Wypełnianie formularza interwencyjnego

Yuman CMMS umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy, certyfikatów, kwestionariuszy, a także dostęp do zapisanych wcześniej formularzy regulacyjnych specyficznych dla Twojej firmy.


Funkcjonalność ta jest dostępna z poziomu ustawień programu, zakładki Formularze. Podczas tworzenia wizyty klienta, menedżer użytkowników wybiera odpowiedni formularz.


Alternatywnie, technik może dodać formularz do pracy bezpośrednio ze swojej aplikacji mobilnej. Aby to zrobić, musi wybrać formularz z listy szablonów i nacisnąć przycisk +, aby zatwierdzić dodanie.


Technik może następnie uzupełnić pola i dane wymagane przez formularze regulacyjne, administracyjne i niestandardowe.


Jeśli formularz musi być wystawiany przy każdej wizycie klienta i jeśli został już wypełniony w oprogramowaniu, technik może powielić treść formularza i zaktualizować tylko niezbędne dane, bez konieczności wprowadzania wszystkich informacji.


Po zakończeniu wprowadzania danych klient może zatwierdzić i podpisać formularz cyfrowy, który jest następnie dodawany do zlecenia pracy jako dokument PDF. Następnie może być wysłany e-mailem do klienta lub administracji i zachowany do archiwum.


Dostęp do formularzy można uzyskać z plików "klient" i "strona" w programie.


W celu optymalizacji zarządzania można również znaleźć listę wypełnionych formularzy w menu Interwencje > Lista formularzy. Następnie można je łatwo skonsultować, pobrać lub uzyskać dostęp do odpowiedniego zlecenia.


Oprogramowanie do zarządzania formularzami - Yuman CMMS - pola wprowadzania danych formularze informacyjne pdf dokumenty użytkownik mobile web


.