Terug naar artikelen

Autonoom onderhoud & CMMS

Autonoom onderhoud & CMMS

Maandag 14 december 2020

Beter veilig dan sorry. Dit gezegde zou autonoom onderhoud kunnen samenvatten. Een constante doelstelling voor industriëlen die bang zijn voor een productiestilstand, autonoom onderhoud, om echt effectief en gecontroleerd te zijn, moet gepaard gaan met het gebruik van een CMMS (Computerized Maintenance Management System). 

Waarom een CMMS voor industrieel onderhoud?

WAT IS AUTONOOM ONDERHOUD? 

Autonoom onderhoud is één van de 7 pijlers van TPM (Total Productive Maintenance), die we in dit artikel hebben genoemd. TPM is gebaseerd op het volgende uitgangspunt: bedrijven slagen erin hun maximale productiecapaciteit te bereiken door alle medewerkers te betrekken bij onderhoudstaken, waardoor de uitvaltijd door storingen en andere defecten wordt beperkt. 

Zo veranderen de interne organisatie en het management: productiemedewerkers hoeven niet langer alleen de machines te bedienen, maar worden aangemoedigd om de activa in de best mogelijke conditie te houden. Ze nemen eenvoudige taken over zoals visuele inspectie, drukmeting, sensorcontrole, smering en reiniging. Met een beter begrip van hoe de machines werken, zijn ze in staat om de waarschuwingssignalen van een storing op te merken, eenvoudige storingen snel op te lossen of het onderhoudsteam een nauwkeurige beschrijving van het probleem te geven wanneer dat nodig is. Deze aanpak minimaliseert ook de stilstandtijd, waarbij de reparatie in het geval van een storing profiteert van een reeds vastgestelde pre-diagnose.

DE VOORDELEN VAN AUTONOOM ONDERHOUD

Om het maximale uit de uitvoering van een autonoom onderhoudsbeleid te halen, is het essentieel dat de productieteams, vergezeld van het management, zich de machines eigen maken, hun eigen doelstellingen bepalen en periodiek de verbeterings- en opleidingsgebieden evalueren. Autonoom onderhoud maakt het met name mogelijk om : 

  • Ervoor te zorgen dat de reiniging en smering van de machines correct en met een redelijke frequentie wordt uitgevoerd. Tijdens het correctieve onderhoud worden deze taken immers meestal buiten beschouwing gelaten. Autonoom onderhoud maakt het mogelijk om, door de operatoren van de productie erbij te betrekken, de uitvoering ervan te garanderen
  • Melden en oplossen van problemen voordat er een storing optreedt. Het is heel eenvoudig: hoe beter de mensen die aan de machines werken, hoe meer ze kunnen anticiperen op storingen en kunnen communiceren over de probleemomschrijving en het type correctief onderhoud dat moet worden uitgevoerd
  • Onderhoudspersoneel vrijmaken voor de meest kritieke problemen en taken die hun technische vaardigheden vereisen
  • Verbeteren van de productie - onderhoudsbetrekkingen. Gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud van apparatuur, in combinatie met een bedrijfscultuur die gericht is op continue verbetering, heeft een echt positief effect op de zorg voor apparatuur en op de algehele productiviteit van het personeel
  • Beveiliging van de werkplek door continu onderhoud van risicovolle apparatuur 

HOE ZET JE AUTONOOM ONDERHOUD OP? 

Bij de ontwikkeling van een autonoom onderhouds- of TPM-project gaat het niet alleen om het opstellen van nieuwe normen en standaarden voor het onderhoud van apparatuur. De verzamelde getuigenissen op het terrein zullen u immers verzekeren dat de reconditionering van de activa, de toe-eigening van de processen door de teams, de voortdurende verbetering van de richtlijnen en de kwaliteit van het beheer essentieel zijn om de goede uitvoering van het autonoom onderhoud op lange termijn te verzekeren. 

De primaire analyse van de functionaliteiten die nodig zijn voor het juiste gebruik van de technische apparatuur en van de veiligheidsrisico's is de hoeksteen van een succesvolle implementatie. Alvorens over te gaan tot het opstellen van het autonome onderhoudsschema en de acties ervan, is de eerste stap de rapportage over de staat van de apparatuur op het moment T.

Door alle tekenen van slijtage te identificeren en te corrigeren, en de onderdelen grondig te reinigen, keert de machine terug naar ideale werkomstandigheden, wat een uitstekend uitgangspunt is om de agenten te betrekken bij het onderhoud van de apparatuur.

