Powrót do artykułów

CMMS vs ERP, czyli mecz!

CMMS vs ERP, czyli mecz!

Wtorek 17 marzec 2020

.

CMMS czy ERP? To pytanie zadają sobie czasem dostawcy usług utrzymania ruchu lub przemysłowcy, którzy kandydują do cyfryzacji swoich działań w zakresie utrzymania ruchu. Ale uwaga, jeśli chodzi o konserwację, CMMS gra à home...

.

> Cyfra do konserwacji

.

Chcąc poprawić efektywność, produktywność i jakość usług, firmy w pierwszej kolejności zajmują się digitalizacją swoich procesów. Po masowej komputeryzacji usług finansowych, zasobów ludzkich, zakupów i produkcji, wiele z nich nadal musi stosować rozwiązania cyfrowe, aby rozszerzyć tę cyfryzację na wszystkie działy, takie jak marketing, sprzedaż i usługi.

Więc, jeśli chodzi o usługi konserwacyjne, firmy mogą zdecydować się albo na CAMM [Computerized Maintenance Management System], lub dla ERP [Enterprise Resource Planner] o nazwie PGI [Progiciel de Gestion Intégrute;]. 

.

Dwa bardzo różne podejścia, przy decyzji, która będzie miała bardzo duży wpływ na przyszłe wyniki firmy’W. Wymaga zatem pewnego wyjaśnienia i wytłumaczenia.

Rozwiązanie problemu przyszłości

Rozwiązanie, które sprawdza się we wszystkich sektorach i wszystkich potrzebach? Naprawdę? 🤣 

.

An ERP to pakiet oprogramowania, który "chce robić wszystko" i wspierać wszystkie procesy firmy:

.
  .
 • Księgowość i zarządzanie finansami
 • .
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • . . . . .

  Niestety, w tym przypadku nie jest to możliwe.
 • Zarządzanie serwisem posprzedażowym
 • .
 
ERP-y starają się więc zaoferować globalne i identyczne rozwiązanie, aby sprostać wszystkim sektorom działalności i specyficznym potrzebom każdego działu. Podwójne wyzwanie. Sukces tych projektów może być osiągnięty jedynie kosztem znacznego wysiłku i inwestycji w fazie integracji i dostosowania do potrzeb klienta. Konieczne będzie silne ograniczenie narzędzia, rozszerzenie jego możliwości, zmniejszenie rozdźwięku między jego natywnymi funkcjami a realnym światem każdej firmy. Jest to szczególnie prawdziwe w dziedzinie utrzymania ruchu, gdzie bez szeroko zakrojonych adaptacji, ERP tylko powierzchownie spełni rzeczywiste potrzeby zespołów terenowych zaangażowanych w te złożone i specyficzne procesy.

Sektor utrzymania ruchu charakteryzuje się bardzo frontowymi procesami, dla których decydujące znaczenie mają wyzwania związane z mobilnością. Do tej pory systemy ERP są nadal zasadniczo back-office, zdolne do zadowalającej obsługi funkcji wsparcia i produkcji, ale znacznie mniej wygodne przy zbliżaniu się do klientów.

Specjalista, CMMS czy kierownik, ERP?

.

Systemy CMMS jak na razie wykorzystują szeroką wiedzę i doświadczenie w sektorze, do którego się odnoszą. Te najnowsze i najlepsze coraz lepiej odpowiadają na rzeczywiste potrzeby firmy. Ich zakres funkcjonalny wspiera obecnie takie procesy jak

  .
 • Zarządzanie nieruchomościami i aktywami: Miejsca i budynki, zainstalowana baza urządzeń
 • .
 • Działania interwencyjne: Prośby o interwencję i monitorowanie postępów
 • .
 • Operacje i czynności serwisowe urządzeń: Plany konserwacji zapobiegawczej, zakresy konserwacji
 • .
 • Zarządzanie KPI (Key performance indicators) i statystykami
 • .
 • Zarządzanie częściami zamiennymi: katalogi, zapasy i dostawy
 • .
 • Zarządzanie pracami instalacyjnymi i remontowymi: kosztorysy i budowy
 • .
 • Zarządzanie fakturowaniem wszystkich tych operacji
 • .
 • Zarządzanie bazą dokumentów: Upload i udostępnianie dokumentów, dostęp ze stacji stacjonarnych i mobilnych
 • . . .
 • Automatyczne planowanie i optymalizacja tras
 • .

