Terug naar artikelen

To BIM or not to BIM

To BIM or not to BIM

Donderdag 06 oktober 2022

BIM, voor Building Information Modeling, is een digitaliseringsmethode voor het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van een gebouw op een collaboratieve manier. BIM bestaat uit het aanbieden van één gecentraliseerd, samenhangend en geactualiseerd computersysteem voor het digitaal modelleren van gebouwen, ter vervanging van reeds bestaande representaties, op papier of in digitaal formaat, die voorheen te versnipperd waren en vaak onverenigbaar met elkaar.

Waarom een CMMS voor vastgoedonderhoud?

BIM is een onderwerp dat nu hoog op de agenda van Facility Managers staat, maar dat nog steeds slecht wordt begrepen en daarom nog steeds op grote schaal onderbenut. Sommigen zijn van mening dat het proces van het implementeren van BIM-gegevens te omslachtig is, of dat het kennis van geavanceerde en dure CAD (Computer Aided Design) en 3D-modelleringssoftware vereist om de informatie te kunnen gebruiken. Beide ideeën zijn vandaag de dag niet meer volledig accuraat. We zullen hieronder ingaan op de voordelen van de aanpak, de uitdagingen die moeten worden overwonnen en, omdat dit onderwerp ons bijzonder na aan het hart ligt, zullen we zien hoe we BIM kunnen associëren met  CMMS om het operationele onderhoud van gebouwen te optimaliseren.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BIM-MODELLERING?

Building Information Modeling biedt een rijke 3D-ervaring met digitale simulaties en repetities van alle stadia van het ontwerp-, bouw- en bedrijfsproces. BIM stimuleert ook samenwerking, waardoor digitaal beheer en het delen van informatie mogelijk wordt voor iedereen die betrokken is bij de bouw en exploitatie. De informatie in BIM zorgt voor een beter geïnformeerde besluitvorming, een betere zichtbaarheid voor iedereen, vergemakkelijkt de communicatie tijdens het project en zorgt in het algemeen voor kostenbesparingen en betere resultaten. Laten we de voordelen van BIM eens nader bekijken:

 • Besparingen op de oplevering van gebouwen: de mogelijkheid om virtueel zo vaak te bouwen als nodig is om het perfecte model te creëren
 • Realisatie van besparingen in de bouw
 • Betere controle van de budgetten: door een zeer nauwkeurige modellering worden de budgetten beter gecontroleerd
 • Verbeterde efficiëntie: omdat alle actoren samenwerken, worden fouten, discrepanties en doublures vermeden
 • Verbetering van de klanttevredenheid: de klant krijgt een werk dat perfect aansluit bij zijn verwachtingen en behoeften
 • Verhoging van de veiligheid: BIM maakt het mogelijk om studies uit te voeren naar het gedrag van mensenmassa's en brandmodellering om zo de openbare veiligheidsnormen te optimaliseren
 • Verbeterde voorspelbaarheid van het project en vroegtijdige aanpassing: Projecten kunnen in een vroeg stadium worden gevisualiseerd, via een 3D-model, waardoor eigenaren en exploitanten een duidelijk beeld krijgen van de ontwerpintentie en de architectuur kunnen aanpassen om het gewenste werk te realiseren

WAT ZIJN DE MOEILIJKHEDEN DIE MET BIM VERBONDEN ZIJN?

Hoewel de voordelen van BIM-systemen talrijk zijn, is er nog steeds een zekere moeilijkheidsgraad verbonden aan deze innovatie. Hier volgt een korte samenvatting van de uitdagingen die in een BIM-project moeten worden overwonnen:

 • Investeringskosten van software: aankoop en implementatie
 • Gebrek aan belangstelling bij de belanghebbenden van het project
 • Verkeerd gebruik van instrumenten als gevolg van onvoldoende verandermanagement en -training
 • Probleem van standaardisatie van instrumenten die tot incompatibiliteiten kunnen leiden
 • Moeite met het "aan boord" brengen van alle deelnemers, van het ontwerp van het gebouw tot de exploitatie.

Deze moeilijkheden zijn in de loop der jaren echter afgenomen. Dit is enerzijds te danken aan de lagere software- en infrastructuurkosten, en met name aan de Cloud hardware-architectuur waarop de modernste oplossingen worden gehost, en anderzijds aan de grotere digitale rijpheid van de betrokken spelers, waardoor de acceptatie van innovatie en deze nieuwe generatie oplossingen wordt vergemakkelijkt.

WAT IS BIM VOOR ONDERHOUD?

De informatie die in BIM wordt opgeslagen, omvat schema's en tekeningen, evenals asset data sheets zoals kosten, locatie, levensduur, carbon impact, onderhoud, reserveonderdelen, bestellingen, vervangingen, serienummer, garantiegegevens, enz. 

