Powrót do artykułów

Cyfryzacja, automatyzacja, bardzo dobra wiadomość dla zatrudnienia!

Cyfryzacja, automatyzacja, bardzo dobra wiadomość dla zatrudnienia!

Środa 24 lipiec 2019

W miarę jak nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej cyfrowe, nie jest tajemnicą, że wiele sektorów gospodarki przechodzi transformację. Celem jest wykorzystanie mocy nowych technologii do poprawy efektywności i wydajności podmiotów. Firmy coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji, robotyzują się lub wyposażają w różne i różnorodne oprogramowanie. Ten przewrót w sposobie pracy powoduje, że podnoszą się dość zaniepokojone głosy... Ale czy zawsze jest to słuszne?

Cyfryzacja to przełom we wszystkich warstwach naszej tkanki gospodarczej. W sektorze utrzymania ruchu, najnowsze zarządzanie CMMS lub oprogramowanie do zarządzania interwencjami są tego reprezentatywnymi przykładami. W potocznym myśleniu digitalizacja jest często synonimem niszczenia miejsc pracy, a plotki głoszą, że roboty wkrótce wszędzie zastąpią ludzką pracę. Czy jednak powinniśmy całkowicie obawiać się tej cyfrowej rewolucji naszej gospodarki? Okazuje się, że wbrew tym uprzedzeniom, jest on wykorzystywany bardziej po to, by pomóc człowiekowi być bardziej wydajnym, niż by go zastąpić. Musimy tylko wybrać odpowiedni świat działania, aby technologia pomogła nam być mądrzejszymi.

.

Czy te obawy o technologię są prawdziwe? Nie bardzo. I tak od 1788 roku w Normandii 2000 robotników zepsuło maszynę do przędzenia bawełny, a kilka lat później, w 1811 roku, to właśnie w sercu angielskiej rewolucji przemysłowej rozpoczął się ruch luddystów. Luddyci byli robotnikami, którzy walczyli z fabrykami, w których zaczęto używać maszyn, co groziło pozbawieniem ich pracy. Rzemieślnicy ci organizowali demonstracje, zamieszki i niszczenie sprzętu. Ten strach przed bezrobociem technologicznym, opisany przez Keynesa, był więc utajony przez 250 lat, podczas gdy w tym okresie gospodarka kapitalistyczna wykazała zdolność do przetrwania;Wykazała ona zdolność do tworzenia znacznej liczby nowych miejsc pracy w kontekście ogromnego postępu naukowego i technologicznego oraz globalizacji.

Automatyzacja, nieunikniona część ery cyfrowej

.

Należy przyznać, że branże usługowe odczują skutki cyfryzacji. Według raportu McKinsey na temat cyfryzacji i jej wpływu na miejsca pracy na świecie, zauważa się, że wśród zawodów najbardziej dotkniętych przez cyfryzację w krajach rozwiniętych, najważniejsze są te w sektorze usług;Zauważono, że wśród zawodów najbardziej dotkniętych przez cyfryzację w krajach rozwiniętych są operatorzy maszyn i urządzeń, a także pracownicy biurowi, tacy jak kierownicy ds. płac i pracownicy administracyjni. Podczas gdy niektóre miejsca pracy w zawodach o niskich kwalifikacjach znikają, jest to kwalifikowane, jak zobaczymy później.

.

I jeśli to pierwsze, raczej negatywne podejście do IV industrializacji, z wprowadzeniem we wszystkich sektorach robotyzacji, cyfryzacji, automatyzacji i wykorzystania nowych technologii, to nie ma się co dziwić;Wprowadzenie automatyzacji i algorytmów, które docelowo mogą zastąpić pracę wykonywaną przez człowieka, czyni to zagrożeniem, gdyż dalsza nauka pokazuje, że można stosować szybsze, wydajniejsze algorytmy; Szybsze, bardziej wydajne algorytmy zmniejszą opóźnienia, zredukują błędy wynikające z braku koncentracji, a tym samym zwiększą produktywność; Można to osiągnąć tylko poprzez utrzymanie ludzkiej obecności w firmach, aby połączyć maszynę z człowiekiem.

W tym zakresie obsługa techniczna w lotnictwie przeszła dużą transformację, stopniowo stając się robotyczną. Celem jest usprawnienie kontroli i konserwacji samolotów poprzez pokonanie jednego z głównych ograniczeń człowieka: zmęczenia i braku koncentracji. Zmęczone i męczące zadania w naturalny sposób sprzyjają paraliżowi, chęci wyjścia z pracy i braku motywacji. Algorytmy mają tę zaletę, że mogą łączyć w łańcuchy zautomatyzowane działania bez zmiany czynności. Skutkuje to zwiększoną niezawodnością i doskonałą wydajnością inspekcji. Ponadto zwiększono szybkość wykonywania czynności obsługowych, co optymalizuje dostępność samolotów, obniża koszty operacyjne obsługi technicznej i zapewnia większe bezpieczeństwo pasażerów samolotów. Maszyny mają też nieskończoną zdolność do bardzo szybkiego przetwarzania ogromnych ilości informacji i danych, gdzie człowiek ma tylko ograniczony potencjał.

