Terug naar artikelen

Hoe kunt u profiteren van digitale transformatie?

Hoe kunt u profiteren van digitale transformatie?

Dinsdag 26 oktober 2021

De markten veranderen radicaal, met als gevolg nieuwe manieren van werken, nieuwe behoeften, nieuwe verlangens, nieuwe manieren van communiceren en consumeren. Digitalisering stelt bedrijven in staat hun prestaties te verbeteren, de productiviteit te verhogen en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

De digitale revolutie verandert de wereld op vele manieren en moderne technologieën veranderen de manier waarop we met elkaar omgaan, communiceren en producten en diensten consumeren als nooit tevoren. Ondernemingen, ongeacht hun grootte of bedrijfstak, moeten voorbereid zijn om aan de behoeften en eisen van hun nieuwe klanten te voldoen. Technologie en digitalisering hebben tal van nieuwe mogelijkheden geopend om hun productieprocessen en de manier waarop zij zich op de markt positioneren en met hun klanten communiceren, te verbeteren.

Deze digitale revolutie doet zich met name voor in de wereld van het gebouwen- en industrieel onderhoud, waar de nieuwste generatie instrumenten, zoals het Yuman CMMS, met zijn krachtige inter- en intra-bedrijfssamenwerkingsmogelijkheden, nieuwe werkmethoden en uitwisselingen tussen de bij de sector betrokken mannen en vrouwen mogelijk maakt.

Wat is digitale transformatie?

Digitale bedrijfstransformatie gaat niet over het hebben van een grotere digitale aanwezigheid; het is een transformatieproces dat alle gebieden en niveaus van een bedrijf beïnvloedt en strategische planning vereist om betere resultaten te genereren.

De digitale transformatie van het bedrijf zou een langzaam proces kunnen zijn dat, om zinvol te zijn, productiviteitsoptimalisatie moet opleveren. Voordat u met een digitaliseringsproces begint, is het van essentieel belang uw doelstellingen te bepalen, te weten wat uw concurrenten doen en hoe digitalisering uw relatie met de consument kan verbeteren. Waarom zou u digitale transformatie in uw bedrijf omarmen?

1. Productiviteit verhogen

Digitalisering van bedrijven stelt u in staat alle productieprocessen beter te evalueren, elke stap intensief te analyseren en problemen, ongerijmdheden en uitdagingen nauwkeurig op te sporen. De digitalisering van documenten en de opheffing van ruimtelijke en temporele belemmeringen resulteren in de optimalisering van de middelen en de stroomlijning van de productie- en afzetprocessen.

2. Vermindering van de exploitatiekosten

Digitalisering van bedrijven vermindert de bedrijfskosten tot 20% en verhoogt de efficiëntie. Het maakt ook een doeltreffend kostenbeheer mogelijk, wat een doeltreffender controle van de productie- en verkoopprocessen betekent. Digitalisering stelt bedrijven ook in staat nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe bronnen van inkomsten te creëren.

3. Verbetering van de klantervaring

Een ander voordeel van digitalisering voor bedrijven is dat het een betere klantenervaring en een betere communicatie met de klanten mogelijk maakt. Digitalisering zorgt voor een nauwere band met klanten en potentiële klanten en creëert voor hen toegevoegde waarde. Het maakt ook het gebruik mogelijk van nieuwe verkoopkanalen, zoals e-commerce of sociale medianetwerken. Door eenvoudigweg een website te ontwikkelen kan uw bedrijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de markt aanwezig zijn.

4. Vergemakkelijken van de integratie van interne processen

Digitalisering maakt een betere organisatie van de bedrijfsdiensten mogelijk door de automatisering en systematisering van de workflows. Dit proces verhoogt de consistentie van het verrichte werk, aangezien alle werknemers die aan een workflow deelnemen en dezelfde instructies volgen, nu gesynchroniseerd kunnen werken. Dit verhoogt de efficiëntie en doeltreffendheid. Het vergemakkelijkt ook de afstemming van bedrijfs-, werknemers- en klantendoelstellingen. Databanken, die nu automatisch worden opgebouwd uit de eenvoudige verzameling van nieuwe gegevens, krijgen ook een fundamentele rol in de besluitvorming.

5. Opening van nieuwe marktkansen

De digitalisering van ondernemingen maakt het ook mogelijk nieuwe markten aan te boren. Vóór de ontwikkeling van de technologie was afstand een obstakel voor de internalisering van ondernemingen; vandaag volstaan een goede digitale communicatiestrategie en een goede logistiek om nieuwe markten te bereiken.

6. Versterk en verbeter uw merk

Voor veel bedrijven betekent digitalisering niet alleen dat hun interne processen vloeiender worden, maar ook dat de organisatie een beslissend concurrentievoordeel op de markt krijgt.

Hoe kan een bedrijf doeltreffend worden gedigitaliseerd?

Digitalisering van een bedrijf is geen doel, maar een middel om het bedrijfsbeheer te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Digitalisering is momenteel geen optie, maar een noodzaak als u wilt dat uw bedrijf succesvol is. Als gevolg van de voortdurende en snelle technologische veranderingen is de markt radicaal veranderd. De consumenten hebben hun gewoonten, hun behoeften, hun verlangens, hun manieren van communiceren en consumeren veranderd. Als u dit nieuwe scenario niet kunt lezen en begrijpen, zal al het geld dat u uitgeeft aan de beste technologieën en toepassingen geen verschil maken voor uw organisatie.

Een doeltreffende digitale bedrijfstransformatie moet op deze drie pijlers berusten: mensen, geautomatiseerd informatiebeheer, intelligente digitale communicatie.

Digitalisering betekent niet alleen minder papier en meer digitale aanwezigheid; deze acties zijn bovendien gevolgen van de digitale evolutie. Een echte digitale transformatie moet betrekking hebben op alle gebieden van het bedrijf.

Terug naar artikelen