Ten szeroki zakres funkcjonalny musi być objęty z dużą starannością i wiedzą. Jeśli znajdziemy funkcje obecne w ERP, takie jak fakturowanie czy przygotowywanie ofert, CMMS pozwoli na znacznie bardziej zaawansowaną integrację z czynnościami wykonywanymi przez techników, takimi jak interwencje naprawcze i zapobiegawcze czy prace instalacyjne i remontowe. Kiedy wiemy, że w zespole utrzymania ruchu 80% pracowników to technicy (ten stosunek techników do kierowników jest doskonałym wskaźnikiem wydajności), zmniejszenie potrzeb w zakresie zarządzania stanowi ważne źródło oszczędności;Ponadto stosunek techników do kierowników jest doskonałym wskaźnikiem wydajności, ponieważ zmniejszenie zapotrzebowania na kierowników jest ważnym źródłem oszczędności. Zaoferowanie im najlepszych narzędzi programowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, poprawy wydajności usług i jakości relacji z klientami. 

.

Kolosalna cena instalacji ERP 😳

.

ERP są często bardzo drogie, za zbyt małą liczbę udanych rezultatów. Koszty zakupu licencji i instalacji pakietu oprogramowania są znaczne i zawsze są powiększone o koszty integracji, które często stają się zaporowe. Koszty te można podzielić na:

>.
  .
 1. Zakup licencji: tylko dla tej pozycji cena ERP liczona jest w tysiącach euro za użytkownika
 2. . Wsparcie zmian: to’drugie mylące określenie szkolenia. Bo tak, pigułka będzie gorzka dla pracowników firmy, którzy będą musieli dostosować się do tego nowego intruza, który nie pasuje do ich sposobu pracy. Zapewnione jest wsparcie psychologiczne.
 3. Zarządzanie projektem: konieczne jest opłacenie często zaporowych wynagrodzeń konsultantów firmy odpowiedzialnych za integrację.
 4. .
 5. Konserwacja: już jest! Po kilku latach pracy nad projektem Twoja firma może zacząć korzystać z narzędzia. Teraz trzeba płacić za konserwację, ponieważ nie działa ona prawidłowo i musi być stale monitorowana i korygowana. To 20% rocznie początkowego projektu i co roku jest on unowocześniany!

Ach! zapomnieliśmy o infrastrukturze sprzętowej i jej administracji: serwery recepturowe, serwer produkcyjny z fault tolerance, serwery back up, etc.

Ale te niebotyczne kwoty nie wystarczą na pokrycie kosztów projektu.

Ale te wygórowane kwoty są często wydawane na próżno, biorąc pod uwagę brak wzrostu wydajności z ERP i czas zmarnowany próbując go wdrożyć. Słynny przykład oszczędności kosztów ERP to ten z globalnego giganta produkcji chemicznej. Firma zainwestowała 500 milionów dolarów i spędziła nie mniej niż siedem lat instalując oprogramowanie ERP w swoich działach. Oprogramowanie stawało się przestarzałe, gdy tylko było używane. 500 milionów zainwestowano na próżno. Inny uderzający przykład dotyczy wydawcy ERP o dużej renomie, który kilka lat temu został skonfrontowany z dużym graczem w amerykańskim przemyśle farmaceutycznym;Kilka lat temu firma została skonfrontowana z dużą amerykańską firmą farmaceutyczną, która obwiniała ją o swoje bankructwo po tym, jak projekt skomputeryzowania przetwarzania jej kontraktów zakończył się niepowodzeniem.

CMMS to także koszty, które trzeba wziąć pod uwagę, ale w zdecydowanej większości przypadków są one i tak niższe niż w przypadku ERP. Dotyczy to zwłaszcza kosztów konfiguracji, adaptacji, zarządzania zmianą i szkoleń, o czym przekonamy się w dalszej części artykułu.

ERP za żenadę, R&R pracowników, Waga za aktywność; 😖

.

Prawdziwym kosztem, poza kosztem instalacji, jest koszt zrozumienia ERP i dostosowania do niego organizacji firmy. Odejście od dotychczasowego sposobu produkcji w celu wprowadzenia innowacji za pomocą oprogramowania oznacza konieczność przeszkolenia pracowników, dostosowania go do firmy, przetestowania go, aby wiedzieć, co w pełni odpowiada jego działalności i całej jednostce produkcyjnej. Wszystko to oczywiście generuje koszty, które należy zatem minimalizować poprzez stosowanie mniej skomplikowanego oprogramowania, jakim jest CMMS.

