Terug naar artikelen

CMMS voor de industrie biedt oplossingen voor het beheer van werkzaamheden in bedrijven

CMMS voor de industrie biedt oplossingen voor het beheer van werkzaamheden in bedrijven

Woensdag 16 maart 2022

Het CMMS is nu een must in het beheer van een onderneming. Bij Yuman.io hebben we een reeks oplossingen die passen bij uw bedrijf, waaronder industrieel onderhoud. Ons software-instrument is geschikt voor zowel managers als technici. Iedereen kan een versie van het instrument op zijn smartphone gebruiken via onze mobiele applicatie.
De  toepassingsgebieden van CMMS zijn talrijk en gevarieerd. Van gezondheidszorg tot vastgoed tot bankwezen, het is echter het CMMS voor de industrie dat het bal het eerst opende.

Computerondersteund onderhoudsbeheer essentieel voor bedrijfsbeheer

CMMS in de industriële sector is essentieel geworden voor de industriële prestaties. Het maakt een efficiënt beheer van de machines en uitrusting van een onderneming mogelijk. Het beheer van het onderhoud door een CMMS-software stelt de beheerder van een onderhoudsafdeling in staat over de volgende functionaliteiten te beschikken.

 • Lijst van materialen en uitrusting die onderhoud behoeven
 • Centralisatie van documentatie over materieel (technische informatie, aankoopgegevens) en interventies (teams van werknemers, kwaliteitscontroles)
 • Een bijgewerkt geïntegreerd onderhoudslogboek voor elk apparaat
 • Planning van preventief of correctief onderhoud
 • Beheer van de activiteit van de verschillende interne of externe onderhoudsdiensten (leveranciers)

Een bedrijfsleider kan de software ook gebruiken om de volgende bewerkingen uit te voeren

 • Berekenen, vergelijken en optimaliseren van onderhoudswerkzaamheden: levensduur van machines, betrokkenheid van teams
 • Beslissingsondersteunende oplossing. De keuze van de leveranciers kan worden gemaakt dankzij een aanpak die gebaseerd is op de kosten van onderhoudsgerelateerde aankopen
 • Vergelijking, analyse en verwerking van verzoeken om interventies op productiemachines
 • Beheer van de voorraden reserveonderdelen

Eén voorbeeld illustreert perfect de voordelen van het CMMS-instrument voor het bedrijf. Het is de cosmetica-industrie. Op de grens tussen chemie en farmacie kent deze industriële sector geen uitzonderingen. Het kan niet zo zijn dat zijn productie wordt onderbroken door het falen van zijn productiegereedschap. De functionaliteiten van de CMMS-software garanderen betere prestaties voor het bedrijf. Zij verbeteren de productiekwaliteit en zorgen voor preventief en correctief onderhoud. Zij maken een beter beheer van de interventies en de "zekerheid" van de kwaliteit van de cosmetische produkten mogelijk.

Een CMMS-tool voor naleving van regelgeving en veiligheid

Er is een sector waar CMMS in de industrie een cruciale rol speelt. Dit is de voedselindustrie. In deze sector van de industrie worden grondstoffen uit de landbouw, veeteelt of visserij verwerkt tot levensmiddelen. Als zodanig vereist de voedingsindustrie een CMMS dat voldoet aan de normen, de regelgeving en de productiebeperkingen.

Zorgen voor een veilig beheer van de productie-uitrusting

Bij de productie van levensmiddelen moeten tal van voorschriften strikt worden nageleefd. Elke afwijking van deze regels kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de producten en zelfs voor de gezondheid van de klanten. Afgezien van de gevolgen voor de kwaliteit, kan ook het merk van de onderneming worden aangetast en de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider. De voor de productie van levensmiddelen gebruikte apparatuur moet derhalve aan een verscherpt toezicht worden onderworpen. Het CMMS is dus essentieel voor een feilloos beheer van het onderhoud van productiemachines. Het CMMS maakt dus de planning mogelijk van schoonmaak-, analyse- en reparatie-interventies op apparatuur.

Consumenten gerust te stellen over de kwaliteit van hun producten

Het gebruik van een CMMS software tool is ook bedoeld om de consument gemoedsrust te bieden. De klanten worden gerustgesteld over de normen waaraan hun favoriete producten zijn vervaardigd.