Elke implementatie van autonoom onderhoud moet het delen van kennis tussen de onderhouders en de gebruikers van de machines omvatten, en in het bijzonder : 

  • Machineonderdelen, hun functie en werkingswijze
  • Nauwkeurige beschrijving van de tekenen van afwijking van de optimale prestaties
  • Het soort onderhoud dat moet worden uitgevoerd, het benodigde gereedschap
  • Hoe problemen te melden aan het onderhoudsteam (we zien hieronder hoe CMMS-software het delen van informatie tussen teams aanzienlijk verbetert)
  • De toegankelijkheid van elk apparaat door de gebruikers is ook een belangrijk element: hoe gemakkelijker het apparaat toegankelijk is, hoe makkelijker het kan worden gereinigd, hoe beter de kwaliteit van het onderhoud zal zijn

Het is in deze fase van het project dat de onderhouds- en inspectienormen kunnen worden vastgesteld. In het op zichzelf staande onderhoudsplan moet onder andere worden vastgelegd welke acties moeten worden ondernomen, door wie, hoe vaak en hoe het personeel zijn acties zal documenteren. Uiteraard met behulp van een CMMS.

DE BIJDRAGE VAN EEN CMMS AAN AUTONOOM ONDERHOUD

CMMS (of Computerized Maintenance Management System) is een instrument dat bekend is bij industriëlen. Het is essentieel voor het beheer van de apparatuurpool en het organiseren van curatief, preventief en reglementair onderhoud, maar het heeft ook veel bij te dragen aan autonoom onderhoud. 

Beheer van de massa aan informatie

Stelt u zich een industriële site voor met 200 machines waarop 600 productiemedewerkers in drie ploegen werken (acht opeenvolgende uren, drie ploegen op hetzelfde station om een ononderbroken activiteit gedurende 24 uur te garanderen). Elke dag worden de 600 medewerkers gevraagd om 2 snelle en autonome onderhoudstaken uit te voeren wanneer ze hun dienst beginnen; taken die essentieel zijn voor de goede werking van de productielijnen. Dit levert 1.200 acties per dag op, en meer dan 400.000 per jaar. De hoeveelheid gegenereerde gegevens is enorm. 

Het CMMS zal het mogelijk maken om eenvoudig informatie te verzamelen, te centraliseren en terug te geven aan managers op een zo efficiënt mogelijke manier. De analyse van de dekkingsgraad van het autonoom onderhoud, d.w.z. wat is bereikt / wat had moeten worden bereikt, zal zo mogelijk worden gemaakt, waardoor snel de nodige acties kunnen worden ondernomen om de dekkingsgraad te verbeteren en deze op 100% te brengen. Zonder CMMS op dit gebied is er geen redding.

Controle van autonome onderhoudsacties

Eerder in dit artikel hebben we al gewezen op het belang van het trainen van productiemedewerkers over de mogelijke storingen en defecten van de machines die zij dagelijks gebruiken. De CMMS applicatie maakt het mogelijk om machine datasheets (beschrijvingen, foto's, video's, gedetailleerde plannen, etc.) te coderen en te documenteren, maar ook om kennisondersteuning en onderhoudsinstructies te digitaliseren. In geval van twijfel geeft een eenvoudige scan van de QR-code van de apparatuur vanaf een mobiele telefoon of tablet toegang tot deze waardevolle informatie. 

CMMS integreert de nodige instructies, tools en aangepaste checklists in werkorders en onderhoudsplannen, zodat het onderhoud telkens volgens hetzelfde proces wordt uitgevoerd. Dus, voordat u helpt bij het verbeteren van processen, zorgt u ervoor dat de reeds bestaande processen worden gerespecteerd.

Communiceer en handel sneller

Om autonoom onderhoud te laten werken, mag de communicatie binnen het bedrijf niet worden verwaarloosd. Immers, als een operator een storing opmerkt tijdens zijn dagelijkse controle, moet hij deze snel en gemakkelijk kunnen doorgeven aan het onderhoudspersoneel. Hier komt het CMMS aan bod: met een uiterst gebruiksvriendelijke mobiele of tabletinterface kunnen de onderhoudsoperatoren het probleem beschrijven en rapporteren, waarbij ze het zoveel mogelijk documenteren: beschrijving, QR-code van de betrokken apparatuur, het maken van foto's, het versturen van video's. Beter nog, de aanpassing van het CMMS-systeem stelt het onderhoudsteam in staat om het aanvraagformulier op te stellen, met de informatie die zij nodig hebben om hun interventie uit te voeren.

CONCLUSIE

Autonoom onderhoud is een zeer effectieve strategie voor industriële bedrijven die verder willen gaan in het voorkomen van storingen en het verbeteren van hun productiviteit. Om dit project met succes te kunnen uitvoeren, moet het alle spelers samenbrengen en de productie- en onderhoudsteams dichter bij elkaar brengen! Het spreekt voor zich dat de keuze van een door iedereen gedeeld CMMS-systeem van essentieel belang is: gebruiksvriendelijkheid en draagkracht voor de teams als ze voor een machine staan, zijn twee essentiële voorwaarden voor een snelle toe-eigening en een gegarandeerd autonoom onderhoud. Op weg naar Total Productive Maintenance.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

Terug naar artikelen