Powrót do artykułów

Dlaczego system CMMS dla utrzymania ruchu w przemyśle?

Dlaczego system CMMS dla utrzymania ruchu w przemyśle?

Poniedziałek 11 maj 2020

Chociaż w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy, firmy przemysłowe wciąż są dalekie od zakończenia transformacji cyfrowej. Dotyczy to zwłaszcza ich działów utrzymania ruchu, dla których dystrybucja najnowszego systemu CMMS dopiero się zaczyna.

> Dlaczego CMMS?

.

Długoletni pionierzy w dziedzina CMMS W porównaniu z utrzymaniem nieruchomości i obsługą posprzedażową, utrzymanie ruchu w przemyśle nie przyjęło jeszcze w pełni mobilności, chmury i centrów danych, technologii, które mimo to oznaczają znaczny wzrost produktywności i konkurencyjności.

Pierwszym, który przyjął CMMS, było opracowanie oprogramowania nowej generacji, które obecnie jest wykorzystywane w sektorze przemysłowym.

Czy pierwsi będą ostatnimi? W tym artykule przyglądamy się rozpowszechnieniu nowoczesnych systemów CMMS w tych różnych sektorach przemysłu, w tym w sektorze opieki zdrowotnej. Znajdziesz tu również informacje na temat koncepcji Total Productive Maintenance, zarządzania uszkodzonymi częściami, połączonych obiektów w przemyśle oraz decyzji o wymianie środka technicznego na miejscu. Miłego czytania!

Jest to rewolucyjna koncepcja, wymyślona przez Japończyka (50 lat temu!) pozwalająca firmom przemysłowym przejść od reaktywnego utrzymania ruchu do proaktywnego utrzymania ruchu łączącego prewencję i prognozowanie oraz zaangażowanie wszystkich pracowników. To jest właśnie Total Productive Maintenance. Składa się ona z ośmiu zasad, ośmiu filarów, które muszą być bezwzględnie stosowane w celu dokonania tej przemiany. W artykule Total Productive Maintenance a CMMS, przedstawiamy jak i dlaczego CMMS jest niezbędny dla powodzenia tego projektu.

.

Konserwacja uszkodzonych części

.

W każdym przedsiębiorstwie przemysłowym zagospodarowanie rozlanych części jest procesem celowym, wymagającym starannego zarządzania. Czas oczekiwania na brakującą część może w znacznym stopniu wpłynąć na czas przestoju urządzenia. Ale z drugiej strony, nadmierne zapasy mogą prowadzić do kosztów przestojów. System CMMS będzie cenną pomocą na wszystkich etapach procesu magazynowania, zaopatrzenia i części zamiennych. Wszystkie te zalety znajdziesz w naszym artykule: Zarządzanie częściami zamiennymi z CMMS.

.

The IIoT: świetlana przyszłość utrzymania ruchu

.

Każdy słyszał o IoT (Internet of Things) lub technologii połączonych przedmiotów, która pozwala przedmiotom codziennego użytku łączyć się ze sobą. Ale czy wiedziałeś o IIoT (Industrial Internet of Things)? Jest to ta sama zasada co IoT, ale dla przemysłu. Wykorzystując czujniki, łączy urządzenia przemysłowe ze sobą i z systemami informatycznymi. W artykule IIoT: świetlana przyszłość utrzymania ruchu przedstawiamy wszystko to, co może zaoferować system CMMS, aby w pełni wykorzystać wdrożenie sieci połączonych obiektów w zakładach produkcyjnych.

.

Jak CMMS pomaga branży kosmetycznej

.

Sektor kosmetyczny jest dziś jednym z filarów światowej gospodarki, a Unia Europejska zajmuje w nim pozycję lidera. Dzięki ciągłym innowacjom i postępującej globalizacji co roku pojawiają się nowe wyzwania. Aby utrzymać linie produkcyjne w warunkach operacyjnych, niezbędna stanie się cyfrowa transformacja poprzez przyjęcie nowoczesnego systemu CMMS. W artykule Jak CMMS pomaga przemysłowi kosmetycznemu? można dowiedzieć się więcej o znaczeniu rozwiązań w zakresie oprogramowania do utrzymania ruchu dla tego sektora przemysłu.

.

CMMS a przemysł spożywczy

.

Przemysł spożywczy jest jednym z ciężkich sektorów przemysłowych. Ta bardzo specyficzna dziedzina musi być w stanie odpowiedzieć na coraz silniejsze wymagania konsumentów i zwiększoną presję ze strony przepisów rządowych. W tej dziedzinie, która skupia się na wytwarzaniu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa są znaczne. Rozwiązanie Computer Aided Maintenance Management, które doskonale dostosowuje się do złożoności wyposażenia technicznego zakładów produkcyjnych, musi bezwzględnie wspierać i organizować misje wewnętrznych i zewnętrznych zespołów technicznych. Artykuł CMMS dla przemysłu spożywczego podejmuje główne aspekty sektora i przedstawia korzyści z wdrożenia rozwiązania?

.

CMMS na miarę wyzwań przemysłu farmaceutycznego

.

