Powrót do artykułów

Do BIM czy nie do BIM

Do BIM czy nie do BIM

Czwartek 06 październik 2022

Building Information Modeling (BIM) to metoda digitalizacji służąca do wspólnego projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania budynków. BIM polega na oferowaniu jednego, scentralizowanego, spójnego i aktualizowanego systemu komputerowego cyfrowego modelowania budynku, zastępującego dotychczasowe reprezentacje, w formie papierowej lub cyfrowej, które do tej pory były zbyt rozproszone i najczęściej niekompatybilne ze sobą.

> Dlaczego CMMS dla utrzymania nieruchomości?

>.

BIM to temat, który jest obecnie priorytetem dla facility managerów, ale wciąż jest słabo rozumiany i przez to w dużej mierze niewykorzystywany. Niektórzy uważają, że proces wdrażania danych BIM jest zbyt uciążliwy lub że wymaga znajomości skomplikowanego i drogiego oprogramowania CAD (Computer Aided Design) i modelowania 3D, aby móc korzystać z tych informacji. Te dwa pomysły nie są już całkowicie trafne. Poniżej opiszemy korzyści płynące z BIM, wyzwania, które należy pokonać, a ponieważ temat ten jest szczególnie bliski naszym sercom, przyjrzymy się, jak połączyć BIM z oprogramowaniem CMMS w celu optymalizacji eksploatacji i konserwacji budynków.

.

Jakie są korzyści z modelowania BIM?

.

Building Information Modeling zapewnia bogate, trójwymiarowe doświadczenie, które obejmuje symulacje i cyfrowe renderingi wszystkich etapów procesu projektowania, budowy i eksploatacji. BIM zachęca również do współpracy, umożliwiając cyfrowe zarządzanie i dzielenie się informacjami przez wszystkie osoby zaangażowane w budowę i eksploatację. Informacje zawarte w BIM pozwalają na bardziej przejrzyste podejmowanie decyzji, lepszą widoczność dla wszystkich, ułatwiają komunikację w trakcie projektu i ogólnie gwarantują oszczędności i lepsze wyniki. Zbadajmy to dokładniej, wymieniając korzyści płynące z BIM:

.
  .
 • Oszczędność pieniędzy przy dostarczaniu budynku: możliwość wirtualnego budowania tyle razy, ile potrzeba, aby stworzyć idealny model
 • .
 • Oszczędność pieniędzy w eksploatacji budynku
 • .
 • Większa kontrola budżetów: dzięki bardzo precyzyjnemu modelowaniu budżety są lepiej kontrolowane
 • .
 • Większa efektywność: ponieważ wszystkie podmioty pracują razem, unika się błędów, rozbieżności i duplikacji
 • .
 • Większa satysfakcja klienta: klient otrzymuje dzieło, które idealnie odpowiada jego oczekiwaniom i potrzebom
 • .
 • Większe bezpieczeństwo: BIM umożliwia badania zachowań tłumu i modelowanie pożarów w celu optymalizacji standardów bezpieczeństwa publicznego
 • .
 • Większa widoczność projektu i wczesna modyfikacja: projekty mogą być wizualizowane na wczesnym etapie za pomocą modelu 3D, dając właścicielom i operatorom jasne pojęcie o intencjach projektowych i umożliwiając im modyfikację architektury w celu osiągnięcia struktury, której pragną
 • .

Jakie są wyzwania związane z BIM?

.

Choć korzyści płynące z systemów BIM są liczne, wciąż istnieje pewien poziom trudności związany z tą innowacją. Krótkie podsumowanie wyzwań, które należy pokonać w projekcie BIM:

System BIM jest kluczowym elementem rozwoju nowych technologii.

  .
 • Koszty inwestycyjne oprogramowania: zakup i wdrożenie
 • .
 • Brak zainteresowania ze strony interesariuszy projektu
 • .
 • Słabe przywłaszczenie narzędzi zarządzania zmianą i niewystarczające szkolenia
 • .
 • Problemy ze standaryzacją narzędzi, które mogą prowadzić do niekompatybilności
 • .
 • Trudności w wyżywieniu zainteresowania uczestników projektem budynku i jego eksploatacją
 • .

Trudności te mimo wszystko bledną z biegiem lat. Wynika to z jednej strony ze spadających kosztów oprogramowania i infrastruktury, a zwłaszcza architektury chmurowej, na której hostowane są najnowocześniejsze rozwiązania;Z drugiej strony większa dojrzałość cyfrowa graczy ma ułatwić akceptację innowacji i tych rozwiązań nowej generacji.

Czym jest BIM dla utrzymania ruchu?

Informacje przechowywane w BIM obejmują harmonogramy i rysunki, a także arkusze danych aktywów, takie jak koszt, lokalizacja, okres użytkowania, wpływ na emisję dwutlenku węgla, konserwacja, części zamienne, zamówienia, wymiany, numer seryjny, szczegóły gwarancji itp.

.

Daje to ogromną ilość danych do przetworzenia, a gdy można je bezpośrednio zintegrować z oprogramowaniem CAFM (Computer Aided Facility Management) lub CMMS (Computer Aided Maintenance Management), takim jak Yuman, dane mogą być przekazywane bezpośrednio do systemu;Dane wprowadzane bezpośrednio do tych pakietów oprogramowania pozwalają na precyzyjne, rygorystyczne i skuteczne monitorowanie wszystkich działań konserwacyjnych i ułatwiają przejście z fazy budowy do fazy eksploatacji budynku. Powoduje to zmniejszenie liczby incydentów, ułatwia czynności konserwacyjne oraz przedłuża żywotność sprzętu i infrastruktury.

