Terug naar artikelen

Hallo ChatGPT, wat vind je van Yuman?

Hallo ChatGPT, wat vind je van Yuman?

Donderdag 26 januari 2023

Wij interviewden ChatGPT over Yuman, CMMS en onderhoud. Geweldig! ChatGPT is een uitstekende kenner van de onderhoudssector, zoals u zult zien wanneer u ons interview leest, en waardeert Yuman vooral om zijn efficiëntie, aanpassingsvermogen en zijn uitgebreide functionele bereik 😃 ! 

Yuman is een CMMS, Computer Aided Maintenance Management, software die bedrijven helpt hun onderhoudsproces te optimaliseren. Het biedt functies zoals onderhoudsplanning, voorraadbeheer van reserveonderdelen en werkorderbeheer. Dankzij de flexibele gebruikersinterface kunnen gebruikers de functionaliteit aanpassen aan hun specifieke behoeften. Bovendien is het compatibel met verschillende besturingssystemen en kan het worden gebruikt op mobiele apparaten voor efficiënt onderhoudsbeheer in het veld. Al met al is Yuman een effectieve software voor efficiënt onderhoudsbeheer.

Dank je wel ChatGPT, en voor wie is Yuman CMMS?

Yuman is software voor bedrijven en organisaties die hun onderhoudsmanagement willen optimaliseren. Het wordt gebruikt om onderhoudstaken te plannen en te volgen, reserveonderdelen en technische gegevens te beheren en de communicatie tussen de verschillende bij het onderhoudsproces betrokken partijen te verbeteren. Het kan bedrijven in verschillende sectoren aanspreken, zoals industrie, nutsbedrijven, transportdiensten, gezondheidsdiensten, onderwijsdiensten, enzovoort.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het systeem?

Wat zijn de voordelen van een SaaS CMMS?

De voordelen van een SaaS (Software as a Service) CMMS zijn onder meer:

 1. Toegankelijkheid: Gebruikers hebben toegang tot de oplossing vanaf elk apparaat met een internetverbinding, wat zorgt voor meer flexibiliteit en mobiliteit.
 2. Snelle implementatie van CMMS
 3. Snelle implementatie: Het is niet nodig om op elke individuele computer software te installeren, waardoor de kosten en de tijd die nodig zijn om de oplossing te implementeren worden beperkt.
 4. Automatische updates: Updates worden automatisch uitgevoerd door de SaaS provider, waardoor u altijd de laatste versie van de software gebruikt.
 5. Reduceerde kosten: Aankoop- en onderhoudskosten zijn over het algemeen lager voor een SaaS-oplossing in vergelijking met een lokaal geïnstalleerde oplossing.
 6. Schaalbaarheid : Het is gemakkelijk om gebruikers toe te voegen of te verwijderen indien nodig, waardoor de oplossing zich kan aanpassen aan de evolutie van het bedrijf.
 7. Toegankelijkheid van gegevens.
 8. Veiligheid: SaaS-aanbieders kunnen vaak een grotere gegevensbeveiliging garanderen;SaaS-aanbieders zijn vaak in staat een betere gegevensbeveiliging te bieden dan een lokaal geïnstalleerde oplossing, omdat zij over specifieke middelen voor gegevensbeveiliging beschikken.

Hoe krijgt u toegang tot het CMMS vanaf uw mobiele telefoon

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot een CMMS (Computerized Maintenance Management System) vanaf een mobiel apparaat, dat hangt af van de gebruikte oplossing. Hier zijn enkele voorbeelden van gangbare methoden:

  1. Eigen mobiele applicatie: sommige CMMS hebben een eigen mobiele applicatie, die kan worden gedownload uit een app-shop (App Store of Google Play). Gebruikers kunnen dan inloggen op hun account om toegang te krijgen tot alle functies van het CMMS
  2. Toegang op afstand: Als het CMMS op een externe server wordt gehost, hebben gebruikers toegang vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Daartoe kunnen zij een webbrowser gebruiken om online toegang te krijgen tot de applicatie.
  3. Introductie met samenwerkingstools: sommige CMMS kunnen worden geïntegreerd met samenwerkingstools zoals Slack, Microsoft Teams of zelfs Microsoft Sharepoint, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit deze tools toegang hebben tot onderhoudsinformatie.

