is a good way to maintain both human intelligence and technological efficiency.

Vernietiging van banen die in perspectief moeten worden geplaatst

Bovendien mogen we niet vergeten dat de mens centraal blijft staan in deze digitalisering. Meer digitaal betekent een grotere behoefte aan mensen die het onder de knie hebben, en dus behoefte aan nieuwe vaardigheden. Volgens een rapport van het World Economic Forum (WEF) wordt geschat dat nieuwe technologieën tegen 2022 meer banen zullen creëren dan vernietigen. 58 miljoen meer, volgens de prognoses van de stichting, die elk jaar in Davos bijeenkomt.

De digitale technologie, die een hoge vlucht neemt, heeft het mogelijk gemaakt nieuwe activiteiten te ontwikkelen op dezelfde wijze als alle beroepen die verband houden met nieuwe informatietechnologieën, zoals de ontwikkeling van software, waarbij de vraag momenteel veel groter is dan het aanbod, het tekort aan arbeidskrachten en de snel stijgende lonen. Net als Yuman in het onderhoudsecosysteem ontstaan er veel digitale platforms in alle economische sectoren en voor alle media: tablet, smartphone, computer, ... Webtalen zijn geëvolueerd om de ontwikkeling van rijke, complexe toepassingen mogelijk te maken, uitgerust met kunstmatige intelligentie en die nu statische websites, niet-adaptieve en cliëntserver-oplossingen hebben gedegradeerd tot de status van antiek. Softwareontwikkelaars die deze nieuwste generatie technologieën onder de knie hebben, zijn in ons digitale tijdperk dan ook in opmars.

CONCLUSIE

Het digitale tijdperk doet banen verdwijnen, niet werken. De coördinatie, associatie en synergie van de menselijke krachten met deze software en robotsystemen zijn een bron van nieuwe vaardigheden en nieuwe rijkdom die de samenleving als geheel ten goede moet komen. Zoals Steve Jobs 35 jaar geleden opmerkte toen hij de computer vergeleek met een bekend instrument dat ons transporteert en ons in staat stelt om snelheid te winnen, de fiets: "De computer is het meest opmerkelijke instrument dat we ooit hebben bedacht. Het is het equivalent van een fiets voor onze geest." Probeer met niemand op de fiets te rijden!

Onderhouds serviceproviders, grijp uw kans om in de digitale smart te duiken door gebruik te maken van een gratis test van onze CMMS om het beste uit onze interventie- en onderhoudsbeheer software te halen.

Terug naar artikelen