BIM umożliwia menedżerom obiektów podejmowanie świadomych decyzji w całym cyklu życia obiektu w takich obszarach jak organizacja i wykorzystanie przestrzeni, utrzymanie sprzętu i aktywów, zużycie energii i rentowność budynku.

.

Liczba awarii sprzętu i aktywów może zostać zmniejszona dzięki szybkiej diagnostyce i wglądowi w wydajność aktywów, zwłaszcza gdy budynek integruje IoT (Internet of Things). Kierownicy i technicy utrzymania ruchu mogą również mieć dostęp do wizualizacji 3D środka technicznego, makiety, planu, lokalizacji, historii serwisowej i specyfikacji, a także informacji umownych przed wizytą konserwacyjną, co poprawia diagnostykę, czas reakcji i zmniejsza liczbę interwencji.

Menedżerowie i technicy utrzymania ruchu mogą również mieć dostęp do wizualizacji 3D środka technicznego, makiety, planu, lokalizacji, historii serwisowej i specyfikacji, a także informacji umownych przed wizytą konserwacyjną, co poprawia diagnostykę, czas reakcji i zmniejsza liczbę interwencji.

Rozszerzenie BIM na eksploatację budynku utożsamiane jest pod akronimem BMM dla Building Maintenance Management. Tak więc możliwość połączenia tych danych za pomocą otwartych standardów znacznie zwiększa liczbę statystyk dostępnych do dokładnej analizy funkcjonowania obiektu zarówno z operacyjnego, jak i finansowego punktu widzenia.

O ile uznanie strategii BIM w zarządzaniu budynkiem i inicjatywy branżowe w zakresie standaryzacji rosną we Francji i Europie, to implikacje BIM w fazie operacyjnej są wciąż stosunkowo nowe. Tak więc, choć istnieje wiele wdrożeń BIM w fazach projektowania, planowania i budowy, wielu autorów zwraca uwagę, że specyficzne wykorzystanie BIM w sektorze facility management jest wciąż bardzo ograniczone.

W niektórych ostatnich badaniach zaproponowano wykorzystanie BIM do integracji informacji o utrzymaniu ruchu, jednak informacje wymagane do jego wdrożenia nie zawsze są dostępne w zintegrowanym i znormalizowanym formacie cyfrowym. Istniejące budynki często borykają się z nieaktualnymi informacjami wynikającymi z braku aktualizacji zgodnej dokumentacji, co stanowi wyzwanie dla wykorzystania strategii BIM w tym kontekście.

Współdziałanie BIM jest kluczowym elementem w rozwoju nowego budynku.

Współdziałanie pomiędzy BIM a obecnymi technologiami FM pozostaje jednak wyzwaniem, skupionym na przekazywaniu informacji i danych podczas eksploatacji i utrzymania budynku.

.

BIM, konieczność?

W wielu krajach, takich jak Wielka Brytania, BIM jest obecnie wymogiem dla projektów sektora publicznego, że wszystkie informacje o projekcie i aktywach, dokumentacja, plany i dane muszą być dostępne w ustrukturyzowanym i znormalizowanym formacie cyfrowym. Dla innych krajów, jak Francja, jest to przyjęta strategia motywacyjna, która przekłada się na dobrowolne zobowiązanie do przestrzegania planu BIM 2022 ustanowionego w ramach transformacji cyfrowej. Jednak wykorzystanie tego modelu rośnie na całym świecie, tak że staje się on koniecznością dla coraz większej liczby zarządców obiektów i dostawców usług.

Wniosek

BIM to odpowiednia technologia zapewniająca przechowywanie i wyszukiwanie danych związanych z budową, utrzymaniem i zarządzaniem istniejącymi budynkami. Takie podejście niesie ze sobą znaczną liczbę korzyści, takich jak spójność danych, pewność posiadania odpowiedniego modelu przez cały okres eksploatacji obiektu, możliwość wykorzystania danych w bardziej efektywny sposób,;Obejmuje to możliwość posiadania zintegrowanego widoku 3D wszystkich istniejących instalacji, bezpośrednio powiązanego z historią wydarzeń. Każdy element modelu, niezależnie od tego czy jest to przegroda budowlana, ściana wewnętrzna, mebel, przestrzeń, wyposażenie czy grupa elementów, posiada unikalny identyfikator. Standardowa kodyfikacja upstream wszystkich tych aktywów i przeniesienie ich karty identyfikacyjnej do narzędzi CMMS znacznie zmniejsza zadania związane z inwentaryzacją aktywów. Istnieje jednak mały problem w odniesieniu do starych budynków, które, aby mogły zostać włączone do modelu, wymagają wysiłku związanego z zebraniem i zapisaniem wszystkich związanych z nimi informacji cyfrowych podczas wdrażania BIM.

Niektóre z tych budynków nie są uwzględnione w systemie BIM.

 

.

Przy okazji, naszą ambicją jest zapewnienie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast: wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na utworzenie konta, odkryjesz najnowsze oprogramowanie z tej kategorii.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

 

.

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce!

 

.

📰 Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów