Terug naar artikelen

CMMS en onderhoud van zonnepanelen

CMMS en onderhoud van zonnepanelen

Woensdag 15 december 2021

Als professional in de zonne-energiesector maakt u deel uit van de groene energierevolutie en de wereldwijde vermindering van de koolstofemissies. Vanwege de prioriteit die aan deze milieukwesties wordt gegeven, is de sector sinds enkele jaren snel gegroeid. De investering die nodig is voor de aanschaf van fotovoltaïsche panelen is echter nog steeds aanzienlijk en het kan moeilijk zijn om de winstgevendheid ervan te maximaliseren...

Het is daarom van cruciaal belang zijn activa te verbeteren en te kapitaliseren om zijn financiële prestaties te verbeteren. Preventief en periodiek onderhoud van uw apparatuur is dan ook van essentieel belang en zal u in staat stellen uw commerciële waarde op lange termijn te verhogen. Maar hoe pleegt u adequaat onderhoud aan zonnepanelen? Waarom, zoals voor de hele sector van de hernieuwbare energieproductie, een beroep doen op CMMS?

De zonnepaneelindustrie

Zonne-energie is een van de belangrijkste manieren om de wereld een schone en onbeperkte energietoekomst te garanderen. De sector is snel gegroeid, ondanks de dominantie van fossiele brandstoffen in de wereldwijde energieproductie. In 2021 zal het aandeel van de elektriciteitsproductie uit zonne-energie 4,9% van het verbruik in de Europese Unie bedragen (131 700 MW) en de verwachting is dat dit aandeel de komende jaren nog zal toenemen. De voordelen van zonne-energie zijn onmiskenbaar en verklaren het nieuwe enthousiasme van professionals. 

Dankzij de zon en het gebruik van fotovoltaïsche panelen wordt elektriciteit geproduceerd door de energiestroom om te zetten. Elke dag is de energieproductie van de zon veel groter dan de energiebehoefte van de aarde. Dit maakt het tot een oneindige bron van elektriciteit en maakt het een zeer aantrekkelijke sector voor de industrie. Afgezien van de hoge installatiekosten is het andere voordeel van fotovoltaïsche panelen hun snelle rendement op de investering. De exploitatiekosten blijven immers laag, terwijl een hoog rendement wordt gegarandeerd.

Een ander belangrijk punt is dat voor fotovoltaïsche panelen geen brandstoffen nodig zijn. Deze productie is dus emissievrij en speelt een belangrijke rol bij het koolstofvrij maken van de planeet. Dit sluit aan bij de verwachtingen van de COP 21 om de opwarming van de temperatuur in 2100 te beperken tot 2 graden ten opzichte van 1850. Dit doel kan alleen op wereldschaal worden bereikt met de hulp van de industrie.

Toch zijn er nog punten van verbetering die in aanmerking moeten worden genomen alvorens met dit soort operaties te beginnen. Het milieueffect van de productie en recycling van de speciale metalen die nodig zijn voor de vervaardiging van zonnepanelen is nog steeds aanzienlijk. Er zijn ook vragen over de omvang en de impact van de industrieën op het ecosysteem en de natuur, en over de hoeveelheid water die wordt gebruikt om de zonnepanelen schoon te maken. Desondanks blijft de sector veelbelovend. Het schept banen en maakt elektriciteitsproductie mogelijk in plattelandsgebieden en in stedelijke gebieden is het meer gecontroleerd. 

Dus als u al een professional bent in deze sector of als u wilt starten, kan het inzetten van zonnepanelen een goede investeringskeuze zijn. Aangezien de zon een veilige en duurzame hulpbron is, moedigen wij u aan er het beste van te maken. Maar om doeltreffend op te treden, zullen we samen het belang van een goed onderhoud van de uitrusting inzien.

Onderhoud van zonnepanelen

Zonnepanelen hebben het voordeel dat zij geen noemenswaardig onderhoud vergen, vandaar de lage kosten van dit type exploitatie. Regelmatige verzorging en onderhoud garanderen echter de duurzaamheid van uw installatie. In de loop van het jaar raken uw zonnepanelen verstopt met stof en organisch afval. Ondanks een lichte helling van de panelen, voor een betere opvang van de stralen, en een mogelijke natuurlijke reiniging door de regen, kan dit afval zich ophopen en bezinken. Professionele reiniging kan dan noodzakelijk zijn.

