Terug naar artikelen

CMMS voor de detailhandel, onderhoud op maat voor uw uitrusting

CMMS voor de detailhandel, onderhoud op maat voor uw uitrusting

Maandag 14 maart 2022

Of het nu gaat om detailhandel in winkels of onlineverkoop, de detailhandel vereist een nauwgezette bewaking van apparatuur en technische activa. CMMS voor de detailhandel is geen optie. Onze embedded software oplossing is beschikbaar op mobiele telefoons. Het biedt de essentiële functionaliteit om winkels en logistieke platforms te beveiligen voor een hoogwaardige klantenservice.

En daarom neemt de retailsector een bijzondere plaats in onder de toepassingsgebieden van CMMS waarin wij bij Yuman.io gespecialiseerd zijn. 

De detailhandel in Frankrijk

De Franse detailhandel blijft zeer dynamisch ondanks de gezondheidscrisis en de daling van het aantal geregistreerde transacties. Consumenten veranderen hun manier van kopen, vooral met de komst van telewerken en drive-in verkoop. In 2020 is de daling van het aantal winkels echter gestopt.

Kenmerken van de Franse detailhandelssector

In Frankrijk zal de massadetailhandel in 2021 een gelijk marktaandeel hebben tussen onafhankelijke en geïntegreerde ketens. Discountzaken zijn goed voor 10% van de totale supermarkthandel. Na een gestage daling van het aantal grote levensmiddelenwinkels sinds 2016, zal het aantal in 2020 met +2% toenemen. Lokale winkels groeien het sterkst, met +5% in vier jaar.

Massaverkoop: een snel veranderend dienstenaanbod

De gezondheidscrisis sinds 2020 heeft grote veranderingen in de consumptie teweeggebracht. Het totale aantal transacties zal in 2021 met 3% dalen ten opzichte van 2019. Hypermarkten zullen het meest te lijden hebben, terwijl het web met 34% zal groeien. Met name door de verschillende beperkingen en de veranderde gewoonten neemt de onlineverkoop van levensmiddelen letterlijk explosief toe. Rijden, voetgangersrit, en niet te vergeten thuisbezorging, bijna alle merken bieden dit soort service. Deze ontwikkeling vereist de invoering van specifieke apparatuur en webinstrumenten of -software die zijn aangepast aan elk bedrijf in de supermarktsector.

Onderhoud in supermarktbedrijven

Onderhoudsbeheer in supermarktbedrijven neemt verschillende vormen aan. Inrichtingen die het publiek ontvangen, zoals winkels, platforms en logistieke opslagplaatsen, en niet te vergeten computersoftware en elektronische betaalmiddelen, de te onderhouden installaties en apparatuur zijn talrijk.

Diverse onderhoudsbehoeften voor bedrijven in de supermarktsector

Ongeacht de locaties of de apparatuur in de detailhandel, de onderhoudsbehoeften zijn gevarieerd. De preventieve of curatieve controle van koel-, klimaatregelings-, verwarmings- en elektriciteitsinstallaties zijn enkele van de steeds terugkerende interventies. Het onderhoud bestaat ook uit het onderhoud van de winkels, de parkings en de omgeving, en niet te vergeten de naleving van de normen. Het gaat ook om het beheer van de onderhoudsploegen, of het nu gaat om technici in dienstverband of dienstverleners. Daarnaast is er het toezicht op de voorraden reserveonderdelen en het beheer van de schoonmaak.

Specifieke interventiebehoeften: koudebeheersing, QHSE-aspecten en betaalterminals

Deze sector beheert meerdere producten in voorraad, met name in de levensmiddelenindustrie. Daarom beschikt zij over specifieke apparatuur voor opslag en koudebeheersing. Deze bedrijven werken vaak met logistieke platforms die soms eigendom zijn van de groep. Al deze apparatuur vereist periodiek onderhoud, zonder de kwaliteits-, traceerbaarheids-, veiligheids- en hygiëneaspecten te vergeten.

Dit is ook het geval voor detailhandelszaken. De ontvangst van de klanten en de presentatie van de producten, met name de verse producten, vereisen de naleving van strikte normen. Reinheid, onderhoud van de koudeketen en veiligheid zijn van fundamenteel belang. Laten we de betaalterminals (TPE), het beheer van de kassa's en de computernetwerken niet vergeten.

De bijdrage van CMMS voor de detailhandel

Kies onze gespecialiseerde CMMS-tool voor grootschalige distributie. Het maakt het voor u gemakkelijker om alle onderhoudstaken te beheren. Het is een echte troef voor het beheer van teams en het beheersen van kosten.

Beheer van het onderhoud van productie-installaties: winkels en logistieke platforms

Met onze on-board CMMS-oplossingen voor grootschalige distributie kunt u uw apparatuur en onroerend goed voortdurend in de gaten houden. Gebouwen zoals winkels of magazijnen, koelkasten, loskades, rollend materieel, meubilair, kassa's en betaalterminals, alles wordt opgesomd. U beschikt in real time over alle informatie die u nodig hebt, alsook over de onderhoudskosten voor elk bedrijfsmiddel.

Toezicht op en organisatie van de werkzaamheden van onderhoudsteams en dienstverleners

Een ander groot voordeel van onze CMMS-tools voor de detailhandel is het beheer van onderhoudsteams en dienstverleners. Alle terugkerende interventies door gespecialiseerde leveranciers zijn gepland. U hebt real-time toezicht op deze diensten. De onderhoudsmanager in een supermarkt organiseert het werk van zijn technici. Hij plant interventies en beheert de wachtdiensten. Onze online CMMS-software regelt ook de aankoop, de voorraad en het aanvullen van reserveonderdelen.

Bij Yuman.io zijn we gespecialiseerd in computerondersteund onderhoudsbeheer. Wij bieden CMMS-oplossingen op maat voor de volgende bedrijfstakken:

 

 

Terug naar artikelen