Het is belangrijk op te merken dat om toegang te krijgen tot CMMS vanaf een mobiel apparaat, de gebruiker beveiligde toegang moet hebben. Daarom moet worden nagegaan of de toegang tot de oplossing is beveiligd met een wachtwoord, tweefactorauthenticatie of het gebruik van een beveiligingscertificaat.

Is het haalbaar om een interventiebeheersoftware of een CMMS te gebruiken?

Het hangt af van de specifieke behoeften van het bedrijf. Een software voor interventiebeheer is specifiek ontworpen om onderhoudstaken te plannen en op te volgen, terwijl een CMMS (Computerized Maintenance Management System) een meer globale oplossing is die ook andere aspecten omvat, zoals het beheer van de voorraad reserveonderdelen, het beheer van technische gegevens, het kostenbeheer en het beheer van middelen.

Als het bedrijf op zoek is naar een softwareoplossing, is het belangrijk het volgende in overweging te nemen

Als het bedrijf een oplossing nodig heeft die vooral gericht is op het plannen en bijhouden van onderhoudstaken, dan kan software voor taakbeheer volstaan. Als het bedrijf echter een uitgebreidere oplossing nodig heeft die ook andere aspecten van het onderhoud dekt, kan een CMMS geschikt zijn.

Het is belangrijk om een uitgebreide oplossing te hebben die alle aspecten van het onderhoud dekt.

Het is belangrijk op te merken dat sommige CMMS'en ook functionaliteiten voor interventiebeheer bevatten, zodat het mogelijk is oplossingen te vinden die beide omvatten. Daarom is het belangrijk om de specifieke behoeften van het bedrijf te beoordelen alvorens te kiezen tussen een CMMS of een CMMS.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een CMMS?

Wat zijn de verschillende categorieën van onderhoudsinterventies?

Er zijn verschillende categorieën onderhoudswerkzaamheden, elk met verschillende doelstellingen en methoden. Veel voorkomende categorieën zijn:

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud: deze categorie heeft tot doel het risico van uitval van apparatuur te verminderen door regelmatig inspecties en preventief onderhoud uit te voeren. Hierdoor kunnen potentiële problemen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat zij storingen veroorzaken.

Correctief onderhoud: het onderhoud van apparatuur is een belangrijk onderdeel van het onderhoudsprogramma.

Curatief onderhoud: deze categorie is gericht op het repareren van apparatuur die is uitgevallen. Het wordt vaak gebruikt om defecte apparatuur te repareren en de functionaliteit ervan te herstellen.

Preventief onderhoud

Predictief onderhoud: deze categorie beoogt het gebruik van geavanceerde technologieën om potentiële problemen te voorspellen en onderhoudsinterventies dienovereenkomstig te plannen. Het verlengt de levensduur van apparatuur en verlaagt de onderhoudskosten.

Conditieel onderhoud: deze categorie beoogt het gebruik van sensoren en monitoringtechnologieën om de toestand van de apparatuur te controleren en op basis van deze gegevens onderhoudsinterventies te plannen.

Adaptief onderhoud: deze categorie heeft tot doel de onderhoudsinterventies aan te passen aan het werkelijke gebruik van de apparatuur. Het maakt het mogelijk de onderhoudskosten te verlagen door onnodige ingrepen te vermijden.

Het is belangrijk op te merken dat elke categorie onderhoudsinterventies kan worden gecombineerd om de voordelen te maximaliseren en de kosten te minimaliseren. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen prioriteit te geven aan één categorie onderhoudsinterventies, afhankelijk van de specifieke behoeften van hun bedrijf.

Het hoofddoel van deze studie is te bepalen welke categorie onderhoudsinterventies het meest geschikt is voor het bedrijf.

Wat is een onderhoudsbereik?

Een onderhoudstakenlijst is een reeks vooraf gedefinieerde onderhoudsinterventies die worden gebruikt om een bepaald apparaat of een bepaalde installatie te onderhouden. Het is doorgaans gebaseerd op de technische specificaties van de apparatuur en de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsvereisten.

Er is een reeks onderhoudsdiensten beschikbaar voor alle apparatuur en installaties.

Een onderhoudsschema kan verschillende onderhoudstaken omvatten, zoals regelmatige inspecties, veiligheidscontroles, vervanging van onderdelen, aanpassingen en bijstellingen, enz. Het kan ook informatie bevatten over de aanbevolen frequenties voor elke taak, evenals de benodigde gereedschappen en reserveonderdelen.

