Terug naar artikelen

CMMS en onderhoud in de ruimtevaartindustrie

CMMS en onderhoud in de ruimtevaartindustrie

Maandag 07 februari 2022

De ruimte... de grens die de mens al fascineert sinds het begin der tijden. De eerste grote vorderingen in de ruimtevaartindustrie begonnen tijdens de Koude Oorlog met de rivaliteit tussen de Amerikaanse en de Sovjet-clans. In 1957 werd de eerste kunstmatige satelliet, de Spoetnik, in een baan om de aarde gebracht: het was de Sovjet...

In 1961 werd kosmonaut Yuri Gagarin de eerste man die in een baan om de aarde werd gebracht: hij was Sovjet. Pas in 1969 slaagden de Amerikanen erin de Sovjets voor te zijn door Neil Armstrong met het Apollo-programma naar de maan te sturen. Deze drie historische data waren sleutelmomenten in de evolutie van de ruimtevaartindustrie zoals wij die vandaag kennen.

Tot op heden zijn dankzij de technologische ontwikkelingen en de vergaarde kennis nog vele andere resultaten bereikt. Dit alles maakt dat de industrie met de dag groeit en dat ruimtevaartorganisaties, zoals NASA in de Verenigde Staten, Roscosmos in Rusland, ESA in Europa, CNSA in China en CNES in Frankrijk, nu concurreren met particuliere ondernemingen. Om op deze veranderende markt concurrerend te blijven, de dure investeringskosten van hun activa af te schrijven en hun activiteiten te ontwikkelen, moeten de spelers in de ruimtevaartindustrie aandacht besteden aan hun onderhoudsactiviteiten. Bent u een professional in de ruimtevaartindustrie, dan vraagt u zich wellicht af hoe u een onderhoudsstrategie in uw ruimtevaartsite kunt integreren. We zullen zien dat een geschikt CMMS-instrument bijna onmisbaar is om concurrerend te blijven.

De ruimtevaartindustrie

De ruimtevaartindustrie omvat alle openbare en particuliere spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en levering van ruimtevaartgerelateerde producten en diensten. Volgens deze definitie zijn bedrijven die bij de ruimte-economie betrokken zijn, gespecialiseerd in O&O, de fabricage van ruimte-hardware of de levering van ruimtevaartproducten en -diensten aan gebruikers op verschillende gebieden.

Hieronder vallen alle ondernemingen die satellieten ontwikkelen voor civiele (telecommunicatie, weersvoorspelling, GPS), wetenschappelijke (astronomie en aardobservatie, altimetrie, microzwaartekracht, oceanografie) of militaire (inlichtingen) doeleinden. Volgens astrofysicus Jonathan McDowell waren er eind 2021 ongeveer 5 000 actieve satellieten in een baan om de aarde. Over 10 jaar zouden er meer dan 30.000 extra satellieten rond onze planeet kunnen cirkelen.

Naast satellieten omvat de sector ook ruimtetoerisme, met als voornaamste marktleiders Blue Origin, Space X en Virgin Galactic. Deze bedrijven, opgericht door respectievelijk Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson, zullen naar verwachting de komende jaren duizenden vermogende toeristen op reis nemen. Virgin Galactic hoopt 1 000 tickets à 450 000 dollar per stuk te verkopen voordat het eind 2022 met zijn eerste vluchten begint.

Tenslotte blijven ruimtevaartorganisaties die zich bezighouden met de ontdekking van de ruimte, zoals NASA, ESA, Roscosmos, CNSA en vele andere, hun activiteiten verder ontwikkelen. Van de verovering van de zon met de sondes Parker Solar Probe en Solar Orbiter, tot het streven naar de ontdekking van de planeet Mars met het samenwerkingsproject tussen Europa en Rusland: ExoMars 2022, zijn de ruimtevaartprojecten talrijk.

In Frankrijk is de Ariane Groep de Europese leider op het gebied van ruimtelanceerinrichtingen. Bedreigd door particuliere spelers en landen als China en de Verenigde Arabische Emiraten, investeert de Franse regering niettemin 1,5 miljard euro in het investeringsplan Frankrijk 2030, bovenop de reeds toegewezen middelen. Dit budget zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van herbruikbare minilanceerinrichtingen, minisatellieten en constellaties. Deze investering is een antwoord op het verlangen naar wereldwijde connectiviteit en op de sterke concurrentie van landen en bedrijven die bij de ruimtevaartindustrie betrokken zijn.

