Jak edytować zamówienie na interwencję?

Ponieważ literówka zdarza się szybko, informacje wprowadzane przez techników w terenie z aplikacji mobilnej CMMS, na smartfonie lub tablecie, mogą być edytowane i poprawiane po interwencji.


Na oprogramowaniu biurowym, z poziomu modułu Interwencje, kierownicy mogą filtrować listę przeprowadzonych interwencji, czy to profilaktycznych, leczniczych czy instalacyjnych. Następnie wystarczy wybrać zlecenie do modyfikacji, kliknąć na "Edytuj", wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać.


modyfikacja zleceń roboczych CMMS.


Wśród informacji wprowadzanych w polu i edytowalnych przed wysłaniem do klienta: tytuł interwencji i opis prośby, raport technika, przeprowadzona konserwacja, godziny pracy lub czas trwania interwencji, użyte części i materiały, zdjęcia, pola niestandardowe.


Zmiany są natychmiast zapisywane i widoczne w czasie rzeczywistym na zleceniu roboczym PDF. Zweryfikowane i poprawione zlecenie robocze w formacie PDF można następnie wysłać do klienta bezpośrednio z systemu CMMS.


Weryfikacja zleceń pozwala również na odnotowanie działań następczych, które należy zaplanować, danych poufnych, które nie pojawiają się w raportach roboczych wysyłanych do klientów oraz na przejście do fakturowania lub przygotowania kosztorysu.


.