Terug naar artikelen

Luchtvaartindustrie en CMMS

Luchtvaartindustrie en CMMS

Donderdag 10 december 2020

Met de gezondheidscrisis in verband met de coronavirusepidemie (Covid-19) zien vliegtuigfabrikanten zoals Airbus, Safran of Dassault en alle bedrijven in deze grote industriële sector er somber uit. En toch heeft de navigatieapparatuur, ongeacht de economische situatie, net als de infrastructuur een onvermijdelijke behoefte aan onderhoud dat, als het niet gecontroleerd wordt, niet alleen aanzienlijke extra kosten met zich mee kan brengen, maar ook direct het leven van de mensen in gevaar kan brengen.

> Waarom een CMMS voor industrieel onderhoud?

Het onderhoud van vliegtuigen blijft tot op de dag van vandaag voorbeeldig, en alle betrokken actoren tonen een uitzonderlijk niveau van professionaliteit en striktheid, met als gevolg een beperkt aantal rampen.

In dit artikel zullen we zien hoe CMMS (Computerized Maintenance Management System) software de essentiële oplossing is voor het monitoren van onderhoudsoperaties, het optimaliseren van de preventieve onderhoudsstrategie en bijgevolg het verzekeren dat de vliegende vliegtuigen en de luchthavenuitrusting en -faciliteiten altijd in goede staat zijn.

LUCHTVAARTONDERHOUD, DOELSTELLINGEN & STRATEGIE 

Vliegtuigonderhoudswerkzaamheden worden gekwalificeerd met de term "Maintenance Repair and Overhaul" (MRO). Het is het geheel van onderhoudsactiviteiten van de sector (reglementair, verplicht en periodiek) dat over het algemeen in 4 categorieën wordt onderverdeeld: 

 • Onderhoudsniveau A: moet elke maand worden uitgevoerd
 • Onderhoudsniveau B: moet om de 3 maanden worden uitgevoerd
 • Onderhoudsniveau C: moet elk jaar worden uitgevoerd
 • Onderhoudsniveau D: moet om de 4-5 jaar worden uitgevoerd

Aeronautical MRO heeft voornamelijk betrekking op baanonderhoud, onderhoud van de hoofdstructuur, motoronderhoud en onderhoud van componenten en apparatuur.  

Wat zijn dan de doelstellingen en strategie van dit onderhoud? 

De doelstellingen van het onderhoud

Het belangrijkste doel van luchtvaartonderhoud, en meer specifiek van vliegtuigonderhoud, is om vliegtuigen zo lang mogelijk te laten vliegen. Daartoe heeft de ATA (Air Transport Association of America) in 1980 de MSG-3-norm gepubliceerd. Deze norm stelt een gepland onderhoudsprogramma vast voor alle nieuwe vliegtuigmodellen voordat deze in commerciële dienst worden genomen en definieert vier regelmatige, effectieve en meetbare onderhoudsdoelstellingen: 

 • Ervoor zorgen dat aan de inherente veiligheids- en betrouwbaarheidseisen van het vliegtuig wordt voldaan
 • In het geval van schade, de veiligheid en betrouwbaarheid op een optimaal niveau te brengen
 • Het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn om het ontwerp en de betrouwbaarheid van de componenten te verbeteren
 • Deze doelstellingen te bereiken tegen de laagst mogelijke totale kosten, rekening houdend met de kosten voor onderhoud en stilstand.

De MSG-3-norm erkent dat regelmatig onderhoud alleen de inherente tekortkomingen in het ontwerp van het systeem voor veiligheid en betrouwbaarheid van vliegtuigen niet kan verhelpen. Routinematig onderhoud kan alleen voorkomen dat het vliegtuig verslechtert. Als de beoordeling ervan onbevredigend wordt geacht, zijn er ontwerpwijzigingen nodig.

Onderhoudsstrategie

Voor onderhoudstechnici is de belangrijkste uitdaging om vliegtuigen zonder enige onderbreking luchtwaardig te houden, of op zijn minst hun stilstand tot een minimum te beperken. Aangezien dit onderhoud moet plaatsvinden tijdens tussenlandingen, is het inderdaad beter om geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren terwijl het vliegtuig in vlucht is 😉.