Rozważ raczej synergię z technologią niż zastąpienie pracy ludzkiej

.

Tak więc nie byłoby sprawiedliwe ograniczanie się do stwierdzenia, że cyfryzacja jest jedynie zastąpieniem człowieka w ramach podmiotów produkcyjnych, jak w naszym poprzednim przykładzie. Rzeczywiście, często może koordynować, optymalizować i rozwijać swoją pracę, a nie ją zastępować.

.

Faktem jest, że na punkcie łączenia identycznych zadań w łańcuchy i centralizacji informacji wygrywa maszyna. Algorytm nie ma jednak woli, ani zdolności rozeznania i podejmowania decyzji, co sprawia, że obecność człowieka na szczycie łańcucha jest niezbędna do produktywnego działania. Ponadto maszyna nie może wykonywać precyzyjnych ruchów ręcznych, jak to robią konserwatorzy podczas naprawy maszyny lub systemu. Wydaje się, że połączenie responsywnych możliwości człowieka i aktywności maszyny jest zatem szczytem produktywności.

.

Na przykład a oprogramowanie w służbie dostawcy sprawia, że jego praca jest wydajniejsza, szybsza, mądrzejsza.Tak jest w przypadku systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System), który zamiast zastępować konserwatorów, znacznie ułatwia ich pracę i pozwala na szybsze przeprowadzanie interwencji. Poprawiają również komunikację między technikami a zapleczem, a także z klientem. Aplikacje, które sprawiają, że praca staje się bardziej ludzka i mniej czasochłonna, które podążają za falą cyfryzacji i towarzyszą człowiekowi w tej nowej erze, nie przeszkadzając mu. W porównaniu z naszym przykładem konserwacji lotniczej, stworzenie programowej pomocy dla danych agentów uczyniłoby ich pracę bardziej wydajną, mniej męczącą i zmniejszyłoby ryzyko popełnienia przez nich błędów, które to ryzyko nigdy nie jest zerowe nawet w przypadku robota.

Miejsca pracy stworzone dzięki tej cyfryzacji są synonimem "twórczej destrukcji", zgodnie z wyrażeniem Schumpetera, która oznacza przejście od starego sposobu produkcji do nowego sposobu pracy. Rzeczywiście, fala cyfryzacji przynosi zmiany, które nieuchronnie zmienią nasz system pracy i produkcji. Ten trend jest źródłem odnowy, do którego musimy się zatem dostosować, a używanie oprogramowania jest dobrym pozycjonowaniem, które pozwala zachować zarówno inteligencję człowieka, jak i wydajność technologii.

.

Zniszczenie pracy ujęte w perspektywie

.

W dodatku nie zapominajmy, że w centrum tej cyfryzacji pozostaje człowiek. Więcej cyfry oznacza większe zapotrzebowanie na ludzi, którzy ją opanują, a więc zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) szacuje się, że do 2022 roku nowe technologie stworzą więcej miejsc pracy niż je zniszczą. 58 mln więcej - wynika z prognoz fundacji, która co roku spotyka się w Davos.

Rozkwit sektora cyfrowego sprawił, że na pierwszy plan wysunęły się nowe zajęcia, podobnie jak wszystkie nowe zawody związane z technologią informacyjną, jak np. ten związany z derekowaniem;W Stanach Zjednoczonych rośnie zapotrzebowanie na programistów, przy czym popyt znacznie przewyższa podaż, występują niedobory siły roboczej i rosnące wynagrodzenia. W kameralnym świecie utrzymania, we wszystkich sektorach gospodarki i dla wszystkich mediów pojawia się wiele platform cyfrowych: Tablet, smartfon, komputer… Języki webowe rozwinęły się do tego stopnia, że pozwalają na tworzenie bogatych, złożonych aplikacji, wyposażonych w sztuczną inteligencję, które cieszą się coraz większą popularnością;To właśnie z tego powodu statyczne, nieadaptacyjne strony internetowe i zamknięte rozwiązania klient-serwer zostały zdegradowane do statusu staroci. Twórcy oprogramowania opanowując te technologie najnowszej generacji są więc na fali w naszej cyfrowej erze.

.

Wnioski

.

Era cyfrowa sprawia, że znika praca, a nie praca. Koordynacja, kojarzenie i synergia sił ludzkich z siłami oprogramowania i systemów robotycznych są źródłem nowych umiejętności i nowego bogactwa, które musi przynosić korzyści całemu społeczeństwu. Jak zauważył 35 lat temu Steve Jobs, porównując komputer do znanego narzędzia, które nas transportuje i pozwala nabrać prędkości, czyli roweru: "Komputer jest najbardziej niezwykłym narzędziem, jakie kiedykolwiek wymyśliliśmy. Jest to odpowiednik roweru dla naszych umysłów. Spróbujcie zrobić przejazd rowerowy bez nikogo na nim!

Firmy serwisowe, skorzystaj z szansy zanurzenia się w cyfrowy smart, korzystając z darmowej wersji próbnej naszego systemu CMMS, aby cieszyć się tym, co najlepsze w oprogramowaniu do zarządzania serwisem i utrzymaniem ruchu.

. Powrót do artykułów