Er is dus een enorme hoeveelheid gegevens te verwerken, en wanneer deze direct kunnen worden geïntegreerd in een CAFM (Computer Aided Facility Management) of CMMS (Computerized Maintenance Management System) zoals Yuman, maken de gegevens die direct in deze softwareprogramma's worden gegoten een nauwkeurige, rigoureuze en efficiënte controle van alle onderhoudswerkzaamheden mogelijk en vergemakkelijken ze de overgang tussen de bouwfase en de exploitatiefase van het gebouw. Op de lange termijn is het resultaat een vermindering van het aantal incidenten, eenvoudigere onderhoudswerkzaamheden en een langere levensduur van de apparatuur en de infrastructuur.

BIM stelt Facility Managers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen gedurende de gehele levenscyclus van faciliteiten op gebieden als organisatie en gebruik van de ruimte, onderhoud van apparatuur en bedrijfsmiddelen, energieverbruik en rentabiliteit van het gebouw. 

Het aantal defecten aan apparatuur en bedrijfsmiddelen dankzij een snelle diagnose en prognose van de prestaties van bedrijfsmiddelen, vooral wanneer het gebouw het IoT (Internet of Things) integreert. Onderhoudsmanagers en technici kunnen ook beschikken over een 3D-visualisatie van technische activa, mock-ups, plannen, locaties, servicehistorie en specificaties, en contractinformatie voorafgaand aan een onderhoudsbezoek, waardoor de diagnostiek en de reactietijden worden verbeterd en het aantal interventies wordt verminderd.

De uitbreiding van BIM naar de exploitatie van gebouwen wordt aangeduid met het acroniem BMM voor Building Maintenance Management. De mogelijkheid om deze gegevens te koppelen met behulp van open standaarden verhoogt dus aanzienlijk het aantal beschikbare statistieken voor een fijne analyse van de activiteiten van een site, zowel vanuit operationeel als financieel oogpunt. 

Hoewel de erkenning van de BIM-strategie in het kader van het beheer van gebouwen en initiatieven van de industrie op het gebied van normalisatie in Frankrijk en Europa toeneemt, zijn de implicaties van BIM in de exploitatiefase nog relatief nieuw. Hoewel er veel BIM-implementaties zijn tijdens de ontwerp-, plannings- en bouwfase, wijzen veel auteurs erop dat het specifieke gebruik van BIM in de facilitaire sector nog steeds zeer beperkt is.

Sommige recente studies hebben het gebruik van BIM voorgesteld om onderhoudsinformatie te integreren, maar er moet worden opgemerkt dat de informatie die nodig is om BIM te implementeren niet altijd beschikbaar is in een geïntegreerd en gestandaardiseerd digitaal model. Bestaande gebouwen worden vaak geconfronteerd met verouderde informatie omdat de as-built documentatie niet wordt bijgewerkt, wat een uitdaging vormt voor het gebruik van een BIM-strategie in deze context.

Desalniettemin blijft de interoperabiliteit tussen BIM en de huidige FM-technologieën een uitdaging die gericht is op de overdracht van informatie en gegevens tijdens de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

DE BIM, EEN VERPLICHTING?

Voor veel landen, zoals Groot-Brittannië, is het BIM nu een verplichting voor overheidsprojecten, waarbij alle informatie, documentatie, plannen en gegevens met betrekking tot projecten en activa in een gestructureerd en gestandaardiseerd digitaal formaat beschikbaar moeten zijn. Voor andere landen, zoals Frankrijk, is het een stimuleringsstrategie die is aangenomen, met als resultaat een vrijwillige verbintenis om te voldoen aan het BIM 2022-plan dat in het kader van de digitale transitie is ingevoerd. Hoe dan ook, het gebruik van deze modellering neemt wereldwijd toe, waardoor het een essentieel instrument is voor een toenemend aantal Facility Managers en dienstverleners. 

CONCLUSIE

BIM is de geschikte technologie voor het opslaan en opvragen van gegevens met betrekking tot de bouw, het onderhoud en het beheer van bestaande gebouwen. Deze aanpak brengt een aanzienlijk aantal voordelen met zich mee, zoals dataconsistentie, de zekerheid dat relevante modellering beschikbaar is gedurende de gehele levensduur van het terrein en de mogelijkheid om te profiteren van geïntegreerde 3D-weergaven van alle bestaande faciliteiten, die rechtstreeks verband houden met de geschiedenis van de gebeurtenissen. Elk element van het model, of het nu gaat om de gebouwschil, een binnenmuur, een meubelstuk, een ruimte, een uitrusting of een groep elementen, heeft een unieke identificatiecode. De standaard upstream codering van al deze activa en de overdracht van hun identiteitskaart naar CMMS-tools vermindert de taken in verband met de inventarisatie van de activa aanzienlijk. Er is echter een klein nadeel voor oudere gebouwen, die, om in het model te worden opgenomen, een inspanning vereisen om alle bijbehorende digitale informatie te verzamelen en vast te leggen tijdens de BIM-implementatie.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

Terug naar artikelen