Yuman blog


CMMS en onderhoud van thermische zonne-energiecentrales

CMMS en onderhoud van thermische zonne-energiecentrales


In gebieden met veel zonneschijn zijn thermodynamische zonne-energiecentrales op hun plaats. Dankzij een systeem van spiegels vangen deze centrales zonnestraling op om een warmteoverdrachtvloeistof te verwarmen die vervolgens turbines aandrijft om elektriciteit te...

Zondag 09 januari 2022

CMMS en onderhoud van methaaninstallaties

CMMS en onderhoud van methaaninstallaties


Hernieuwbare energiebronnen spelen wereldwijd een steeds belangrijkere rol in de elektriciteitsmix. De exploitatie van nieuwe hulpbronnen vordert snel met als doel de fossiele brandstoffen te verdringen en de planeet schoon te houden. In deze eervolle concurrentie zijn...

Maandag 03 januari 2022

CMMS en onderhoud van hydro-elektrische dammen

CMMS en onderhoud van hydro-elektrische dammen


Als u een speler bent op de waterkrachtmarkt, door de installatie van hydro-elektrische stuwdammen of de exploitatie en het onderhoud van dergelijke structuren, neemt u deel aan de strijd voor het milieu en het welzijn van de samenleving. Waren de eerste...

Zaterdag 01 januari 2022

Yuman CMMS in video

Yuman CMMS in video


Omdat een video een goede vervanging kan zijn voor een lange lezing, nodigen wij u uit om in 9 minuten een snelle rondleiding door het Yuman CMMS te volgen. Dus leun achterover, ontspan en laat ons u rondleiden. De zitting staat op het punt te beginnen. Hou je goed vast!...

Zaterdag 25 december 2021

CMMS en onderhoud van windturbines

CMMS en onderhoud van windturbines


Als u een windmolenpark bezit, wekt u elektriciteit op uit de wind, helpt u de vervuiling te verminderen en ontwikkelt u een efficiënte groene oplossing. De eerste elektrische windturbines verschenen historisch in de vorm van windmolens in het Midden-Oosten rond het...

Donderdag 23 december 2021

CMMS en onderhoud van zonnepanelen

CMMS en onderhoud van zonnepanelen


Als professional in de zonne-energiesector maakt u deel uit van de groene energierevolutie en de wereldwijde vermindering van de koolstofemissies. Vanwege de prioriteit die aan deze milieukwesties wordt gegeven, is de sector sinds enkele jaren snel gegroeid. De investering...

Woensdag 15 december 2021

De ROI van een CMMS 

De ROI van een CMMS 


Aangezien onderhoud steeds meer wordt gezien als een op zichzelf staande onderneming, richten managers zich op het rendement van CMMS-software. Voor het schatten van de waarde van CMMS-software is een geschikte methode nodig om de benodigde financiële informatie te...

Zondag 05 december 2021

Informatietechnologie in Marokko

Informatietechnologie in Marokko


Op het gebied van de informatietechnologie ligt Marokko voor op de andere Maghreb-landen, zoals blijkt uit de laatste prognoses van het bedrijf IDC. Terwijl Algerije en Tunesië groeivooruitzichten van respectievelijk 7,5% en 5,5% hebben, zal het Koninkrijk een groei van 8,5% optekenen. In...

Woensdag 02 juni 2021

Hoe meet u de impact van een CMMS-project?

Hoe meet u de impact van een CMMS-project?


De implementatie van software voor een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem (CMMS) zal een grote impact hebben op uw onderhoudsactiviteiten. Dit effect zal in de loop van de tijd toenemen naarmate de gebruikers meer vertrouwd raken met de software, naarmate meer en meer...

Maandag 01 februari 2021

Succesvol veranderingsmanagement voor zijn CMMS-project

Succesvol veranderingsmanagement voor zijn CMMS-project


De meeste managers zijn vertrouwd met veranderingsmanagement en weten dat het succes van een bedrijfsproject afhangt van hoe goed daarop wordt geanticipeerd en hoe goed het wordt uitgevoerd. In dit artikel presenteren wij u, in de vorm van een lijst met vragen die u...

