Terug naar artikelen

Wie gebruikt CMMS?

Wie gebruikt CMMS?

Dinsdag 22 maart 2022

Wie gebruikt CMMS? CMMS is niet alleen voor onderhoudsbedrijven of gespecialiseerde industriële teams. De functionaliteiten ervan zijn van belang voor veel andere ondernemingen en belanghebbenden. Dit artikel geeft een overzicht van de sectoren en soorten bedrijven die voordeel zullen hebben bij het gebruik van CMMS.

Zoals de definitie van CMMS aangeeft, is een Computerized Maintenance Management System allesbehalve een eenvoudige software voor interventiebeheer of voorraadbeheer. Laten we eens inzoomen op het gebruik van het instrument volgens de sectoren en soorten bedrijven.

Het gebruik van CMMS is niet beperkt tot grote bedrijven 

Lange tijd werd software voor onderhoudsbeheer beschouwd als iets dat voorbehouden was aan grote ondernemingen. Kleine eenheden moeten echter hun voorraden beheren en het gebruik van de apparatuur maximaliseren. Er bestaan CMMS-oplossingen voor kleine bedrijven. Zij bieden beperktere functionaliteiten, aangepast aan kleine ondernemingen. Deze oplossingen richten zich op de kernproblemen van kleine bedrijven: productiviteit (apparatuur en werk traceren) en voorraad- en middelenbeheer (roosters en werkorders).

Welke sectoren maken gebruik van CMMS?

Talrijke sectoren maken gebruik van software voor onderhoudsbeheer. CMMS kan worden gebruikt wanneer een onderneming de goede werking van een reeks apparaten moet garanderen.

Het gebruik van onderhoud met bijstand door industriële KMO's

CMMS voor KMO's wordt vooral gebruikt in de industriële sector. KMO's die over een productiemiddel beschikken of zware installaties beheren, gebruiken CMMS om pannes op productielijnen te vermijden.

Andere sectoren die CMMS gebruiken

In de vastgoedsector wordt CMMS gebruikt om gegevens met betrekking tot het onderhoud van gebouwen te centraliseren. Deze informatie wordt gebruikt om technische routine-interventies te plannen. Transportbedrijven gebruiken deze oplossingen om het onderhoud van hun wagenpark te organiseren. Bedrijven in de medische sector gebruiken dit systeem om te anticiperen op storingen (preventief onderhoud). Dit versterkt de betrouwbaarheid van het ziekenhuissysteem en de gezondheidsapparatuur.

CMMS gebruikt door bedrijven die industriële prestaties nastreven

Met de opkomst van Industrie 4.0 staan er steeds meer machines op productielijnen. Als gevolg daarvan nemen de onderhoudsvereisten toe. Om de kosten te optimaliseren, maken industriële onderhoudsafdelingen gebruik van digitale hulpmiddelen. De onmiddellijke aard van de gegevens maakt het mogelijk sneller te reageren. De verzamelde informatie wordt gekapitaliseerd en gedeeld tussen alle technici. Dit maakt de implementatie van een echte voorspellende onderhoudsstrategie in Industrie 4.0 mogelijk. CMMS voor KMO's wordt gebruikt als een strategische hefboom. Het maakt deel uit van de digitale overgangsstrategie die industriële KMO's moeten uitvoeren om hun prestaties te optimaliseren.

Het gebruik van CMMS door starters op het gebied van facility management

Startende facilitaire bedrijven (uitbestede algemene diensten) zijn ook gebruikers van CMMS voor startende bedrijven. Ondersteund onderhoud versterkt de toegevoegde waarde van de dienst die zij aan de industrie aanbieden. Facility managers gebruiken CMMS om kosten te besparen door bepaalde taken te automatiseren. Veel start-ups bieden ondersteuning voor de invoering van facility management gekoppeld aan CMMS.

Het gebruik van geautomatiseerd onderhoudsbeheer in de overheidssector

CMMS voor de openbare sector is ook zeer wijdverbreid. Het wordt met name gebruikt voor het onderhoud van openbare voorzieningen. Het maakt het geassisteerde onderhoud mogelijk van sportinstallaties, maar ook van openbare verlichting, wegen- en telecommunicatienetwerken en infrastructuren zoals luchthavens of stations. In de overheidssector zijn aanbestedingen het voorwerp van soms zeer lange en ingewikkelde processen. Het gebruik van ondersteunde onderhoudssoftware kan tijd besparen bij de vervanging van onderdelen door de aankoopdienst snel in te schakelen.

Wilt u meer weten over CMMS? Wij raden u aan de volgende onderwerpen te lezen:

 

 

Terug naar artikelen