Terug naar artikelen

CMMS en onderhoud van datacentra

CMMS en onderhoud van datacentra

Dinsdag 22 februari 2022

Datacentra worden een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. In het digitale tijdperk zijn datacenters van essentieel belang om de strategische uitdagingen van overheden en bedrijven aan te gaan, maar ook om ieder van ons te ondersteunen in ons dagelijks leven. Zonder datacenters zou er dus geen internet zijn, geen e-mails, geen messaging, geen telewerken, en minder vergaderingen, reserveringen, winkelen, series, muziek, enz.

Om de geschiedenis van datacentra beter te begrijpen, moeten we kijken naar databeheer. In 1890 vond Herman Hollerith, de stichter van IBM, een ponskaart uit om de volkstelling in de VS op te nemen en te helpen berekenen. Deze eerste innovatie werd gevolgd door magnetische tapes, harde schijven, datacenters en ten slotte Cloud Computing.

Vandaag de dag beslaan de grootste datacenters meer dan 500.000 vierkante meter, oftewel meer dan 50 hectare! Sommige, zoals Switch's Tahoe Reno 1 in de Verenigde Staten, beweren nu voor 100% door hernieuwbare energie te worden aangedreven.

Men kan zich echter afvragen hoe dergelijke datacentra kunnen functioneren zonder defect te raken? In dit artikel gaan we in op het belang van uitmuntendheid bij het organiseren en monitoren van onderhoudsactiviteiten om ervoor te zorgen dat klanten 100% uptime en 24/7 toegankelijkheid van gegevens hebben. Er zal ook worden aangetoond hoe software voor onderhoudsbeheer - een CMMS - professionals in het veld in grote mate kan helpen om dit doel te bereiken.

De datacentersector

Datacentra zijn fysieke locaties waar computer- en opslagfaciliteiten in een netwerk zijn ondergebracht (computers, servers, routers, switches, harde schijven, enz.) Het doel is dat deze opgeslagen gegevens vervolgens worden gedeeld met het doelwit. Wanneer een datacenter zich in het hart van een bedrijf bevindt, spreekt men van een intern of privé-netwerk of een privé-cloud. Wanneer een datacenter wordt uitbesteed, spreekt men van een colocatie-datacenter, een publieke cloud of cloud computing. In het laatste geval kunnen gegevens worden gedeeld met verschillende bedrijven of, ruimer gezien, kunnen deze gegevens via het internet worden opgeslagen en gedeeld met een zo groot mogelijk aantal mensen.

Volgens Allied Market Research wordt het marktaandeel van de datacenterindustrie geraamd op meer dan 187,35 miljard dollar in 2020. Verwacht wordt dat zij tegen 2030 517,17 miljard dollar zal bedragen, met een CAGR van 10,5% tussen 2021 en 2030. Dergelijke cijfers kunnen worden verklaard door de ontplooiing van 5G, de opkomst van de Cloud, IoT (Internet of Things), de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie en automatisering en ten slotte de behoefte aan een onfeilbare beveiliging van zijn gegevens.

Zo dicht mogelijk bij de klanten geïnstalleerd om de gegevensoverdracht efficiënter te maken, is de vermenigvuldiging van datacenterinstallaties van essentieel belang. In 2021 zal de hoeveelheid digitale gegevens die wereldwijd wordt gecreëerd of gerepliceerd meer dan 64 zettabytes bedragen (één zettabyte komt overeen met duizend miljard gigabytes). Om aan de alsmaar toenemende vraag te voldoen, voorspelt een studie van Statista dat dit volume tegen 2025 meer dan 180 zettabytes zal bedragen. Dit komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 40% in slechts 5 jaar.

Om al deze gegevens op te slaan, beschikt het Cloudscene-platform vanaf oktober 2021 over meer dan 8.100 big data-centra in meer dan 110 landen. Frankrijk staat op de 8e plaats in de wereld met 247 datacenters. Minstens 50% van deze datacentra behoren toe aan de giganten Google, Amazon, Facebook en Microsoft.

Onderhoud van datacentra

Om een datacenter soepel te laten draaien, moet het operationele team prioriteit geven aan 4 belangrijke punten: stroom, koeling, redundantie en beveiliging. De grootste uitdaging voor datacentra is ervoor te zorgen dat alle systemen naar behoren werken, anders kan een storing ernstige gevolgen hebben. In maart 2021 bijvoorbeeld werd de Franse leider OVH getroffen door een ernstige brand. Dit incident, dat veroorzaakt had kunnen zijn door een onderhoudsfout in de UPS, legde bijna 3,6 miljoen websites lam die in hun datacenter werden gehost. Met deze sterke gevolgen voor zijn klanten en enkele dagen voor de beursnotering van deze exploitant, was dit ongeval niet echt welkom voor het bedrijf.