Maandag 01 februari 2021

CMMS en Reliability-Centered Maintenance

CMMS en Reliability-Centered Maintenance


Uitgevonden in het begin van de jaren '60 door twee Amerikaanse ingenieurs die voor United Airlines werkten op de luchthaven van San Francisco, Stan Nowlan en Howard Heap, staat het concept van Reliability Centered Maintenance (RCM) opnieuw in de belangstelling dankzij de...

Vrijdag 29 januari 2021

Waarom is preventief onderhoud een prioriteit?

Waarom is preventief onderhoud een prioriteit?


Permanente operationele apparatuur, maximale klanttevredenheid, middelen die zijn toegewezen aan missies en activiteiten met een directe positieve impact op de winstgevendheid van het bedrijf, zijn de belangrijkste indicatoren voor succesvol onderhoud. Om dit te bereiken...

Vrijdag 25 december 2020

FMECA & CMMS: uitstekend onderhoud

FMECA & CMMS: uitstekend onderhoud


De FMECA kwam eind jaren veertig van de vorige eeuw op de markt, toen het Amerikaanse leger besloot zijn aanpak van het onderhoud te wijzigen. Anticiperen op en voorkomen van mislukkingen in plaats van te wachten tot ze zich voordoen voordat er wordt ingegrepen en...

Woensdag 23 december 2020

Autonoom onderhoud & CMMS

Autonoom onderhoud & CMMS


Beter veilig dan sorry. Dit gezegde zou autonoom onderhoud kunnen samenvatten. Een constante doelstelling voor industriëlen die bang zijn voor een productiestilstand, autonoom onderhoud, om echt effectief en gecontroleerd te zijn, moet gepaard gaan met het gebruik van...

Maandag 14 december 2020

Vandaag verbind ik mijn CMMS met mijn BMS!

Vandaag verbind ik mijn CMMS met mijn BMS!


CMMS, BMS. Tijdens onze uitwisselingen met onze klanten, actoren uit de vastgoedsector, ervaren we vaak verwarring tussen deze verschillende categorieën van software. Voor meer duidelijkheid presenteren we hieronder wat er achter deze acroniemen schuilgaat en hoe een...

Zaterdag 12 december 2020

To BIM or not to BIM

To BIM or not to BIM


BIM, voor Building Information Modeling, is een digitaliseringsmethode voor het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van een gebouw op een collaboratieve manier. BIM bestaat uit het aanbieden van één gecentraliseerd, samenhangend en geactualiseerd...

Vrijdag 11 december 2020

Luchtvaartindustrie en CMMS

Luchtvaartindustrie en CMMS


Met de gezondheidscrisis in verband met de coronavirusepidemie (Covid-19) zien vliegtuigfabrikanten zoals Airbus, Safran of Dassault en alle bedrijven in deze grote industriële sector er somber uit. En toch heeft de navigatieapparatuur, ongeacht de economische...

Donderdag 10 december 2020

Alle Yuman CMMS-functies

Alle Yuman CMMS-functies


Planning en monitoring van curatief en preventief onderhoud. Verzamelen en delen van informatie in real-time. Samenwerking tussen managers en technici. Bewaking van de levenscyclus van de apparatuur. Beheer van reserveonderdelen en voorraden. Facturatie. Beheer van...

Woensdag 09 december 2020

Waarom een CMMS?

Waarom een CMMS?


De weinige industriële onderhoudsafdelingen of leveranciers van onderhoudsdiensten voor gebouwen die nog niet met een CMMS zijn uitgerust, gaan nu de uitdaging aan. De tweede sterke markttrend is de hoge vernieuwingsgraad van oudere onderhoudssoftware ten gunste van...

Woensdag 13 mei 2020

Waarom een CMMS voor industrieel onderhoud?

Waarom een CMMS voor industrieel onderhoud?


Hoewel er de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn industriële bedrijven nog lang niet klaar met hun digitale transformatie. Dit geldt met name voor hun onderhoudsdiensten, waarvoor de verspreiding van de nieuwste generatie CMMS nog maar net...

Maandag 11 mei 2020

Hoe kun je met een CMMS betere beslissingen nemen?

Hoe kun je met een CMMS betere beslissingen nemen?


De perfecte kennis van de markt, de kwaliteit van de producten en diensten, de tevredenheid van de klanten, het management en het welzijn van de medewerkers vormen het succes van elk ondernemingsproject. Om dit te bereiken is het essentieel om zichzelf uit te rusten met...