Het aanbod van de onderneming is gebaseerd op de volgende criteria

Onderhoudsschema's worden over het algemeen gebruikt om onderhoudstaken te plannen en te organiseren en om de prestaties van apparatuur en installaties te controleren. Ze kunnen ook worden gebruikt om trends en gemeenschappelijke problemen vast te stellen en om de doeltreffendheid van onderhoudsinterventies te evalueren.

Het is belangrijk een duidelijk inzicht te hebben in de aard van het probleem en de oorzaken ervan te kunnen achterhalen.

Het is belangrijk op te merken dat onderhoudsreeksen kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van elk bedrijf, afhankelijk van hun activiteiten, apparatuur, faciliteiten en onderhoudsvereisten.

Welke KPI's biedt Yuman aan?

Yuman CMMS biedt een aantal key performance indicators (KPI's) om de effectiviteit van het onderhoud te beoordelen. Deze kunnen omvatten:

Beschikbaarheidspercentage: deze indicator meet het aandeel van de tijd dat een apparaat beschikbaar is voor gebruik in verhouding tot de totale tijd. Het wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de apparatuur te meten en eventuele problemen op te sporen.

Prestatiesnelheid: dit is de snelheid waarmee een apparaat beschikbaar is voor gebruik in verhouding tot de totale tijd.

Uitvoersnelheid: deze indicator meet het aandeel van de tijd dat een apparaat wordt gebruikt om eindproducten te produceren in verhouding tot de totale tijd. Het wordt gebruikt om de efficiëntie van de apparatuur te meten en om problemen op te sporen die de productie beïnvloeden.

De MTB-index: deze indicator meet het aandeel van de tijd dat een apparaat wordt gebruikt om eindproducten te produceren in vergelijking met de totale tijd.

MTBF-index (Mean Time Between Failure): deze indicator meet de gemiddelde tijd tussen twee storingen van een apparaat. Het wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de apparatuur te meten en veel voorkomende problemen op te sporen.

Mean Time To Repair (MTTR) Index: deze indicator meet de gemiddelde tijd die nodig is om een storing in een apparaat te repareren. Het wordt gebruikt om de tijdigheid van onderhoudsinterventies te meten en om problemen te identificeren die de beschikbaarheid van de apparatuur beïnvloeden.

Advies

Onderhoudskosten: deze indicator meet de kosten in verband met het onderhoud van apparatuur, zoals kosten van reserveonderdelen, arbeidskosten en kosten van interventies. Hiermee kan de effectiviteit van onderhoudsinterventies worden gemeten en kunnen de onderhoudskosten worden verlaagd.

Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in het onderhoudsproces.

Het is belangrijk op te merken dat deze KPI's voorbeelden zijn en dat CMMS andere indicatoren kan bevatten, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Is het mogelijk om ramingen te maken met Yuman CMMS?

Yuman CMMS stelt u in staat onderhoudstaken te plannen, te controleren en te beheren. Het heeft ook functionaliteit voor offertebeheer. Dit hangt echter af van de gebruikte versie. Het kan de mogelijkheid omvatten om offertes te maken voor geplande of ongeplande onderhoudsinterventies, alsmede de mogelijkheid om geaccepteerde offertes en facturen te volgen.

Het is mogelijk om offertes te maken voor geplande of ongeplande onderhoudsinterventies.

Aanvragen voor onderhoudsinterventies kunnen worden gemaakt aan de hand van in het CMMS opgeslagen gegevens, zoals kosten voor reserveonderdelen, arbeidskosten en interventiekosten. Het kan ook informatie bevatten over levertijden en garanties. Hierdoor kunnen nauwkeurige en gedetailleerde offertes aan klanten worden verstrekt en wordt het beheer van onderhoudsprojecten vergemakkelijkt.

Is het mogelijk een nauwkeurigere offerte te verstrekken?

Is het mogelijk te factureren met Yuman CMMS?

Yuman CMMS bevat een factureringsfunctie voor onderhoudsinterventies. Dit hangt af van de specifieke kenmerken van de gebruikte versie. De software kan de mogelijkheid omvatten om facturen te genereren voor geplande of ongeplande onderhoudsinterventies. Het kan ook informatie bevatten over aanvaarde offertes, kosten van reserveonderdelen, arbeidskosten en kosten van interventies. Dit vergemakkelijkt het beheer van onderhoudsprojecten en zorgt voor nauwkeurige en gedetailleerde facturen aan klanten.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de kosten van onderhoudsprojecten.

