Terug naar artikelen

Hoe meet u de impact van een CMMS-project?

Hoe meet u de impact van een CMMS-project?

Maandag 01 februari 2021

De implementatie van software voor een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem (CMMS) zal een grote impact hebben op uw onderhoudsactiviteiten. Dit effect zal in de loop van de tijd toenemen naarmate de gebruikers meer vertrouwd raken met de software, naarmate meer en meer historische gegevens worden verzameld en geanalyseerd om de besluitvorming te vergemakkelijken, naarmate het periodieke preventieve onderhoudsschema wordt aangepast en naarmate de voorraden reserve-onderdelen kunnen worden geoptimaliseerd.

> 8 acties voor een succesvolle CMMS-implementatie

Leren hoe u de impact van uw CMMS kunt meten is essentieel om u te helpen bepalen of u uw doelen bereikt en waar u verbeteringen moet blijven doorvoeren.

BELANGRIJKE PRESTATIE-INDICATOREN VOOR DE IMPACT VAN EEN CMMS

Er zijn vele Key Performance Indicators (KPI's) die u kunt gebruiken om de mate van succes van uw CMMS te beoordelen en om richting te geven aan de volgende stappen die genomen moeten worden. De meest relevante KPI's om te monitoren kunnen per bedrijf verschillen, afhankelijk van de gedefinieerde doelstellingen. Het is echter mogelijk om een lijst op te stellen van de belangrijkste die gemeten en geanalyseerd moeten worden om het bedrijf in staat te stellen volledig te profiteren van de verandering.

Verhoging van de productiviteit

De implementatie van een CMMS zal de productiviteit van het onderhoudsteam verbeteren. Als u alle preventieve en curatieve onderhoudsacties plant, bijhoudt en logt in een CMMS, zal uw proces beter georganiseerd zijn en uw team efficiënter werken. U zult het aantal geplande, voltooide en achterstallige werkorders moeten meten. Een CMMS zal de efficiëntie van uw werkzaamheden verbeterenen de winst kan gemakkelijk worden bijgehouden gedurende het project.

Geschatte tijd versus werkelijk bestede tijd

Dit betreft het meten van de werkelijk bestede tijd in relatie tot de geschatte tijd die nodig is om een klus te klaren. Met een CMMS is deze belangrijke prestatie-indicator eenvoudig te meten, terwijl specifieke gegevens worden bijgehouden om u te helpen beslissingen te nemen om de prestaties voortdurend te verbeteren. Een hoge mate van nauwkeurigheid zal een teken zijn van een optimale organisatie van het werk van de afdeling.

Besparingen bijhouden

Naarmate uw preventief onderhoud toeneemt, zal uw reactief of correctief onderhoud afnemen, wat resulteert in kwantificeerbare besparingen.

Totale efficiëntie van apparatuur 

Deze indicator wordt ook wel Overall Equipment Effectiveness (OEE) genoemd. Hoewel het niet van toepassing is op alle industrieën, is het een veel gebruikte methode om de prestaties van verschillende soorten apparatuur te meten. Een CMMS levert gegevens over de reparatietijden van apparatuur, die de onderhoudsafdeling kan doorgeven aan de productieafdeling als middel voor bewaking en rapportage. De Mean Time To Recovery (MTTR), die ook met CMMS wordt bepaald, zal bijdragen tot de berekening van de OEE.

VERWACHTE RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET CMMS

Zodra de CMMS oplossing is geïmplementeerd binnen uw bedrijf of onderhoudsafdeling, zult u snel tastbare en ontastbare resultaten zien.