Hoe moet een vliegtuig dan worden onderhouden? 

Volgens de door de autoriteiten vastgestelde doelstellingen en het door de MSG-3 vastgestelde proces past de luchtvaartindustrie de volgende strategieën toe: 

 • Redundantiestrategie: dit betekent dat alle essentiële functies van het vliegtuig door verschillende systemen kunnen worden uitgevoerd, waarbij een functionerend apparaat automatisch en onmiddellijk een defect onderdeel kan vervangen. Zo wordt in het ontwerp redundantie ingebouwd in de systemen en componenten van het vliegtuig, zodat een systeemfout geen invloed heeft op de luchtwaardigheid van het vliegtuig. Het onderhoud van deze elementen moet zo regelmatig mogelijk worden uitgevoerd. Sommige moderne vliegtuigen hebben tot zeven niveaus van redundantie op hun belangrijkste onderdelen. 

Aan de andere kant zal deze strategie de initiële kosten van het vliegtuig, het onderhoud ervan en het niveau van de ongebruikte voorraad door de exploitant aanzienlijk verhogen. Bijgevolg is deze strategie slechts beschikbaar voor een beperkt aantal onderdelen zoals radio's, radars, GPS, remsystemen, enz. 

 • Line Replaceable Unit (LRU) strategie: dit is de set van componenten die zeer snel kunnen worden vervangen als ze defect zijn. Opgemerkt moet worden dat het uitvallen van een van deze eenheden geen invloed heeft op de vluchtcapaciteit van het vliegtuig en dat de bewaking van deze modules continu wordt uitgevoerd. Deze strategie maakt het dus mogelijk om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren terwijl het vliegtuig in dienst is. Dit betekent niet dat het vliegtuig in vlucht is, maar dat het op de luchtbrug is geparkeerd of op het punt staat om te keren voor een andere vlucht. De Lijnonderhoudsmonteur voert de reparatie dus niet ter plaatse uit, maar vervangt alleen het defecte onderdeel en stuurt het buiten dienst zijnde of defecte onderdeel naar de werkplaats, die de reparatie in een tweede stap zal verzorgen. Omdat nieuwe vliegtuigen volgens modulaire concepten worden ontworpen, wordt deze strategie steeds vaker bepleit. 

 • Minimum Equipment List (MEL) strategie: Dit is de lijst van apparatuur die in werking moet zijn om de navigatie van het vliegtuig te kunnen autoriseren. In feite is het niet verplicht dat alle onderdelen van een vliegtuig in werking moeten zijn om veilig te kunnen vliegen. De strategie rond deze lijst is om te helpen bij het plannen en uitvoeren van storings- en onderhoudswerkzaamheden op een meer gerichte manier. Deze lijst wordt uitgegeven door de OME (Original Equipment Manufacture) en moet worden goedgekeurd door de lokale regelgevende instanties.

Het is de combinatie van deze drie strategieën die de exploitant in staat stelt om het vliegtuig in staat te stellen te blijven vliegen, te voldoen aan de regelgeving en ongeplande stilstand te verminderen. 

Het succes van een vliegtuigonderhoudsstrategie hangt voornamelijk af van de implementatie van onderhoudsmonitoring, en daarom is CMMS onmisbaar voor de industrie.

A CMMS OM DE ONDERHOUDSSTRATEGIE TE VERZEKEREN 

Een applicatie van het Computerized Maintenance Management System (CMMS), dat alle gegevens centraliseert en verwerkt, garandeert een volledige opvolging van elk vliegtuig, definieert hun onderhoudsbehoeften en geeft een geanticipeerd overzicht van de onderhouds- en stilstandtijden. 