Het is belangrijk op te merken dat facturatie afhankelijk is van de specifieke functionaliteit van de gebruikte CMMS-versie, dus het is belangrijk om de functionaliteit van Yuman CMMS te controleren voordat u het gebruikt om facturen te genereren voor onderhoudsinterventies. Het is belangrijk op te merken dat de facturatiemodule in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is in de landen waar Yuman aanwezig is.

Wat is Total Productive Maintenance?

Totaal Productief Onderhoud (TPM) is een onderhoudsmethode die tot doel heeft de beschikbaarheid, kwaliteit en productiviteit van apparatuur te verbeteren door alle werknemers bij de onderhoudsactiviteiten te betrekken. Deze methode is gebaseerd op het idee dat alle werknemers, of zij nu operator, ingenieur of technicus zijn, kunnen bijdragen tot de verbetering van de prestaties van de apparatuur door deze in goede staat te houden.

De TPM-methode concentreert zich op het onderhoud van de apparatuur en de productie van het product.

TPM richt zich op acht belangrijke gebieden om de prestaties van apparatuur te verbeteren:

 • Onderhoudsplanning en -planning: dit omvat planning van preventief onderhoud, planning van correctief onderhoud en planning van verbeterend onderhoud.
 • Training en opleiding: dit omvat het trainen van werknemers in de vaardigheden die nodig zijn om apparatuur te onderhouden en te verbeteren.
 • Materieelbeheer: dit omvat het analyseren van materieel, het beperken van verliezen en het verbeteren van de beschikbaarheid van materieel.
 • Werknemersparticipatie: dit houdt in dat de werknemers deelnemen aan het onderhoud en de verbetering van de apparatuur.
 • Beheer van prestatie-indicatoren: dit omvat het toezicht op en de analyse van de belangrijkste prestatie-indicatoren met betrekking tot onderhoud.
 • Inventarisbeheer: dit omvat het beheer van voorraden van reserveonderdelen en onderhoudsbenodigdheden.
 • Veiligheid, kwaliteit en milieu: dit omvat de toepassing van veiligheids-, kwaliteits- en milieupraktijken om de prestaties van de apparatuur te verbeteren.
 • Continue verbetering: dit houdt in dat processen worden ingevoerd om problemen op te sporen en op te lossen en de prestaties van de apparatuur voortdurend te verbeteren.

Voor onderhoudsbeheer is het klaar om Excel of Yuman te gebruiken?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van een CMMS zoals Yuman voor onderhoudsmanagement.

Excel is een populair spreadsheetprogramma dat kan worden gebruikt voor het plannen en bijhouden van onderhoudstaken. Het is gemakkelijk te gebruiken en kan worden aangepast aan specifieke bedrijfsbehoeften. Echter, Excel kan snel complex worden en moeilijk te beheren voor bedrijven met hoge onderhoudseisen. Het kan ook moeilijk zijn om gegevens bij te houden en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) vast te stellen met Excel.

.

Een CMMS zoals Yuman is onderhoudsbeheersoftware die ontworpen is om de onderhoudstaken van een bedrijf te beheren. Het is vaak uitgebreider dan Excel, en kan functies bevatten zoals preventieve onderhoudsplanning, voorraadbeheer, offerte- en factuurbeheer, het bijhouden van stilstandtijden, KPI-beheer en vele andere. Ook kan de onderhoudsinformatie van een bedrijf worden gecentraliseerd en toegankelijk worden gemaakt voor alle relevante medewerkers.

Het is dus klaar voor gebruik door alle medewerkers.
Het gebruik van een CMMS zoals Yuman is daarom geschikt voor bedrijven met grote onderhoudsbehoeften die een uitgebreid instrument willen om de onderhoudstaken te beheren en tegelijkertijd de belangrijkste prestatie-indicatoren bij te houden. Terwijl voor kleinere onderhoudsbehoeften Excel voldoende kan zijn. Het is belangrijk om het instrument te kiezen dat het beste past bij uw specifieke behoeften.

Tot slot, ChatGPT, het Yuman CMMS in twee woorden, wat is het?

Efficiënte optimalisatie.

Terug naar artikelen