Beheer van reserveonderdelen, voorraden en verbruiksgoederen

Het beheer van reserveonderdelen in de onderhoudsafdeling van een industriële onderneming is een tijdrovende bezigheid. Het is echter van essentieel belang voor de prestaties. Door reserveonderdelen te beheren met het CMMS kunnen werknemers van de onderhoudsafdeling dagelijks kostbare tijd besparen.

CMMS om onderdelenvoorraad op peil te houden

Wanneer een onderneming over onvoldoende voorraden reserveonderdelen beschikt, neemt de beschikbaarheid van haar activa af. De productie kan verloren gaan of er kunnen grote vertragingen optreden bij de reparatie van de betrokken apparatuur. Omgekeerd leiden te veel reserveonderdelen in voorraad tot buitensporige kosten voor stilstand van activa.
Het gebruik van een CMMS-software maakt een rigoureus beheer van de voorraad reserveonderdelen mogelijk. De volgende informatie wordt ook verstrekt aan onderhoudsteams.

 • Live overzicht van de onderdelenvoorraad, geplaatste bestellingen en eventuele voorraden bij leveranciers
 • Voorraadbeheer via mobiele toepassing, met behulp van QR-codes of barcodes
 • Signalering bij lage drempels
 • Analyse van de vergelijking van kosten en doorlooptijd tussen verschillende leveranciers
 • Functionaliteiten per apparaat of per vervangingsonderdeel: installatiedatum, tijd tot volgende vervanging

CMMS om doorlooptijdplanning van leveranciers te optimaliseren

Voor onderhoudsteams is het van essentieel belang te anticiperen op het gebruik van voorraden reserveonderdelen. Zij moeten in staat zijn variaties in de activiteit in real time te beheren. De CMMS-software biedt de volgende functies voor elk item.

 • Genereer de automatische bestelling van het onderdeel naar de leveranciers
 • Word verwittigd van de opvolging van de bestelling
 • door het scannen van de artikelcode de positie ervan in de werkplaats of het magazijn verkrijgen

Al deze gegevens zijn bedoeld om de kwaliteit van de productie te verbeteren. Een analyse van de gegevens in de software zal het mogelijk maken een lijst op te stellen van, bijvoorbeeld

 • De onderdelen van de apparatuur die het vaakst stuk gaan
 • Leveranciers met een betere kwaliteit van reserveonderdelen
 • De leveranciers met de beste levertijden, enz.


CMMS onderhoudssoftware voor de industrie

De rol van CMMS-software voor industrieel onderhoud is hierboven uitvoerig beschreven. De voordelen ervan voor het beheer van een onderneming staan niet langer ter discussie. De manager moet overtuigd zijn van de noodzaak voor hem en zijn onderhoudsteams om over een dergelijk instrument te beschikken. Vanaf dan is het aan hem om de beste CMMS software te kiezen die aangepast is aan zijn activiteit.

Keuze van CMMS-onderhoudssoftware

De keuze van de onderhoudssoftware moet worden gemaakt door de bedrijfsleider naar gelang van de industriële activiteit. Bij de keuze van uw software spelen verschillende parameters een rol. Het aanbod van Yuman.io is een modern, eenvoudig te gebruiken CMMS waarmee u toezicht kunt houden op het materieel waarvoor u verantwoordelijk bent. Het stelt u in staat uw correctief en preventief onderhoud te beheren door middel van rapporten die door on-site of mobiele werknemers worden opgesteld. Hiermee kunt u uw voorraden beheren en statistieken over uw interventies opvragen. Ten slotte biedt het ook financiële modules voor het factureren van interventies, het opstellen van bestekken en het beheer van contracten. Onze CMMS-software is aanpasbaar. Hiermee kunt u uw accountvoorkeuren bepalen en alleen de informatie bewaren die u nodig hebt. Het is ook mogelijk om aangepaste velden toe te voegen die specifiek zijn voor uw activiteit.

Berekening van de vergelijkende kosten van industrieel onderhoud

Sommige onderhoudssoftware berekent automatisch de kosten van preventieve en correctieve onderhoudsinterventies. Dit is het geval met het voorstel van Yuman.io. Deze berekening wordt gemaakt met de kosten per uur van de werknemers als bron. De informatie over de duur van de interventies moet ook worden ingevuld om de kostenberekening mogelijk te maken.

Raadpleeg gerust de andere artikelen op de blog. U vindt alle andere toepassingsgebieden van het CMMS op Yuman.io.

 

 

Terug naar artikelen