De tastbare, of kwantitatieve

Hier zijn enkele duidelijk kwantificeerbare resultaten waarvan u de evolutie gemakkelijk kunt meten: 

  • Verbetering van de stiptheid van preventief onderhoud
  • Verbeterde dekking van het preventief onderhoud
  • Verbetering van de verhouding preventief versus curatief onderhoud
  • Vermindering van reparatietermijnen
  • Snellere probleemoplossing
  • Vermindering van de downtime van technische activa
  • Vermindering van overtollige inventaris

De ontastbare, of kwalitatieve

Daarnaast zijn er vele voordelen die moeilijker te meten zijn, maar die toch duidelijk aantonen dat een CMMS een rendabele investering is. Hier volgen enkele voorbeelden:

Beter geïnformeerde besluitvorming 

De mogelijkheid om gegevens vast te leggen, te bekijken en te analyseren en vervolgens conclusies te trekken is veel eenvoudiger te bereiken met een CMMS. U zult in staat zijn om onderhoudswerkzaamheden efficiënter te prioriteren, werkuren effectiever toe te wijzen, reserveonderdelen van tevoren te bestellen, en nog veel meer.

Verbeterde communicatie 

Dit geldt zowel binnen uw onderhoudsafdeling als met andere afdelingen. U volgt in realtime de voortgang van opdrachten, wijst werkorders toe en sluit ze af, en past voorraden direct aan. CMMS kan deze gegevens ook sneller, duidelijker en beter georganiseerd communiceren naar alle belanghebbenden, zonder extra administratief werk.

Verlenging van de levenscyclus van apparatuur en machines

Hoewel deze gegevens in de tijd kunnen worden gemeten, is het gemakkelijk te begrijpen dat het vele jaren kan duren om voldoende gegevens te verzamelen om zinvolle conclusies te trekken. Activa gaan immers minstens enkele jaren mee, en vaak meerdere decennia, afhankelijk van hun type, dus een echte vergelijking van de levensduur van activa voor en na de implementatie van een CMMS kan een hele carrière vergen om te meten. 

Tenslotte, één van de meest belangrijke immateriële resultaten die u zult bereiken door het gebruik van een CMMS is de verhoogde zichtbaarheid van het onderhoudsteam als een essentieel onderdeel van de organisatie. Onderhoudspersoneel zal beter worden gezien door het management en de organisatie zal echt het belang inzien van een competente onderhoudsafdeling.

EVALUEER DE IMPACT VAN DE IMPLEMENTATIE VAN EEN GMAO

Een belangrijke manier om de impact van uw CMMS te evalueren is door middel van rapportage. U kunt alle gegevens correleren in aanpasbare rapporten om de vergelijkingen en cijfers te vinden waarnaar u op zoek bent. CMMS systemen hebben rapporten over de voltooiing van interventies, de gemiddelde tijd tussen defecten aan activa, geschatte versus werkelijk gewerkte uren, wijzigingen in de voorraadstatus, inkoopinformatie, enz. 

Het is essentieel om vaste tijdschema's te vinden voor het bekijken van deze gegevens (maandelijks, tweemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks) die het meest geschikt zijn voor uw organisatie. Om ervoor te zorgen dat uw rapporten accurate en bruikbare gegevens verschaffen, moeten richtlijnen worden opgesteld die aangeven welke gegevens moeten worden verzameld en wanneer ze moeten worden ingevoerd, en deze richtlijnen moeten worden gedeeld met het hele team.

DE JUISTE CMMS-SOFTWARE KIEZEN VOOR EEN MAXIMALE IMPACT

Voor een maximaal gunstig effect op uw onderhoudsproces is het essentieel om te kiezen voor de nieuwste generatie CMMS. Namelijk ontwikkeld op basis van een recente technologie, geleverd in de cloud in SaaS-modus, met een gebruikerservaring en een up-to-date design, van nature mobiel, gemakkelijk configureerbaar, met een uitgebreide functionele perimeter en met mogelijkheden voor aanpassingen en specifieke ontwikkelingen. De gekozen oplossing moet uiteraard over de nodige instrumenten beschikken om de impact op de organisatie te kunnen meten.

 

Het is overigens onze ambitie om een ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden. Bekijk het meteen: probeer CMMS gratis uit. Binnen 2 minuten, de tijd die nodig is om je account aan te maken, ontdek je wat het nieuwste is in deze categorie van software.

U kunt ook profiteren van een demonstratie onder leiding van een van onze consultants: boek een videoconferentie

Goede ontdekking en tot ziens!

 

📰 U zult ook geïnteresseerd zijn in het lezen van :

Terug naar artikelen