Toezicht op de onderhoudswerkzaamheden 

De CMMS-software biedt toegang tot alle informatie die nodig is om het onderhoud van de apparatuur te beheren. Vanaf een vast of mobiel werkstation kunnen managers en technici in realtime informatie opvragen en toevoegen, dankzij functies als: 

Levenscyclus van de apparatuur: Vliegtuigen worden beschreven en geregistreerd in de software met verschillende niveaus van sub-apparatuur. Zo hebben de onderhoudsteams toegang tot deze gegevens en kunnen ze direct de kenmerken en het aantal subuitrustingen bekijken, die na elke operatie worden bijgewerkt. Deze functie optimaliseert de redundantiestrategie omdat ze een tracking van de apparatuur en alle onderdelen ervan mogelijk maakt. De LME kan direct worden bekeken en bestanden met betrekking tot onderdelen (tekeningen, handleidingen, etc.) kunnen worden toegevoegd aan het CMMS, wat resulteert in een beter niveau van informatie over de specifieke kenmerken van elk apparaat en elk onderdeel. Aanzienlijke tijdwinst wordt verkregen door het direct verzamelen van gegevens, waarbij de geautomatiseerde verwerking ervan het mogelijk maakt om de kennisbasis continu te verrijken.

Interventieplanning: de interventieplanning zal onvoorziene stilstand aanzienlijk verminderen, waardoor het onderhoudsschema kan worden georganiseerd en met name gesynchroniseerd met het vluchtschema.

Interventiegeschiedenis: Geeft een overzicht van alle onderhoudswerkzaamheden die aan een vliegtuig worden uitgevoerd. Deze module speelt met name in op de strategie van de hoofdspoorwegonderneming door toegang te bieden tot een storingshistorie. Zo zal de onderhoudsafdeling zich meer richten op een onderdeel dat bijvoorbeeld al meerdere storingen heeft geregistreerd.

Fotobibliotheek met apparatuur: Tijdens een interventie kunnen direct foto's worden gemaakt om het digitale onderhoudslogboek van elk onderdeel te voeden.

Naast de opvolging van onderhoudsinterventies laat de software ook toe:

Voorraden en benodigdheden

Elke technicus heeft toegang tot verschillende voorraadniveaus. Het is mogelijk om het minimale voorraadniveau te bepalen, om de voorraadbewegingen van het magazijn naar de monteur of van de monteur naar het vliegtuig te registreren. Bestellingen van artikelen kunnen ook vanuit de applicatie worden gedaan. Op de CMMS software is het mogelijk om een artikel direct uit de voorraad te halen om het aan een apparaat te bevestigen, het wordt dan automatisch een sub-apparaat. Zo wordt het beheer van reserveonderdelen geoptimaliseerd, zijn de gegevens up-to-date en hebben onderhoudstechnici toegang tot eerder gebruikte referenties en items.

Regulerende vormen

Aangepaste of reglementaire formulieren worden door de technicus ingevuld op zijn mobiele applicatie en opgeslagen in het CMMS. Opname, archivering en bevestiging aan elk onderdeel van het apparaat worden automatisch uitgevoerd en deze informatie is te allen tijde toegankelijk.

Preventief onderhoud

CMMS maakt het mogelijk om onderhoudsreeksen en bijbehorende onderhoudsplannen op te stellen voor een eenvoudige implementatie en beheer van preventief onderhoud. Het aantal storingen of defecten zal aanzienlijk worden verminderd en de vervulling van de onderhoudsverplichtingen van de MRO van niveau A tot en met D zal met succes worden bereikt. 

CONCLUSIE 

De luchtvaartindustrie doet elke dag meer inspanningen om haar onderhoudsstrategieën te optimaliseren en steeds effectiever te maken. Vandaag de dag zijn de sensornetwerken aan boord van vliegtuigen in staat om een enorme hoeveelheid technische gegevens te verzamelen die de gezondheidstoestand van elk gemonitord onderdeel specificeren. Deze gegevens worden direct doorgegeven en gecentraliseerd in de CMMS-software. De beste tools beschikken nu over krachtige algoritmen die in staat zijn om deze massa aan informatie te verteren en te analyseren, zodat toekomstige onderhoudswerkzaamheden voortdurend kunnen worden verfijnd. Ook al is deze aanpak niet geheel nieuw, het wordt nu eindelijk mogelijk gemaakt door de toename van de verwerkingscapaciteit van de computer. Dit is het tijdperk van 4.0 onderhoud.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

 

Terug naar artikelen