Maandag 11 mei 2020

CMMS voor de agro-voedingsindustrie

CMMS voor de agro-voedingsindustrie


De agro-voedingsindustrie, kortweg AFI, is alomtegenwoordig en essentieel in ons dagelijks leven. De sector zet zijn digitale revolutie voort om onder meer zijn productie- en distributieketens te optimaliseren, de voedselveiligheid te verhogen en energie te besparen. Hier...

Maandag 11 mei 2020

Waarom een CMMS voor vastgoedonderhoud?

Waarom een CMMS voor vastgoedonderhoud?


Er zijn 3 hoofdcategorieën van onderhoud: industrieel onderhoud, onroerend goed onderhoud en after-sales service. Hoewel ze elk hun eigen specifieke kenmerken hebben, hebben ze vooral veel elementen gemeen en de bijdrage van CMMS, nu een essentieel onderdeel van het...

Dinsdag 05 mei 2020

Beheer uw reserveonderdelen met CMMS

Beheer uw reserveonderdelen met CMMS


Beheer van reserveonderdelen? Niets beters om je dag mee bezig te houden! Deze taak neemt veel tijd in beslag voor managers en technici en kan, indien slecht beheerd, een onderhoudsafdeling onder druk zetten. Mobiele CMMS zal opnieuw een must blijken te...

Maandag 04 mei 2020

CMMS en wettelijke controles in Europa

CMMS en wettelijke controles in Europa


Periodiek onderhoud, inspecties en audits, de essentiële technische uitrusting van een gebouw zijn onderworpen aan bij wet geregelde onderhoudsverplichtingen. Hun perfecte werking en conformiteit zijn inderdaad doorslaggevend om de veiligheid van de mensen die er wonen...

Maandag 04 mei 2020

Het implementeren van uw CMMS

Het implementeren van uw CMMS


Of het nu gaat om een industrieel onderhoudsproject, vastgoedonderhoud of om het uitrusten van de after-sales service, de implementatie van een CMMS doorloopt verschillende essentiële stappen die wij met zorg hebben uitgewerkt in een complete serie artikelen. U vindt...

Zaterdag 02 mei 2020

Digitaal voor onderhoud

Digitaal voor onderhoud


De allereerste onderhoudsmanagementsoftware verscheen in de jaren zestig. Smeerplan, voorraadbeheer, inventarislijst, de functionaliteiten bleven beperkt en zonder echte impact op de organisatie van de onderhoudsteams. Ten tijde van de eerste stap op de maan was er nog een...

Vrijdag 01 mei 2020

CMMS: 10 KPI om de prestaties van een onderhoudsdienst te verhogen

CMMS: 10 KPI om de prestaties van een onderhoudsdienst te verhogen


Enige tijd geleden publiceerden we een eerste artikel over KPI's, Key Performance Indicators. We gaan verder met de presentatie van 10 nieuwe indicatoren die gericht zijn op curatieve interventies. Ze zijn eenvoudig op te bouwen uit de tijden die worden gemeten tijdens de...

Donderdag 30 april 2020

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 4: Frankrijk

Regelgevende controles en audits in Europa - Aflevering 4: Frankrijk


Na België, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk te hebben doorkruist, waarvan de voorschriften voor het onderhoud en de inspectie van technische apparatuur nu geen geheim meer voor u zijn, gaan we verder met onze Europese tournee via Frankrijk. En het is zonder EOB...

Donderdag 30 april 2020

Cosmetische industrie en CMMS

Cosmetische industrie en CMMS


De cosmetica-industrie is een belangrijke sector van de wereldeconomie waarin de Europese Unie het voortouw neemt. De groei wordt gedreven door voortdurende innovatie en toenemende globalisering, wat voortdurend nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. We zullen zien hoe een...

Woensdag 29 april 2020

News feed
Zondag 09 januari 2022
Maandag 03 januari 2022
Zaterdag 01 januari 2022
Zaterdag 25 december 2021
Donderdag 23 december 2021
Woensdag 15 december 2021
Zondag 05 december 2021
Woensdag 02 juni 2021
Maandag 01 februari 2021
Maandag 01 februari 2021