Hoe voer je een interventie in op zijn mobiele telefoon?

Yuman CMMS is beschikbaar op mobiele en tablet computers zodat de technici hun onderhoudsinterventies (curatief, preventief of predictief) in real time in het veld kunnen beheren.


Door in te loggen op de applicatie heeft de technicus toegang tot zijn dagschema en de lijst met uit te voeren interventies. Hij wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de klant, de site, de te onderhouden of te repareren apparatuur en de details van zijn opdracht. Hij heeft ook toegang tot de geschiedenis van de site en de eerder uitgevoerde interventies (installatie, onderhoud of het oplossen van problemen).


Met een simpele klik op de Startknop start hij zijn onderhoudsinterventie: de werktijd wordt automatisch geregistreerd. Hij kan zijn interventierapport invullen, aangepaste velden, foto's, onderdelen en gebruikte materialen toevoegen, een gedigitaliseerd reglementair formulier invullen. Indien nodig kan met de knop "Offerteaanvraag" de beheerder op de hoogte worden gebracht van een voor de klant op te stellen offerte.


De technicus kan op elk moment zijn interventie onderbreken en later weer hervatten. Deze pauze wordt in mindering gebracht op de werktijd.


De technicus sluit vervolgens zijn interventie af (Stop-knop) en vraagt de klant om te tekenen. Indien nodig kan hij een nieuw bezoek plannen.


De ingevoerde informatie wordt opgeslagen en er wordt een servicerapport in PDF-formaat opgesteld. Dit rapport kan na de interventie naar de aanvrager worden gestuurd. De technicus kan ook de factuur uitreiken voor een snellere afhaling.


Als de optie is geactiveerd in de softwarevoorkeuren, kan de technicus direct een nieuwe interventie toevoegen vanuit zijn mobiele CMMS. Hij voert de gegevens van de klant (bedrijf of persoon), de site en de betrokken apparatuur in, beschrijft de uit te voeren opdracht en de interventieplaats.


Merk ook op dat als de rondes in teams worden uitgevoerd, slechts één technicus het veldinterventieformulier invult. Hij neemt gewoon de werktijden van zijn collega op via de knoppen Start en Stop.


Tot slot werkt het CMMS ook in disconnected mode, in geval van uitval van de verbinding of het netwerk.


Mobile CMMS Field technician application maintenance management
Mobile CMMS Field technician application maintenance management