Terug naar artikelen

CMMS in de gezondheidssector voldoet aan de eisen van de biomedische sector

CMMS in de gezondheidssector voldoet aan de eisen van de biomedische sector

Woensdag 16 maart 2022

Het is op het gebied van de industrie dat CMMS zijn geloofsbrieven heeft verworven. CMMS in de gezondheidssector is er één van. De gezondheidssector is zeer gevoelig als het gaat om het naleven van regelgeving en het controleren van apparatuur in de gezondheidszorg. Patiënten, als consumenten van medische onderzoeken of medicijnen, eisen een hoog prestatieniveau van de medische instellingen die hen ontvangen.

Hoewel er vele andere toepassingsgebieden zijn voor CMMS, betekent de inzet voor de gezondheid van mensen dat op dit gebied het onderhoud van bijzonder hoge kwaliteit moet zijn, wat het gebruik van een modern, high-performance CMMS vereist.

Een gezondheids CMMS, specifiek voor de biomedische en farmaceutische sectoren

In de 21e eeuw is het aantal patiënten dat geneesmiddelen gebruikt explosief gestegen. Chronische pijn, psychologische ongemakken, allergieën... het medicijngebruik neemt toe. Het werd tijd dat de biomedische en farmaceutische instellingen eindelijk CMMS gingen gebruiken om de uitdagingen van de farmaceutische industrie aan te gaan.

De uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van CMMS in dit domein zijn van verschillende aard, waaronder

  • Normen en voorschriften moeten worden nageleefd
  • Het preventief en correctief onderhoud van de apparatuur in de gezondheidszorg moet ervoor zorgen dat storingen zo weinig mogelijk voorkomen. Het doel is om een hoog niveau van beschikbaarheid van medische apparatuur te handhaven

De biomedische sector innoveert voortdurend

Als er één sector is die voortdurend in ontwikkeling is, dan is het wel de biomedische sector. De farmaceutische industrie heeft de laatste decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt. Vooral sinds de gezondheidscrisis worden virussen en andere bacteriën onder de elektronenmicroscoop bestudeerd om patiënten kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. De farmaceutische en biomedische industrie innoveert voortdurend. Vandaag de dag brengt zij enorme kosten met zich mee. Deze sector is een van de meest gereguleerde, zowel wat betreft de werking van het onderzoek, het productiesysteem als het distributienetwerk.

Een CMMS voor de implementatie van kwaliteitscontrole

De farmaceutische industrie heeft een zorgplicht ten opzichte van haar klanten die geneesmiddelen consumeren. Het werk aan chemische moleculen moet worden uitgevoerd volgens drastische normen. Patiënten stellen kwaliteits- en veiligheidseisen aan de producten die zij consumeren als onderdeel van hun zorg. De voorschriften voor biomedische inrichtingen komen van verschillende niveaus: het land van herkomst, de Europese Unie en zelfs wereldwijd, zoals de ISO 22 000-norm. Ook voedingsnormen zoals HACCP (Codex Alimentarius) kunnen worden toegepast.

CMMS voor medische onderhoudsapparatuur

In de e-gezondheidssector zijn tal van robotica en geconnecteerde medische toestellen in opkomst. De ene innovatiever dan de andere, hebben zij tot doel te behandelen, te evalueren, te vergelijken of te diagnosticeren, om de patiënten de juiste zorg te verlenen.

CMMS in de medische sector zit dus in de lift. Software voor het beheer van het onderhoud van deze ultramoderne apparatuur moet efficiënt zijn. Zij maken een betere planning mogelijk van elke preventieve onderhoudsinterventie voor medische apparatuur. Dankzij hun functionaliteiten kunnen zij het uitvallen van apparatuur in gezondheidsinstellingen beperken.

Medische hulpmiddelen en het onderhoud daarvan

Medische instellingen beschikken over apparatuur die medische hulpmiddelen wordt genoemd. Ze hebben verschillende doelen zoals diagnose stellen, controleren, bedienen... Sommige apparatuur van oudere generaties is geautomatiseerd (MRI, scanners, medische bedden). Andere, van de nieuwe generatie, zijn aangesloten voor een betere uitwisseling van de informatie die zij leveren.
Het beheer van het onderhoud van deze medische hulpmiddelen is een dwingende noodzaak voor het ziekenhuispersoneel. De onderhoudstechnici moeten de technische interventies uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de goede werking ervan. Zij moeten er ook voor zorgen, dankzij CMMS-software, dat er voor elk stuk uitrusting reserveonderdelen beschikbaar zijn in geval van technische defecten.

Onderhoud van medische hulpmiddelen en voorschriften

Medische hulpmiddelen worden niet allemaal op dezelfde manier behandeld als het gaat om fabricagecontrole en onderhoud. Zij worden ingedeeld naar de mate van gevaar in verhouding tot het gebruik.

  • Hulpmiddelen buiten het menselijk lichaam, zoals verbanden, krukken of brillen
  • Hulpmiddelen buiten het menselijk lichaam maar in contact met vloeistoffen, zoals steriele kompressen of contactlenzen
  • Hulpmiddelen voor gezondheidszorg en chirurgie, zoals dialyseapparatuur of intra-uteriene hulpmiddelen
  • Chirurgische hulpmiddelen zoals prothesen of implantaten

Het onderhoud ervan is onderworpen aan de artikelen R5212-5 en R5212-25 van de Code de la santé publique. De toepassing van een onderhoudsbeleid in medische inrichtingen wordt dus door de regelgeving voorgeschreven. De uitvoering van deze onderhoudsstrategie wordt sterk vergemakkelijkt door een efficiënte CMMS-oplossing die aan de medische activiteit is aangepast. Bij de keuze van een CMMS-instrument moet rekening worden gehouden met het vermogen van de software om onderhoudsgegevens te ordenen.

Aarzel niet om onze diensten te raadplegen over de andere sectoren die van onze CMMS-software profiteren!

 

 

Terug naar artikelen