Narkotyki od zawsze były nieodłączną częścią naszego życia. Szybko stała się przemysłem i stale dąży do innowacji, a także jest silnie regulowana w celu ochrony zdrowia konsumentów. Aby wyprodukować produkt farmaceutyczny należy przestrzegać szeregu rygorystycznych norm i standardów, ale także Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Artykuł System CMMS wobec wyzwań przemysłu farmaceutycznego pokazuje, w jaki sposób CMMS będzie kluczowym ogniwem w łańcuchu produkcyjnym przemysłu farmaceutycznego;Pokazuje, jak CMMS będzie kluczowym ogniwem w łańcuchu produkcji leków ze względu na możliwość usprawnienia pracy zespołów technicznych, ograniczenia przestojów maszyn i doskonałego wsparcia procesów wymaganych do spełnienia norm. Sektor, w którym w żaden sposób nie da się zrobić gospodarki.

Szpitale, przychodnie, PWSZ, laboratoria posiadają coraz więcej urządzeń technicznych; coraz bardziej niezbędnych i coraz bardziej zaawansowanych. Wykorzystywane na co dzień przez personel medyczny, stają się narzędziami o coraz większej niezawodności w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Oprócz urządzeń takich jak skanery i rezonans magnetyczny, w ostatnim czasie pojawiły się nowe podłączone urządzenia. Stanowią one znaczną pomoc dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego, a ich doskonałe funkcjonowanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa, zdrowia pacjentów i ciągłości świadczenia usług. Mnożenie urządzeń technicznych powoduje, że ich utrzymanie staje się coraz trudniejsze. W istocie wymaga to bardziej precyzyjnego planowania, lepszego monitorowania i wzmocnionego zarządzania uczestnikami. Artykuł CMMS w sektorze medycznym obejmuje wszystkie wkłady CMMS w sektorze medycznym.

.

Kosmos i CMMS

Światowy rynek lotniczy osiągnął wartość prawie 343 mld USD w 2019 r., po tym jak w ciągu ostatnich 5 lat rósł ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) o ponad 3%. Liczby te podane są przed kryzysem covid-19. Przyszłe wartości będą oczywiście korygowane w dół, choć nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu.

CMMS odgrywa tu zatem istotną podwójną rolę, zarówno w fazach produkcji urządzeń, dla utrzymania linii produkcyjnych w stanie operacyjnym, jak i dla zapewnienia konserwacji użytkowanego sprzętu. Krytyczność tej branży dotycząca warunków bezpieczeństwa pasażerów wymaga wdrożenie specjalistycznych, solidnych, wysokowydajnych systemów CMMS i zagwarantowanie ich szybkiego przyswojenia przez podmioty zajmujące się utrzymaniem ruchu w tym wymagającym sektorze.

.

Autonomiczne utrzymanie ruchu & CMMS

Przedsiębiorstwa przemysłowe coraz częściej powierzają pewne czynności konserwacyjne, zwykle najprostsze, bezpośrednio operatorom użytkującym maszyny: jest to tak zwane autonomiczne utrzymanie ruchu. Autonomiczna konserwacja zapewnia lepszą opiekę nad sprzętem, zwiększa zaangażowanie operatora i uwalnia zespoły konserwatorów do wykonywania bardziej złożonych technicznie zadań.

>.

Innymi słowy, to tak jakbyś przed uruchomieniem samochodu zajrzał pod maskę, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku: zmniejszy się ryzyko awarii i nie będziesz ciągle odkładał na później wizyty u mechanika z powodu drobnych usterek. Taki monitoring, prowadzony codziennie lub nawet kilka razy dziennie, będzie zazwyczaj generował dane, które muszą być przetwarzane, analizowane i włączane do monitorowania żywotności urządzeń. To właśnie tutaj CMMS wchodzi na swoje miejsce: Okryj więcej w naszym artykule

.

FMECA & CMMS

Analiza FMECA, czyli badanie trybów awarii urządzenia przemysłowego, ich skutków i krytyczności, pozwala na identyfikację i skatalogowanie rodzajów awarii, którym mogą ulec maszyny linii produkcyjnej, oraz na określenie przyczyn awarii;Opracowanie to umożliwia identyfikację i skatalogowanie rodzajów awarii, jakim mogą ulec maszyny linii produkcyjnej, wyszczególnienie skutków wystąpienia tych awarii oraz, biorąc pod uwagę krytyczność każdego urządzenia, ukierunkowanie działań z zakresu utrzymania prewencyjnego w sposób możliwie najbardziej zbliżony do potrzeb. Badanie to zakłada z jednej strony łatwy dostęp do aktualnych danych o urządzeniach, a z drugiej możliwość ciągłego kontynuowania badania poprzez uwzględnienie efektu działań wdrożonych po analizie FMECA. Dlategoanalizy FMECA nie można przeprowadzić bez CMMS.

.

Ważność konserwacji zapobiegawczej

.

Zapobiegawczy serwis i okresowy monitoring urządzeń przynosi firmom wiele korzyści. Dowiedz się więcej w ten artykuł : W artykule opisano korzyści płynące z konserwacji zapobiegawczej w zakresie: spójnego zwrotu z inwestycji, wydłużenia żywotności sprzętu, zwiększenia produktywności, motywacji i bezpieczeństwa zespołów technicznych, jakości usług itp;Po raz pierwszy firma zaangażowała się w rozwój nowego produktu lub usługi i udało jej się to z pomocą zespołu ekspertów i.

>.

 

.

Przy okazji, naszą ambicją jest zaoferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na założenie konta, odkryjesz najnowsze w tej kategorii oprogramowanie.

.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

 

.

📰   Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów