Terug naar artikelen

CMMS en onderhoud van geothermische krachtcentrales

CMMS en onderhoud van geothermische krachtcentrales

Zaterdag 29 januari 2022

De door geothermische centrales opgewekte energie wordt beschouwd als een hernieuwbare energiebron. Geothermische reservoirs worden gevonden in actieve vulkanische gebieden en kunnen hun warmte gebruiken om elektriciteit op te wekken zonder tijdslimieten. Doordat geothermische krachtcentrales geen emissies of schadelijk afval produceren, verminderen zij de milieu- en economische problemen.

Voor de goede orde: energie wordt hernieuwbaar genoemd wanneer zij op natuurlijke wijze en snel genoeg wordt vernieuwd om als onuitputtelijk te worden beschouwd. Naast geothermische energie zijn de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen zonne-energie, biomassa, waterkracht, windenergie en biobrandstoffen. Samen zijn deze verschillende hernieuwbare energiebronnen goed voor 18% van de totale wereldenergieproductie. De uitdaging van de energietransitie is 50% te bereiken.

Bijna 20.000 jaar geleden werd geothermische energie, de warmte van de aarde, gebruikt om te koken, te baden en schoon te maken. Dankzij deze innovatieve methode kon Piero Ginori Conti, een Italiaanse wetenschapper, in 1911 de eerste geothermische centrale openen. Een methode die sindsdien een belangrijk onderdeel is geworden van hernieuwbare-energieoplossingen. Als u, zoals hij, een van de producenten van geothermische energie bent en u uw bedrijf wilt ontwikkelen, zullen we het belang van onderhoudsbeheer inzien. Maar hoe kan de integratie van een CMMS-tool bijdragen tot de ontwikkeling van geothermische energie?

De sector geothermische centrales

Een geothermische centrale is een installatie die elektriciteit opwekt door gebruik te maken van thermische energie uit ondergronds gesteente. Deze energiebron kan overal ter wereld worden gelokaliseerd, zelfs in de koudste landen, op voorwaarde dat er vulkanische activiteit en hoge ondergrondse temperaturen heersen. Geothermische centrales hebben geen brandstofkosten en zijn zeer betrouwbaar wat de elektriciteitsproductie betreft. Bovendien werken geothermische centrales, in tegenstelling tot andere hernieuwbare energiebronnen, het hele jaar door zonder onderbreking.

Concreet werkt een geothermische centrale volgens het principe dat water, hetzij in het grondwater, hetzij kunstmatig geïnjecteerd, in stoom wordt omgezet. Deze verdamping wordt gebruikt om een turbine en een alternator aan te drijven voor de opwekking van elektriciteit. Dit wordt voornamelijk aangeduid als warmwaterreservoir of geothermische energie uit breukgesteente. Het grootste voordeel van geothermische centrales is dat de meeste gebruik maken van putten met extreem lage exploitatiekosten, aangezien deze slechts om de 10 of zelfs 20 jaar hoeven te worden gerepareerd.

De sector geothermische energie is goed voor ongeveer 0,1% van de totale wereldwijde energieproductie, met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 14 GW in 2021. Verwacht wordt dat deze productie zal toenemen door de groeiende vraag naar hernieuwbare bronnen en het bewustzijn van de milieuvoordelen ervan. Belangrijke landen met een grote capaciteit zijn de VS, de Filippijnen, Indonesië, Mexico, Nieuw-Zeeland en Italië. In IJsland is geothermische energie de belangrijkste energiebron, die meer dan 90% van de verwarming en 27% van de elektriciteit levert.

De praktijk van geothermische energie lijkt een van de gezondste oplossingen te zijn, maar kan toch een aantal tekortkomingen vertonen. Bij meer productie kan de gedwongen infiltratie van water en andere producten in het gesteente micro-seismische verschijnselen en bodemverontreiniging veroorzaken. Bovendien worden de installaties blootgesteld aan zware omstandigheden die de uitrusting kunnen verzwakken. Om elke ramp te voorkomen, en met name het ontsnappen van gassen die in de bodem zijn opgeslagen, is het raadzaam het onderhoud van de activa regelmatig te beheren.

Onderhoud van geothermische installaties

In de geothermische industrie is onderhoud van groot belang voor de duurzaamheid van uw bedrijf. Daarvoor hebt u een team van deskundigen nodig, bestaande uit geologen, ingenieurs, technologen, chemici en mensen die gespecialiseerd zijn in verschillende onderhoudsfuncties, zoals mechanische of elektrische systemen. Deze beroepsbeoefenaren zullen aan risicobewaking moeten doen om eventuele interne of externe ongevallen te voorkomen. Uw activa mogen niet defect raken en milieurisico's, zoals aardbevingen en overstromingen, moeten op tijd worden gedetecteerd.

Harde omstandigheden als gevolg van bodeminstabiliteit, extreme temperaturen, pekelchemie, niet-condenseerbare gassen en sedimenten kunnen corrosie veroorzaken op al uw apparatuur. Zonder regelmatige reiniging en controle zullen uw installaties ondermaats presteren en riskeert u een voortijdige stopzetting van uw stroomopwekkingsbedrijf. Een goed onderhouden elektriciteitscentrale zal ten minste 60 jaar werken en het zal maximaal 30 jaar duren voordat de investering is terugverdiend.

Daartoe moeten uw deskundigen een kalk- en corrosiecontrole uitvoeren, de apparatuur reinigen en moderniseren (waterpompen, tanks, turbines, dynamo's, condensors, afscheiders), en H2S uit het koelwater verwijderen. Naast deze apparatuur moet ook worden gezorgd voor de goede werking en reiniging van elektrische kasten en ventilatiesystemen.

Als dit onderhoud goed wordt uitgevoerd, zal het de duurzaamheid van uw activa en de kwaliteit van de productie waarborgen, terwijl uw werknemers veilig blijven. Om uw teams te helpen bij hun taken, is het de moeite waard te investeren in een CMMS-systeem. Het zal u helpen de nodige controles in real time te plannen, rekening houdend met milieu- en materiaalgegevens. Maar wat is een CMMS-tool en hoe kan het helpen bij het onderhoud van uw geothermische energiecentrale?

De bijdrage van CMMS voor geothermische energie

Ter herinnering, een CMMS-instrument, of computerondersteund onderhoudsbeheer, is een computertoepassing die technici in het veld die betrokken zijn bij preventief of curatief onderhoud en managers helpt bij het plannen, superviseren en controleren van de onderhouds- en servicewerkzaamheden van uw apparatuur. Met deze toepassingen kunnen fabrieken hun onderhoudsprocessen verbeteren door het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en hun jaarlijkse productiekosten te verlagen. CMMS-tools kunnen ook helpen problemen snel te identificeren en op te lossen, waardoor bedrijven de productiekwaliteit kunnen verbeteren. In de geothermische industrie is het belangrijk dat de gegevens van elke gebruiker en elke afdeling in dit onderhoudssysteem worden geregistreerd.

Het gebruik van een CMMS-systeem op een geothermische installatie werd voor het eerst geïntroduceerd door de New Zealand Geothermal Association op haar Ngawha geothermische installatie in 1994. Naast onderhoudsbeheer verzamelt het systeem ook prestatiegegevens van sensoren die zich in de gehele stoomcyclus bevinden. Deze informatie wordt gebruikt om operationele beslissingen over de optimalisering van de output van het bedrijf te vergemakkelijken en te versnellen en bijkomende voordelen te bieden zoals een lagere uitstoot en een lager brandstofverbruik.

Conclusie

Tegenwoordig wordt het gebruik van onderhoudssoftware een prioriteit en de integratie in uw organisatie van een CMMS-tool dat is afgestemd op geothermie en uw activa is een must. Een preventieve, corrigerende en flexibele beheersing van deze onstabiele omgeving is van essentieel belang. Zo kunt u noodsituaties gemakkelijker voorkomen en uw productiviteit en winstgevendheid verbeteren.

Met een succesvolle geothermische centrale draagt u bij tot de vermindering van onze mondiale koolstofvoetafdruk en produceert u tegelijk energie. Hoe doeltreffender uw onderhoud, hoe meer controle u over uw installatie zult hebben en hoe meer u in staat zult zijn uw bedrijf te laten groeien. Op die manier kunt u uw verplichtingen nakomen en tegelijkertijd helpen onze planeet gelukkig te houden.

Om te ontdekken hoe CMMS een essentiële bondgenoot is van hernieuwbare energieën, nodigen wij u uit de artikelen te lezen :

 

Terug naar artikelen