Het onderhoud van uw panelen is des te belangrijker wanneer uw industrie gevestigd is in een kustgebied, in een stadscentrum, in een landbouwgebied of in een regio die onderhevig is aan klimatologische omstandigheden die uw uitrusting kunnen verzwakken. Daarom is het belangrijk rekening te houden met deze omgevingsfactoren om optimale prestaties te handhaven. Een regelmatige en optimale reiniging volstaat om de levensduur en het rendement van uw zonnepanelen te verlengen.

Afgezien van het onderhoud is het belangrijk dat de veiligheidsnormen worden nageleefd. Deze zijn streng en veranderen regelmatig, vooral om uw werknemers tegen de verschillende risico's te beschermen. Aangezien dit in de eerste plaats een elektriciteitscentrale is, moeten productiegerelateerde gevaren worden beheerst. Om energieverlies en mogelijke ongevallen te voorkomen, is betrouwbaar onderhoud van activa van essentieel belang. Daarom is het belangrijk om ook de staat van uw andere apparatuur te controleren, zoals de omvormer, de elektrische kabels of het elektrische paneel, die ook nodig zijn voor de werking van uw fotovoltaïsche panelen. De omvormer voor zonne-energie speelt een belangrijke rol bij het omzetten van de gelijkstroom van de zonnepanelen in wisselstroom. 

Om pannes en ongevallen te vermijden, zal de automatisering en planning van het preventief onderhoud van uw activa u tijd en geld besparen en u in staat stellen elke noodsituatie het hoofd te bieden. Dit is waar CMMS en de waarde van het onderhouden van apparatuur voor de zonne-energie industrie om de hoek komt kijken.

De bijdrage van CMMS aan zonne-energie 

Allereerst is het belangrijk te onthouden wat CMMS is. Het is een computerondersteund onderhoudsbeheersysteem. Zoals de naam al doet vermoeden, kunt u met dit programma informatie met betrekking tot uw activa automatiseren en centraliseren en u zo helpen bij het uitvoeren van preventief onderhoud, regelmatig onderhoud en andere dagelijkse taken. Met deze dienst vermijdt u stress of paniek wanneer zich problemen voordoen die niet waren voorzien. CMMS is een belangrijke troef waarmee u op lange termijn besparingen kunt realiseren. Goed onderhoud garandeert de duurzaamheid van de activa en voorkomt dat dure apparatuur moet worden aangekocht. 

Het CMMS stelt u in staat om op één plaats de prestaties van uw uitrusting te beheren, een historiek van uw onderhoud te hebben, uw budget over het jaar te beheren, en vele andere parameters die uw productie en uw werknemers zullen sturen. Op die manier zorgt u ervoor dat uw sector beter georganiseerd is, uw economische prestaties op peil blijven en het risico op menselijke fouten wordt beperkt.

De wereld van de fotovoltaïsche energie vormt geen uitzondering op het belang van CMMS bij de dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om een regelmatige reiniging van uw uitrusting, preventief onderhoud van de verschillende onderdelen of een reorganisatie van uw diensten, de voordelen zullen er zijn. De algemene goede staat van uw uitrusting zal getuigen van uw professionalisme en de duurzaamheid, veiligheid en vlotte werking van uw bedrijf in stand houden.

Conclusie

Hulpmiddelen voor onderhoudsbeheer zijn belangrijke bondgenoten voor alle fabrikanten van zonnepanelen. Het geloof in een risicoloze en kostenefficiënte economie dat een overmatig gebruik van activa voorstaat, zal u niet helpen uw bedrijf overeind te houden. Regelmatig en preventief onderhoud van uw PV-panelen moet een prioriteit zijn en deel uitmaken van uw budgetlijnen.

Door beter te anticiperen, risico's te beheersen en technisch in te grijpen kunt u uw klanten een kwalitatief hoogstaande dienst aanbieden en bent u verzekerd van veel meer contracten en projecten. De toekomst van hernieuwbare energie ligt in uw handen en CMMS is een belangrijke troef om u te helpen bij de ontwikkeling van dit type bedrijf, dat nog onderontwikkeld is. De klimaatproblematiek is te belangrijk om te worden verwaarloosd. Dus, het is aan jou! 

Om te ontdekken hoe CMMS een essentiële bondgenoot is van hernieuwbare energieën, nodigen wij u uit de artikelen te lezen :

 

 

Terug naar artikelen