.

Używanie nowoczesnego systemu CMMS jest znacznie bardziej intuicyjne i nie wymaga tak dużego czasu szkolenia jak ERP. W rzeczywistości są one przeznaczone dla pracowników, którzy niekoniecznie znają się na technologii, takich jak technicy, dlatego ich obsługa jest uproszczona, z łatwymi do nauczenia się interfejsami. W efekcie koszty szkolenia są niższe, a czas adaptacji znacznie szybszy. Uruchomienie jest wtedy niemal natychmiastowe.

Co więcej, każda firma jest inna, a ERP muszą być adaptowalne, elastyczne i łatwe w obsłudze, co rzadko się zdarza. To pakiet oprogramowania powinien pasować do organizacji, a nie organizacja do pakietu oprogramowania. Systemy CMMS wygrywają zatem w tych kwestiach, ponieważ mają przewagę w postaci większej możliwości adaptacji z wieloma opcjami dostosowywania, bardzo łatwym i szybkim dostosowywaniem, aby móc jak najlepiej dostroić się do różnych firm klientów.

Wykorzystanie systemu CMMS pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, zyskać przychylność użytkowników i uniknąć błędów wynikających ze zbyt skomplikowanej obsługi platformy.

.

CMMS kluczem do sukcesu w zwiększaniu produktywności 😎

.

Niezbędną cechą oprogramowania do zarządzania utrzymaniem ruchu jest mobilność. Systemy ERP stały się przestarzałe głównie dlatego, że nie są w stanie wyjść z biura i podążać za technikami w terenie. Rzeczywiście, komunikacja w czasie rzeczywistym stała się koniecznością dla optymalizacji działalności firm serwisowych. Oferuje ona większą przejrzystość informacji, lepszą organizację i lepszą jakość usług.

>.

Mobilność, najnowsze systemy CMMS oferują przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które poprawia komunikację między wszystkimi członkami jednostki produkcyjnej, opierając się na najnowszych technologiach: 3G/4G/5G, chmura i urządzenia mobilne, których koszty w ostatnich latach drastycznie spadły.

Wnioski.

Zalety ERP

.
  . .
 • Unikalny interfejs użytkownika 
 • .
 • Ograniczenie łączników między aplikacjami 
 • .

Minusy’ERP

.
  .
 • Koszty licencji i wdrożenia
 • .
 • Zakres funkcjonalny zbyt ogólny i niedopasowany
 • .
 • Przeciążenie i brak integracji
 • .
 • "Natywna" adaptacja skutkująca odrzuceniem przez użytkownika
 • .
 • Moduł utrzymania ruchu często pomijany w projekcie ERP
 • . . .
 • Konsultanci ogólni i niespecjalistyczni
 • .

Zalety systemu CMMS

  .
 • Prawdziwie dobre wsparcie dla operacji
 • .
 • Priorytet aplikacji mobilnej (dla nowoczesnych CMMS)
 • . .
 • Szybsze przyswajanie przez użytkowników, ponieważ lepiej dostosowane
 • . .

Minusy systemu CMMS

.
  .
 • To jest jego jedyny wymóg...
 • .

CMMS to bez wątpienia natychmiastowy wzrost produktywności w sytuacji, gdy systemy ERP wciąż borykają się z problemem oferowania skutecznych rozwiązań typu front-office i wciąż nie są w stanie zaoferować satysfakcjonujących profesjonalnych aplikacji mobilnych. Dla firm, które projektują swoich mobilnych pracowników w terenie, takich jakie można znaleźć głównie w działach utrzymania ruchu, ten mankament ERP pozostaje prawdziwą barierą.

System ERP jest dobrym przykładem.

 

.

Przy okazji, naszą ambicją jest oferowanie niezrównanego doświadczenia użytkownika. Sprawdź to natychmiast:wypróbuj CMMS za darmo. W ciągu zaledwie 2 minut, czyli czasu potrzebnego na utworzenie konta, odkryjesz najnowsze oprogramowanie z tej kategorii.

Możesz również skorzystać z demonstracji jednego z naszych konsultantów:zarezerwuj wideokonferencję

.

Powodzenia i do zobaczenia wkrótce.

 

.

📰 Zainteresuje Cię również lektura:

.

 

. Powrót do artykułów