Onderhoud in de ruimtevaartindustrie

Om de technische uitdagingen van de ruimtevaartindustrie aan te gaan, moeten alle spelers, zowel de particuliere als de openbare, hun inspanningen op het gebied van het onderhoud van hun activa maximaliseren. De vereiste techniciteit en de dure budgetten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, vereisen immers een zeer bijzondere waakzaamheid ten aanzien van de uitrusting. Hoe meer activa worden onderhouden, hoe langer hun levensduur zal zijn en hoe meer kosten zullen worden afgeschreven.

In het geval van de Franse lanceerbasis in Kourou (Guyana) of dat van de NASA in de Verenigde Staten zijn onderhoud en veiligheid van het ruimtevaartcentrum essentiële elementen. Dit maakt het mogelijk de lanceringsdoelstellingen van Ariane, Soyuz en Vega, alsmede van Space Launch System, Psyche en DART te verwezenlijken. Om onstuitbaar succes te behalen, mag de uitrusting van de basis geen zwakke punten hebben. Het onderhoud van de activa is dus van essentieel belang, en in geval van een defect moet snel en efficiënt kunnen worden gereageerd. Bij deze taak zullen vele technici betrokken zijn, zoals koeltechnici, elektriciens, audiovisuele technici, IT-specialisten, maar ook controleurs of inspecteurs, bedrijfsveiligheidsingenieurs, methodetechnici en vele anderen.

De belangrijkste taken van de werknemers vereisen een hoog reactievermogen en een regelmatige revisie van de apparatuur, zelfs voordat er storingen optreden. Op die manier garanderen zij de beschikbaarheid en de controle van de configuratie van het ruimtecentrum. Toegangscontrole, videobewaking, omroepinstallaties, automatische branddetectie en -blussing, geëlektrificeerde omheiningen, toezicht- en back-upsystemen, enz. moeten allemaal goed worden onderhouden opdat het centrum kan functioneren. Om bij deze vele onderhoudswerkzaamheden te helpen, is er CMMS-software waarop men kan vertrouwen voor een voorspellend en efficiënt onderhoud van de bedrijfsmiddelen. Maar hoe kunnen dergelijke hulpmiddelen bijdragen tot de goede werking van zo'n gevoelige site?

De bijdrage van CMMS aan de ruimtevaartindustrie

CMMS-software is een softwareoplossing die onderhoudsinformatie centraliseert, processen vergemakkelijkt en bepaalde taken automatiseert om de efficiëntie van de activa te verbeteren. Deze software voor computerondersteund onderhoudsbeheer optimaliseert het gebruik, de beschikbaarheid en de levensduur van zijn uitrusting en, meer in het algemeen, van zijn infrastructuren. Door de integratie van gegevens betreffende de bedrijfsmiddelen en het onderhoud ervan en door samen te werken met verschillende sensoren die op uw toestellen zijn geïnstalleerd, kan dit soort software defecten of tekenen van het einde van de levensduur van een toestel voorspellen.

Zichtbaar voor al uw teams wordt vervolgens een taakplanning opgesteld om technische interventies op de verschillende activa te vergemakkelijken. Uw technici vinden er alle veiligheids- en onderhoudsfiches, de nodige interventie-uitrusting en de onderhoudshistoriek van het materieel. Het CMMS zal u ook helpen uw voorraden te beheren, zodat u niet zonder vervangingsonderdelen komt te zitten. Ten slotte zullen gedetailleerde rapporten over de KPI's van uw activa u helpen uw verschillende interventies bij te sturen.

Onderhoudssoftware begeleidt uw teams echt en centraliseert belangrijke informatie over uw activa. Het maakt uw interventies voorspelbaar en vermijdt dure onverwachte pannes die de hele werking van uw entiteit zouden kunnen verstoren. Dit proactieve onderhoud is des te belangrijker in een gespecialiseerde sector als de ruimtevaart.

Conclusie

Zoals we hebben gezien, vereisen de vele uitdagingen en doelstellingen van de ruimtevaartindustrie en haar spelers precisie bij onderhoudsacties. De voortdurende technische ontwikkelingen en de verantwoordelijkheid tegenover het personeel en de eindgebruikers vereisen een groot aanpassingsvermogen bij het onderhoud. De rol van CMMS is om alle spelers in de ruimtevaartindustrie te helpen hun doelstellingen zo snel en zo gemakkelijk mogelijk te bereiken.

CMMS zorgt er niet alleen voor dat uw bedrijfsmiddelen lang meegaan en dat uw kosten voor noodreparaties dalen, het helpt u ook nieuwe strategieën te implementeren om beter te presteren. Op die manier blijft u de concurrentie voor en pakt u maatschappelijke, wetenschappelijke en milieukwesties aan. Wat is een betere manier om op te treden en de verovering van de ruimte voort te zetten?

Terug naar artikelen