Om ongelukken te voorkomen, is het van essentieel belang preventief onderhoud te plegen aan al zijn activa. In de serverruimte moeten servers, opslagruimten, netwerkapparatuur (routers, switches, lord balancers, proxies, enz.) en beveiligingsapparatuur (firewalls, enz.) regelmatig worden gecontroleerd. Om al deze apparatuur van stroom te voorzien en ononderbroken te laten draaien, hebben datacentra een continue en grote toevoer van elektriciteit nodig. Een controle van de stroomtoevoer is dus absoluut noodzakelijk om storingen of brand te voorkomen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de elektriciteitskasten, transformatoren en omvormers, die enorme hoeveelheden elektriciteit ontvangen, verwerken en opslaan, perfect functioneren. Ondanks het bestaan van veiligheidsgeneratoren mag deze apparatuur nooit te lijden hebben van microcuts, overspanningen of spanningsdalingen. Daarom is het van vitaal belang dat de stroomonderbrekers, scheiders en thermische relais zeer frequent worden gecontroleerd.

De andere belangrijke onderhoudstaak is het beheer van de warmte die door de servers wordt gegenereerd. Of de airconditioning en het koelsysteem nu op lucht- of op waterbasis werken, het is van het grootste belang dat de serverruimte tussen 23 en 26 graden wordt gehouden. De ventilatie- en/of vrije-koelsystemen, alsook de luchtbehandelingskast, moeten stofvrij worden gehouden zodat de koude lucht de servers kan bereiken en moeten regelmatig worden onderhouden en gecontroleerd.

Ten tweede maakt de verdubbeling van onderdelen, of redundantie, het gemakkelijker om onderhoud te plegen wanneer een onderdeel uitvalt. Het is dan mogelijk defecte of afgedankte onderdelen te vervangen, of een oud onderdeel door zijn nieuwe versie te vervangen. Ten slotte moet een datacentrum, om de onfeilbare veiligheid van alle opgeslagen gegevens te garanderen, onderhoudswerkzaamheden verrichten aan zijn beveiligingssysteem (toegangsslot, camera, enz.). Maar hoe kunnen we de uitvoering van al dit onderhoud vergemakkelijken? Dit is waar we ons mee bezig gaan houden door het onderwerp CMMS tools te behandelen.

De bijdrage van CMMS voor datacenters

Met een CMMS-tool, of computerondersteund onderhoudsbeheer, kunt u de verzamelde gegevens visualiseren, plannen, analyseren en optimaliseren om het risico op defecten aan uw activa tot een minimum te beperken. Als professional in een datacenter kunt u met CMMS de noodzakelijke taken plannen die door uw teams en dienstverleners moeten worden uitgevoerd via nauwkeurige analytische rapporten. De informatie van elke afdeling wordt geregistreerd, zodat iedereen serener en efficiënter kan werken.

Dankzij deze risicovoorspelling kunt u uw onderhoudskosten beperken door in te grijpen voordat een defect optreedt. Uw tegoeden worden dus goed in het oog gehouden en u kunt de geschiedenis van uw acties raadplegen. Naast capaciteitstracering, configuratiebeheer en rapportage maakt onderhoudssoftware ook voorraadbeheer mogelijk, zodat u nooit zonder reserveonderdelen, enz. komt te zitten.

Het onderhoudsinstrument kan ook helpen om de veiligheid van de uitrusting te optimaliseren. Veiligheidsprocedures kunnen worden opgenomen in de werkopdrachten, zodat technici zich bewust zijn van de risico's. Zij zullen bijvoorbeeld bereid zijn om brandblussystemen te reviseren. Elke opdracht die aan het beveiligingssysteem wordt uitgevoerd, bereidt uw personeel voor op verschillende inspecties.

Conclusie

Concluderend kunnen we gerust stellen dat datacenters onder grote prestatiedruk staan. In het digitale tijdperk moeten ongevallen volledig worden uitgebannen, vandaar het belang van de rol van onderhouds- en CMMS-systemen om professionals in het veld te helpen. Een goed CMMS zal kunnen meegroeien met de apparatuur die wordt bewaakt en zo de werking ervan op lange termijn garanderen. Hoe voorspellender en innovatiever u kunt zijn, des te meer zullen uw onderhoudskosten dalen en des te meer zult u een aanzienlijk rendement behalen. Ten slotte zult u concurrerender zijn door uw klanten een veilige en efficiënte dienst aan te bieden.

Terug naar artikelen